Forum > หลวงปู่ขาว อนาลโย

“แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ

(1/1)

แปดคิว:
แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ  จงหมั่นทำสติให้แก่กล้าสติทำอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด  กุศลและธรรมทั้งหลาย  คุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียว  จะคิด  จะพูด  จะทำ  ให้มีสติระลึกนึกเสียก่อน  มันผิดก็ให้รู้  มันถึงจึงค่อยทำ  ผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว  เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง  ผู้อื่นช่วยไม่ได้  แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้  ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น  ผุ้ปรารถนาความเจริญ  ความสุข  ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเอง  ทำเอง-รุ้เอง –ได้เอง  ใครทำ-ใครได้  ผู้ทำคุณงามความดี  มีศีล  ศีลที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์  จิตดี  จิตไม่อิจฉาริษยาพยายาทเบียดเบียน  เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง  ทำให้คนบริสุทธิ์  ทำให้คนมีศีลมีโภคทรัพย์

wantana bunlamai

แก้วจ๋าหน้าร้อน:

อนุโมทนาครับพี่แทน

 :06: ช่วงนี้รู้สึก ธรรมดาๆกับทุกสิ่งที่เป็นไปรอบๆกายครับ เลยไม่ค่อยกระตือรือร้นแสวงหาสิ่งใดๆเท่าไหร่
เพราะเวลาอยากได้อะไรมากๆ ผมตั้งความหวังให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้มากๆ พอไม่ได้ก็เหงาๆเศร้าๆ เจ็บๆ ก็เป็นทุกข์ครับ
หลายๆอย่างก็ต้องให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น ผมคิดงี้นะ เราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดก็พอแล้ว พอดี พอเรา พอใจ และพอเพียง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version