Forum > ธรรมะเสวนา

แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป

(1/2) > >>

rain....:
แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป


ได้ รับจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ที่ส่งต่อๆกันมานะครับ คิดว่าหากนำมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้ น่าจะเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับใครหลายคนได้เป็นอย่างด ี ก็ขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆนะครับ

"แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป"

“ใน อดีตมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักร ฮีบรูพระนามว่าโซโลมอน พระราชาได้สั่งให้เจ้าเมืองทุกเมืองทำของวิเศษให้อย่ างหนึ่งโดยของสิ่งนั้น ต้องมี คุณสมบัติพิเศษ

คือ...ของสิ่งนี้ จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของพระราชาได้
"หากมีความทุกข์อยู่ก็จะหายจากทุกข์ หากมีความสุขอยู่ก็จะคลายความสุขลง
ไม่ว่ากำลังร้องไห้อยู่หรือหัวเราะอยู่ก็จะสามารถหยุ ดอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นได้"

เมื่อครบกำหนด เจ้าเมืองใหญ่เมืองใด ๆ ก็ไม่สามารถหาของตามที่พระราชา
ต้อง การได้ แต่มีเจ้าเมืองเล็ก ๆ อยู่เมืองหนึ่งได้บอกว่ามีแหวนวิเศษมีคุณสมบัติอย่าง ที่พระราชาต้องการมา ถวาย พระราชาจึงรีบให้มาเข้าเฝ้าเมื่อพระราชาได้เห็นแหวนว งนั้นแล้ว ปรากฏว่าเป็นเพียง แหวนทองธรรมดาเรียบ ๆ วงหนึ่ง
พระราชาก็สงสัยว่าแหวนนี้จะมีความวิเศษได้อย่างไรกัน เมื่อพระราชานำไปใช้ก็ปรากฏว่าแหวนวงนี้ สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของพระองค์ได้จริง ๆ ไม่ว่าพระองค์จะกำลังมีความสุขอยู่ก็ตาม
เพียงเพราะแหวนนั้นมีข้อความสั้นสลักไว้ว่า
"แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป"

ยามใดที่พระราชามีความสุข ความยินดีหรือมีความทุกข์ ความโกรธ ความ
กังวลไม่สบายใจใด ๆ ก็ตาม เมื่อมองไปที่แหวนนี้ซึ่งเตือนสติพระองค์ว่า
"แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป" ทำให้พระองค์เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์กำลังประสบอยู่ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันไม่จีรังยั่งยืน เกิดขึ้นมาแล้วก็จากไป นับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่คิดที่จะนำความทุกข์มาเ ป็นกังวล มีความสุขก็ไม่ได้ยึดติดกับความสุขนั้น ทำให้พระราชาสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อประชาชนของพ ระองค์จนได้ขื่อว่าเป็น กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่รักใคร่ของประชาชน”

ใน การดำเนินชีวิตของเรา เราต้องประสบกับโลกธรรม 8 คือได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ต้องมีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์เป็นธรรมดาหากเราสามารถเตือนสติตนเองได้ว่า

"แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป"
ก็จะช่วยให้เราทำใจเป็นกลางทำใจเป็นปกติได้ เมื่อความรู้สึกต่าง ๆ เกิดขึ้น
เช่น หงุดหงิด โกรธ น้อยใจ เสียใจ ขี้เกียจ วิตกกังวล หรือมีความรู้สึกตื่นเต้น ยินดีพอใจก็ตาม ให้เรามีสติ ปรับปรุงลมหายใจยาวๆ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ให้เกิดความรู้สึกตัว รักษาใจเป็นกลางๆ ทำใจสงบและทำใจปล่อยวางว่า
“แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”

เมื่อมีทุกข์ ทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนำความทุกข์นั้นมาเป็นกังวล เมื่อมีสุข สุข นั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง
ขอขอบคุณ  http://www.junjaowka.com/webboard/showthread.php?p=361301

 :17:

ศรัทธาในสิ่งที่ค้นหา  มั่นคงในสิ่งที่เป็น  แบ่งปันในสิ่งที่ค้นพบ

ดอกโศก:
ใช่แล้วค่ะ น้องฝน   ^_^
This too shall pass.  "แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป"
  :13:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :12: แม่นแล้วครับ คุ คุ

aun63:
 :45:

กระต่ายเกเร๛:

   :13: .. ♫ ~ .. มันคือความจริง สิ่งที่พ่อเคยกล่าว ยังจดจำในใจเรา ไม่เสื่อมคลาย.. สิ่งใด ในชีวิตคนเรา .. " ผ่านมา~ .. แล้ว จะผ่านไป ~ .....จะดีเลวร้ายเพียงใด ผ่านมาแล้วก็ต้องไป ☼ " .. ♪ ~   :19: :47:  สู้ ..สู้ นะคะ ทุกคน ไม่ว่าพบเจอ กับอุปสรรคปัญหาอะไร ใดๆ ทุกข์แสนสาหัส ปางตายแค่ไหน ... ท่องคำนี้ไว้ในใจ+ให้กำลังใจตัวเราเอง/ผู้อื่นเสมอนะคะ This too shall pass แล้วมัน..ก็จะผ่านไปค่ะ ^^ 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version