ผู้เขียน หัวข้อ: แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะอาหาร  (อ่าน 5530 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ lek

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 1724
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 687
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย

จะเป็นกุศลอย่างแรงต่อผู้ป่วย   

 

แจกยาฟรี บอกต่อไปได้กุศลแรง

ขอประชาสัมพันธ์ครับสำหรับผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ตัวคนข้างบ้าน หรือคนรู้จัก
เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) และมะเร็งกระเพาะอาหารจะได้ช่วยกันบอก ต่อ...

แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานและคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆในทุกวันนี้
คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะ อาหารไว้ด้วย
โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเลือดนี้

ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ
ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง

ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆสร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด
ล่าสุดบริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีสได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป
(GIPAP) ซึ่งเป็นโครงการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง( Chronic Myeloid Leu kemia) ที่มีผล
ฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวกผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรงของโรค
หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ ( GIST-Grstro-Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้
และอยู่ในระยะลุกลาม ( มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)

โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่ารวมทั้งจะ
มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป
ดร.แดเนียล วาเซลลาผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส( สหรัฐอเมริกา)
กล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน80ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว
ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า1.8 หมื่นราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800คนซึ่งนับว่ายังน้อยมาก

จึงต้องการประชาส! ัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งนี้
ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติในการ
ประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าวทั้งนี้
สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติลประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี 2540
โดย Pedro Rivarola เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชายแม็กซิมิเลียโน
ริวาโรลา ' (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะ! เร็งเม็ดโลหิด้วยวัยเพียง17 ปี
สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา
ได้แก่ แมกซ์!( ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำก ารพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระสำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้

ต้องมีคุณสมบัติดั งนี้

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดข! าวชนิดเรื้อรัง(CML-Chron! ic Myeloid Leukemia)
หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร( GIST)ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่ามีผล CD 117 เป็นบวก
2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไ! ทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ไม ่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น

หากมีคุณสมบ ัติครบให้ปฏิบัติดังนี้1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโñรงการรับยาฟรี

จากแพทย์ผู้รักษาแพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบ

สมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่www.themaxfoundation<http://www.themaxfoundation/>
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3.! ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่! งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติมูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง

ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี16 แห่ง คือ   
1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศิริราชพยาบาล
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. โรงพยาบาลราชวิถี
7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9. โรงพยาบาลตำรวจ
10. โรงพยาบาลภูมิพล
11. โรงพยาบาลมหาราชนครเ! ชียงใหม่
12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
14. โรงพยาบาลหาดใหญ่
15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและ
16. โรงพยาบาลสระบุรี

ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์และบุษกร &n bsp;สนธิกร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่www.gipapthailand.org<http://www.gipapthail/! and.org/> ! หรือ
www.themaxfoundation.com<http://www.themaxfoundation.com/> 
 
 
 :07: ขอบพระคุณคุณฝน

 
 
 

 
  

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham