ผู้เขียน หัวข้อ: เยือนถิ่นเรือนธรรม - วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.สระบุรี  (อ่าน 2986 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6879
 • กิจกรรม:
  0.6%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 6.0 MS Internet Explorer 6.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

พระพุทธรูปบนเขา
สระน้ำในวัดเรือนพยาบาลของวัดพระพุทธรูปบนเขาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเขาวง


คมชัดลึก : วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) มี พระครูภาวนาพิลาศ (พระวัชรชัย อินทฺวํโส) เป็นเจ้าอาวาส เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และเป็นสถานที่ปฏิบัติและสอนพระกรรมฐานสายพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) แห่งวัดสระเกศ กทม.เป็นองค์อุปถัมภ์ มีหลักเจริญภาวนา มหาสติปัฏฐานสูตร รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก

  บริเวณปากถ้ำมีอักษรมอญโบราณ (ปัลลวะ) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า สถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีอากาศเย็นสบายตลอดปี

 และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม และฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดินและการสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น

 ปฏิปทาปฏิบัติของวัดเขาวง ฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานสายพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ญาติโยมพุทธบริษัท และเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย การที่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดี ภิกษุสามเณรก็ดี ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดนี้ ทุกท่านมีความประสงค์ดีทั้งหมด นั่นก็คือทุกท่านมีความปรารถนาเพื่อพระนิพพาน การปฏิบัติ ทำความดีในพระพุทธศาสนา

 การใช้สถานที่ วัดยังมีบุคลากรที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่เพียงพอ จึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลาย ช่วยตัวเองและทางวัด ดังนี้

 ๑.ท่านที่ประสงค์จะเข้าพักปฏิบัติธรรม ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ มาลงทะเบียนเข้าพักด้วยทุกครั้ง หลังจากพักครบกำหนดแล้ว และท่านส่งคืนกุญแจห้องพัก เจ้าหน้าที่จะคืนบัตรให้ท่าน

 ๒.การเข้าพักปฏิบัติธรรมอยู่ได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน เนื่องจากเคยมีคนมาฝังตัว เพราะเกียจคร้านในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว อาศัยวัดกิน

 ๓.ช่วยกันรักษาความสะอาดอาคารและห้องพัก
 ๔.เมื่อออกจากห้องพักห้ามเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ เมื่อเสร็จภารกิจหรือนอนหลับให้ดับไฟทุกครั้ง ทรัพย์สินที่เป็นของมีค่าสำหรับท่านให้นำติดตัวไปด้วย และต้องรักษาของนั้นเอง เพราะถ้าเกิดสูญหาย วัดไม่สามารถรับผิดชอบให้ท่านได้

 ๕.ห้ามเข้าห้องของคนอื่นเป็นอันขาด ห้ามนำญาติหรือเพื่อนเข้าไปในห้องพักหรือเขตเฉพาะ ถ้ามีความจำเป็นให้พบปะกันภายนอกห้องพัก หากเพื่อนหรือญาติที่เข้าไปในห้องทำความผิด จะถือว่า ท่านร่วมรับรู้การกระทำผิดนั้นด้วย

 ๖.ของใช้ประจำอาคาร ทุกท่านที่มาอยู่ต้องช่วยกันรักษา ถ้าเสียหายในมือท่าน ต้องจัดการหามาทดแทน

 ๗.ห้ามส่งเสียงดังรบกวนท่านที่พักอยู่ห้องข้างเคียง

 ๘.เวลากลับขอให้จัดห้องพักให้เรียบร้อย ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดพัดลม ปิดหน้าต่าง ปิดบานเกล็ด ให้เรียบร้อย อย่าปล่อยให้รกรุงรัง อุปกรณ์ เครื่องนอนพับเก็บ และส่งคืนที่เบิกอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

 สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดเขาวง เลขที่ ๖๒/๑ หมู่ ๕ บ้านเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร.๐-๓๖๒๓-๖๕๐๐-๕, ๐๘-๖๑๓๓-๖๘๘๙ และ ๐๘-๔๓๑๐-๙๔๔๓

กิจวัตรประจำวัน
  ทั้งภิกษุสามเณร ฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรม ทั้งที่อยู่ประจำ และที่มาพักชั่วครั้งคราว หรือเป็นกลุ่มนักปฏิบัติ ที่สำนักอนุญาตให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ต้องร่วมกันปฏิบัติตัวตามประเพณีกิจวัตร ดังนี้

 ๑.เมื่อมาพักปฏิบัติธรรม ต้องรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ ให้ครบถ้วน และรักษากรรมบท ๑๐ รวมเข้าไปด้วย

 ๒.ต้องร่วมกันปฏิบัติตัวตามประเพณีกิจวัตร เวลา ๐๓.๓๐ น. ระฆังเตือน ตื่นขึ้นเตรียมตัวพร้อม ๐๔.๐๐ น. สมาทานพระกรรมฐานในถ้ำนารายณ์ เจริญภาวนา, เดินจงกรม ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า พระภิกษุออกบิณฑบาต ฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร หรือกวาดใบไม้ตามสะดวกใจ

 ๐๗.๓๐ น. ฉันอาหารเช้า (พระในสำนักฉันมื้อเดียว ภาชนะเดียว) ฆราวาสรับประทานอาหารหลังพระภิกษุสามเณรฉันเสร็จแล้ว ทำธุระส่วนตัว กวาดใบไม้ และบำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร ๑๒.๓๐ น. อบรมวิปัสสนาญาณ และมโนมยิทธิ พักตามอัธยาศัย

 ๑๓.๓๐ น. เปิดเสียงตามสาย เจริญพระพุทธมนต์และคำเทศน์สอน บำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทานตามต้องการ พักตามอัธยาศัย กวาดใบไม้ตามศรัทธา ๑๕.๐๐ น.เลือกกิจกรรมตามชอบในใบลงทะเบียนเข้าพัก เดินจงกรม และ โยคะ

 ๑๖.๐๐ น. ฟังคำสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย ๑๗.๓๐ น. ระฆังเตือน เตรียมตัวพร้อม ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นในถ้ำนารายณ์ สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา, เดินจงกรม ๒๐.๐๐ น. พระอาจารย์ตอบปัญหา สนทนาธรรม ๒๑.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของสำนักhttp://www.komchadluek.net/detail/20110311/91160/เยือนถิ่นเรือนธรรมวัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์)สำนักปฏิบัติธรรมประจำจ.สระบุรี.html


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham