ผู้เขียน หัวข้อ: พระดำรัสสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมวัดอ้อน้อย  (อ่าน 1228 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 6.0 MS Internet Explorer 6.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
พระดำรัสสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมวัดอ้อน้อย


อำนวยพรทุกท่าน ยินดีที่วันนี้ได้มาพบพระ เณร และ ญาติโยมวัดธรรมอิสระพร้อมกัน โดยเฉพาะหลวงปู่หนุ่มเจ้าอาวาสวัดนี้ก็อยู่ให้พบด้วย คงเป็นโชคดีประการหนึ่ง กิตติศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ดังมาก และ ก็ดังในทางดีมาก ๆ จึงนับว่าเป็นบุญของพระพุทธศาสนา ที่มีท่านมาช่วยสืบพระศาสนา และ ก็เป็นบุญของท่านทั้งหลายด้วยที่ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดท่าน ได้เห็นปฏิปทาของท่าน
 

 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสอนเทวดาไว้ว่า มงคลสูงสุดข้อแรก ข้อที่หนึ่งคือ การไม่คบคนพาล คือคนไม่ดี ด้วยการคบบัณฑิต คือคนดี เหมือนหลวงปู่หนุ่มวัดนี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดี เมื่อท่านทั้งหลายมีบุญมีมงคลสูงสุด ได้พบท่าน ได้ใกล้ชิดท่านแล้ว ก็จงตั้งใจปฏิบัติตามท่านปฏิบัติ และ ปฏิบัติตามท่านสอน อาตมาไม่เคยได้ยินท่านสอน แต่เชื่อว่าท่านต้องสอนหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการด้วย คือไม่ทำบาปทั้งปวง การทำบุญกุศลทุก ๆ อย่าง และ ทำใจให้ผ่องใส มีโลภ โกรธ หลงให้น้อยลง น้อยลงเป็นลำดับ จนวันนี้ที่ได้มีความสุขสงบ มีชีวิตสว่างไสว แม้ทุกวันนี้โลกทั่ว ๆ ไปค่อนข้างวุ่น ค่อนข้างมืด ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่มีแสงสว่างอยู่ข้างตัว คือ หลวงปู่ของท่าน ช่วยกันรักษาท่านไว้ด้วยวิธีที่ท่านต้องชอบใจ คือทำตามท่านสอน

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า อัปปะมาทลตาโหฐะ ท่านทั้งหลายจงยินดี ในความไม่ประมาท คือในความที่มีสติปัญญา ควบคุมความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทุกอย่าง ให้เป็น กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
 

 

เป็นบุญเป็นกุศล สจิตตมัลลขถะ ทั้งนี้ก็โดยที่ตรงตามรักษาจิตของตนด้วยมี สัญมัช ความระมัดระวังใจ และ ทมะ ความข่มใจ ทุกตาอุกทะระตากัง จงถอนตนให้ขึ้น จากหล่มอันนั้น แล ะยังได้สั่งสอนไว้ด้วยว่า ความคุ้นเคยไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่ง สัมปะติปะระมังคะนัง ความสันโดษยินดีตามได้ ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำลัง และ ยถาปารุกสันโดษ ยินดีตามสมควรเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความคุ้นเคยไว้วางใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง นิพพานังปะระมังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ เป็นบรมธรรม 4 ประการ ซึ่งผู้ได้ฟังแล้วตั้งใจกำหนดจดจำ และ ยึดปฏิบัติตาม สมควรจะได้ความสุขทางจิตใจ และทางกายยิ่ง ๆ ขึ้นไป


 
 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150173770515285


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham