ผู้เขียน หัวข้อ: ชีวิต ศรัทธา 'อ.กฤษดาวรรณ' เพื่อศาสนาพุทธทิเบต  (อ่าน 1720 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6716
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1509
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 6.0 MS Internet Explorer 6.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


เพื่อศาสนาพุทธทิเบต

จากแรงศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธในทิเบต กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ “รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์” อุทิศตัวในการศึกษาวัฒนธรรม ศาสนาและภาษาทิเบตอย่างลึกซึ้ง

หลังจากมีประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม และสถานที่ในทิเบตตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ได้สนทนาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์หลายท่าน พบปะผู้จาริกแสวงบุญชาวทิเบตมากมาย ทำให้ อ.กฤษดาวรรณเลื่อมใสศาสนาพุทธในทิเบตเป็นอย่างมาก

ศาสนาพุทธในทิเบต เป็นพุทธนิกายมหายาน  เน้นการบ่มเพาะปัญญาและความรักความกรุณา และการดำรงชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลก  ซึ่งจุดเด่นของศาสนาพุทธในทิเบต เน้นการประสานการปฏิบัติธรรมกับการดำรงชีวิต มีคำสอนชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายและชีวิตหลังตาย และมีการสอนเรื่องการฝึกจิตอย่างเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะอยู่จำศีลปลีกวิเวกเป็นเวลา  3 ปี 3 เดือน 3 วันหรือมากกว่านั้น

ส่วนศาสนาพุทธในไทย เป็นพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยาน เน้นการปฏิบัติธรรม ฝึกฝนตนจนเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ

“ทั้งสองนิกายนี้มีความเหมือนกันตรงที่มีแนวคิดพื้นฐานเดียวกัน เพียงแต่วิธีการแตกต่างกัน หรือ  เปรียบเหมือนประตูที่เข้าไปสู่ภายในอาคาร อาจมีหลายบาน แต่ทั้งหมดก็นำไปสู่ภายในเหมือนกัน”

อ.กฤษดาวรรณเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวทิเบตด้วยการ กราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือ การเดิน 3 ก้าว แล้วก้มกราบพื้นดินตลอดระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร ทำให้เข้าใจถึงแก่นของความเป็นพุทธทิเบตและเห็นความสำคัญของการนำแก่นของความเป็นพุทธ ที่เน้นการประสานระหว่างปัญญากับกรุณา มาใช้ในโลกสมัยใหม่

การปฏิบัติตนของ อ.กฤษดาวรรณในครั้งนั้น ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อ ทำให้หลายคนต่างประจักษ์ใน    ความเลื่อมใสและศรัทธา ที่มีต่อพุทธศาสนาทิเบตอย่างแท้จริง

อ.กฤษดาวรรณ ยังได้ก่อตั้ง มูลนิธิพันดารา เมื่อปี 2548 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานศึกษาวิจัยและเผยแพร่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทิเบตหิมาลัย ส่งเสริมศิลปะภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม การปฏิบัติธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ดำเนินโครงการการกุศลในประเทศไทยและในเขตวัฒนธรรมทิเบตในประเทศจีน

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในโลกบนพื้นฐานของความเมตตากรุณา และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของเอเชีย และทำกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิพันดารา ได้รับมอบที่ดินที่หมู่ 5  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิ หรือ ศูนย์ขทิรวัน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟู อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการทำงานกับชุมชนท้องถิ่น

เรื่องราวการเดินทางเข้าสู่พระพุทธศาสนาทิเบต และการปฏิบัติธรรมตลอด 17 ปีของ อ.กฤษดาวรรณได้ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือ “ชีวิต และ ศรัทธา” ซึ่งเธอมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงศรัทธา และแรงบันดาลใจให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความรับผิดชอบสังคมด้วยความรักและความกรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา   

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับหนังสือ “ชีวิตและศรัทธา” ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ มูลนิธิพันดารา  โทรศัพท์ 0-2528-5308/0-2511-4545.

นภาพร พานิชชาติ
 http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=281&contentId=125062
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2016, 11:36:10 AM โดย มดเอ๊กซ »


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham