ผู้เขียน หัวข้อ: พุทธธรรม-แสงทองส่องธรรมนำชีวิต  (อ่าน 2576 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แปดคิว

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 797
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 389
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 9.0.597.98 Chrome 9.0.597.98
  • ดูรายละเอียด
  • http://www.blogger.com/home
  • Awards
พุทธธรรม-แสงทองส่องธรรมนำชีวิต
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 08:54:38 pm »


พระวิสุทธิพุทธรังษี พระบรมธรรมบิดา-พระพุทธเจ้า สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า พระสิกขีทศพลที่ 1ขอนอบน้อมแด่องค์พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ....
ให้กำเนิดศาสนาพุทธสุดยิ่งใหญ่....
ทรงตรัสรู้ธรรมะชำระใจ....
"อริยสัจสี่"เกรียงไกรในสัจจธรรม......
มีศีล-สมาธิ-ปัญญา.....พาให้สุข..........
ทางพ้นทุกข์"เดินสายกลาง"สว่างล้ำ.......
ทรงสั่งสอนเวไนย์สัตว์ขจัดกรรม......
ประพฤติคุณธรรม....จิตบริสุทธิ์.....สู่"พุทธภูมิ.......พระพุทธ-คือ ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบานรังสี…… คือแสงสว่างแห่งจิต หมายถึงรัศมีรุ้ง มี7สี เปรียบดั่งชีวิตที่มีองค์7 คือมี 7 วัน
เราเรียกกันว่า (ใจ)ที่บริสุทธิ์
ส่อง…….. คือเห็นหนทางอันสว่างไสว(มรรค8) ทิศ8 เปรียบเทียบกับ ตัวเรา + ใจเรา
โลก…….. คือธาตุ4 ดิน น้ำ ไฟ ลม อันหมายถึงกาย


พระพุทธรังสีส่องโลก

 

-คือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ 5 องค์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นเมืองพาราณสี เมื่อสมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และได้จาริกมาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เพื่อทรงโปรด เพราะเป็นพุทธอุปัฏฐากสมัยเมื่อยังบำเพ็ญเพียร จึงได้มาโปรดปัญจวัคคีย์ให้สำเร็จมรรคผล แต่ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อพระองค์ พระองค์จึงทรงแสดงพุทธลักษณะปางปฐมเทศนาว่า เราได้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง คือฝึกบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จมรรคผล คือ มือซ้ายหันเข้าหาตัวเอง มือซ้ายแทน(ใจ) เพราะหัวใจอยู่ติดแขนข้างซ้าย เก็บเอาใจเข้ามาสู่กาย เราปฏิบัติได้มรรคผลแล้ว จึงมาสอนท่าน มือขวาจึงหันออกไปประทานพรให้ผู้อื่น คือ สอนให้ละเว้นจากความโลภ-โกรธ-หลง โดยชูนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ มาชนกันเป็นรูปวงกลม คือ กายและความรู้สึก เราได้ทำกิจให้สิ้นแล้ว คือ สิ้นจากอาสวกิเลส คือละความยึดมั่นถือมั่นในกายและสิ้นจากตัณหา(ความอยาก)ในความรู้สึกได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว (ใจ)เป็นรูปวงกลม คือ ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่ง ว่างจากเครื่องร้อยรัด คือ ใจ ว่างจากอุปาทาน ว่างจากอกุศลกรรมในความคิดและว่างจากอวิชชา(ความไม่รู้)ในการสัมผัสรับรู้


 


เหตุ-ปัจจัย ในการปฏิบัติธรรมเหตุ……….คือ สาเหตุแห่งการเกิด ดับของสรรพสิ่ง
ปัจจัย…….คือ สิ่งที่เหตุอาศัยในการเกิด ดับของธรรมชาติ
ปฏิบัติธรรม……คือการปฏิบัติอยู่ในกาย คือ ธาตุ4 ใจ คือความรู้สึก ความจำ ความคิด การสัมผัสรับรู้


1.กาย…..มีธาตุ4 เป็นตัวปฏิบัติธรรม มี เมตตา เป็นเหตุ เพราะกายเป็นผล ที่จิตได้สร้างกายนี้ขึ้นมา เพื่ออาศัยอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุข ถ้าหากปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีและมี อุเบกขา คือ หยุด หรือวางเฉยที่จะกระทำหรือปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี


2.อารมณ์…..คือความรู้สึกสุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ต้องมี ทาน คือ การให้ ไม่ยึดติดทั้งอารมณ์ที่เป็นสุขและทุกข์เป็นเหตุ มีอธิษฐาน เป็นตัวช่วยรักษาความรู้สึก เพราะบางครั้งการรักษาอารมณ์ที่ปราศจากกฎเกณฑ์ของความตั้งใจคือ อธิษฐาน ก็ไปไม่ได้ไกล เพราะนับหนึ่งไม่ถึงร้อย


3.ความจำ……คือ จำได้ หมายรู้ หรือตัวยึดมั่น ถือมั่น ถ้าหากจำมากๆ ยึดมากในสิ่งที่ดีก็พอไหว แต่สิ่งที่อยากลืมกลับจำ คือ ความทุกข์ ความอยาก ความยึด ความเห็นผิด จึงต้องพยายามมีความจำอยู่กับปัจจุบันธรรม คือสันโดษ อารมณ์เดียว เขาเรียก สติ การฝึกสติ ต้องอาศัยความอดทน คือ ขันติ เป็นปัจจัย มิเช่นนั้นขันอาจจะแตกก่อนสำเร็จก็ได้


4.ความคิด……คือ ความปรุงแต่งของใจ ต้องอยู่กับสัจจะ คือความเป็นจริง ต้องอยู่กับความถูกและต้อง ไม่ใช่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง ต้องยอมรับความเป็นจริงของโลก ของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง นั้นคือบุคคลที่มีปัญญา เป็นปัจจัย


5.สัมผัส-รับรู้……ในอายตนะของตาเห็นรูป จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้ถูกต้องสัมผัส หูได้ยินเสียง ต้องอาศัยความเพียรเป็นเหตุ คือสัมผัส-รับรู้อะไรก็แล้วแต่ ต้องละชั่ว ระวังชั่วมิให้เกิด ทำดี และรักษาดีมิให้เสื่อม จึงจะอาศัยศีล เป็นปัจจัยในการรักษาและปฏิบัติธรรม


เหตุ-ปัจจัย ในการรักษาศีลเหตุ……….คือ สาเหตุที่ทำให้เกิด ดี และ ชั่ว
ปัจจัย……..คือ เครื่องอาศัยที่ทำให้เกิดธรรมชาติในสิ่งดีและชั่ว
ศีล…………คือ ข้อพึงละเว้น เพื่อรักษากายและวาจา เท่านั้น
จิต…………คือ ธาตุรู้ ของตัวเรา ที่ถูกกายและใจหุ้มห่ออย่างมิดชิด1.ฆ่าสัตว์ การหยุดฆ่าต้องมี”เมตตา”เป็นเหตุ ผู้ไม่ฆ่าแต่กิน ก็ยังเป็นเหตุให้มีการฆ่าอยู่ ฉะนั้นจึงต้องอาศัย
“อุเบกขา”วางเฉย แม้กระทั่งการกิน ก็ต้องวางลงให้ได้


2.ลักทรัพย์ การหยุดลักทรัพย์ ต้องรู้จัก “ทาน” การให้ การให้ต้องมีการให้ทรัพย์เป็นทาน ให้กำลังการช่วยเหลือ


ให้อภัย เป็นทาน การให้ต้องมีการอธิษฐาน คือความตั้งใจ เป็นปัจจัย มิใช่ให้ส่งเดช ให้ที่ดีที่สุด คือ การให้อย่าง
ไม่หวังผลตอบแทน ให้เพื่อให้ผู้อื่นได้มีความสุข


3.ประพฤติผิดในกาม การไม่ประพฤติผิดในกาม ก็ต้องรู้จักการสันโดษ คือ รู้จักพอ การรู้จักพอ ต้องมีความอดทน หรือ ทนอด ก็ต้องมีความอดทนต่อไปเรื่อยๆ


4.พูดปด การไม่พูดปด ก็ต้องมี “สัจจะ” ความจริง เป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนพูดความจริงอยู่ไม่ได้ จึงควรมีปัญญา
ในการพูดเป็นปัจจัยเกื้อหนุน


5.เสพของมึนเมา ไม่กินก็ยังเมาชีวิต ตั้งแต่มีลมหายใจอยู่ หายใจไม่รู้ตัวก็ขาดสติ จึงต้องมีสติในชีวิต(ลมหายใจ) จึงจะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ ต้องอาศัยศีลเป็นปัจจัย ในการสร้างเหตุของความเพียร พยายาม

http://www.buddha-dhamma.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=24277&Ntype=2
 
ขอบคุนครับ
http://www.watkoh.com/kratoo/forum_posts.asp?TID=4341


*8q*

ก่อนเกิดใครเป็นเรา
เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร

สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่
ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า

ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน
มองในสิ่งที่ไม่เห็น
ทำในสื่งที่ไม่มี   

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 2.0.0.20 Firefox 2.0.0.20
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: พุทธธรรม-แสงทองส่องธรรมนำชีวิต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 06:34:50 am »อนุโมทนาสาธุธรรมค่ะ คุณครูแทน  :13:

 :45: :07: :45:ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1740
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: พุทธธรรม-แสงทองส่องธรรมนำชีวิต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 02:09:52 am »
 :13: อนุโมทนาครับพี่แทน^^
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham