Forum > หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

อยู่ด้วยความพอใจไม่มีทุกข์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ปัญญานันทะอมตะธรรม

(1/1)

แปดคิว:

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย


ณ บัดนี้ถึงเวลาของการแสดงปาฐกถาธรรมะ
อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว
ขอให้ทุกท่าน อยู่ในอาการสงบ ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดี
เพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟัง ตามสมควรแก่เวลา


อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ ได้พบข่าวแปลกๆ ในรูปต่างๆ
อ่านแล้วก็นึกในใจว่า มนุษย์เราทุกวันนี้
ช่างปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมมากเหลือเกิน


แม้คนบางคนจะเป็นผู้มีการศึกษา
อยู่ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
ก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใยไปในทางตกต่ำได้ง่าย


ข่าวที่อ่านแล้วนึกในใจว่าแย่เต็มที
มีอยู่ข่าวหนึ่งคือ ข่าวของนางมากาเร็ต ทรูโด
ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา
นางคนนี้มีอายุยี่สิบหกปี สามีอายุหกสิบเจ็ดปี
เขาเรียกว่าสามีแก่เมียสาว ก็ไม่สาวเท่าใดแล้ว


อายุขนาดนั้นไม่เรียกว่าคนสาว
แต่ว่าเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เต็มตัว
แล้วก็ได้แต่งงานกันมีลูกด้วยกันสามคน
แล้วก็ไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาล
แต่ว่าไม่พอใจในการอยู่ในทำเนียบนั้น เลยแยกกับสามี
จะหย่าขาดจากกันก็ไม่ได้
เพราะต่างคนต่างนับถือศาสนาโรมันคาทอลิค


ศาสนาโรมันคาทอลิคนี้ไม่อนุญาตให้สามีภรรยา หย่าจากกัน
แม้จะอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ให้หย่า เลยก็ต้องแยกกันอยู่
แยกกันอยู่ก็เหมือนกับหย่าเหมือนกัน
แต่ว่าหย่ากันจริงๆ นั้นไม่ได้เป็นอันขาด
อันนี้ทำให้เกิดเป็นปัญหาในประเทศอิตาลี
เคยมีสมาชิกสภาผู้แทน เสนอกฏหมายเพื่อให้หย่าได้
เพราะว่าคนในอิตาลีที่นับถือโรมันคาทอลิค
อยู่กันไม่ค่อยเรียบร้อย


ในครอบครัวระหองระแหงกันด้วยประการต่างๆ
ก็อยากจะหย่าแต่ก็หย่าไม่ได้
เมื่อหย่าไม่ได้ก็เลยแยกกันอยู่
บางทีต่างคนต่างก็ไปมีใหม่ แต่ก็มีไปอย่างนั้นไม่ได้แต่งงานกัน


อันนี้เป็นปัญหาในทางศีลธรรมที่ไม่มีการปรับปรุง
ความจริงอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมแท้ในทางศาสนา
แต่เป็นข้อบัญญัติของโป๊ปซึ่งตั้งขึ้นในภายหลัง


แล้วก็ถือกันอย่างเคร่งครัดอยู่
นายกรัฐมนตรีแคนาดากับภรรยานั้นสงสัยว่าจะเป็นหรือเปล่า
เพราะคนที่นับถือศาสนานั้นจิตใจจะตกต่ำเกินไป
จะไม่เปลี่ยนไปสู่ภาวะการตามใจตัวเองมากมายถึงขนาดนั้น
คือเมื่อแยกกันแล้วก็ไปทำอะไรตามชอบใจ


ไปร้องเพลงบ้างไปเต้นรำบ้าง
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าไม่ไหว
อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนี่ไม่ไหว
ต้องแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องรับแขก
ต้องยืนนานๆ ต้องยิ้มกับแขกที่ไม่อยากยิ้มด้วยกับเขา
เป็นการทรมานจิตใจ ไม่เกิดความสุขในทางใจ
ไร้อิสรภาพไร้เสรีภาพ สู้มาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ อิสระดี เป็นเสรีชน


ไม่ต้องอยู่ในกฏในระเบียบ
แล้วยังแถมท้ายบอกว่า
สูบกันชานี่ดี ทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นแจ่มใส


อาตมาอ่านข่าวนี้แล้วก็คิดว่า
แม่คนนี้แกคงไม่เต็มบาทแน่ๆ
แต่ว่าจับพลัดจับผลูไปเป็นเมียนายกรัฐมนตรีเข้าได้
แต่ว่าจิตใจนั้นเป็นพวกปกติ


ถ้าพูดตามภาษาหมอ ทางจิตแพทย์
ก็เรียกว่าเป็นพวกจิตผิดปกติ
ทีพวกฝรั่งเขาเรียกว่า พวกแอ็บนอมอน
พวกนี้มันไม่เหมือนใคร
มีความคิดแผลงๆ อะไรๆ ไปในรูปต่างๆ
อ่านข่าวนี้แล้วก็สะดุดใจ ไม่ใช่มีแต่เพียงคนเดียว
คือ แม่มาดามคนนั้น ในสังคมมนุษย์เราในปัจจุบันนี้
มีสภาพจิตใจอย่างนี้มากเหมือนกัน

อนุโมทนาครับ

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=25125
http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=1224.0

ดอกโศก:
อนุโมทนาค่ะ ครูแทน
 :13:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาสาธุครับพี่แทน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version