ผู้เขียน หัวข้อ: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เว็บไซต์พลังจิตฯ ขอเชิญสมาชิก และผู้มาเยือน ๕๐๐ คนหรือกว่านี้  (อ่าน 1564 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ผ่อนคลาย

 • เกล็ดเมล็ด
 • *
 • กระทู้: 4
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 3
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 7.0 MS Internet Explorer 7.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

[wma=250,50]http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=60274[/wma]

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เว็บไซต์พลังจิตดอตคอม

โครงการเรารักศีล ๕

เชิญเข้าร่วมโครงการได้ที่  http://board.palungjit.com/f110/โครงการเรารักศีล-๕-274075.html 
๑. หลักการและเหตุผล

ช่วงต้นปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหลายด้าน ทั้งจากน้ำท่วม ดินถล่ม ลมพายุ ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น เราประสบภัยแล้ง เรือกสวนไร่นาแห้งแล้ง พอเข้ากลางปี ฝนตกน้ำเริ่มมี จึงได้เริ่มการปลูกข้าว พอข้าวเริ่มจะโตขึ้นมาหน่อย ใกล้จะได้เวลาเก็บเกี่ยวปรากฏว่าฝนตกกลับตกหนัก น้ำเหนือไหลบ่า น้ำป่าเข้าท่วมที่นาอีกระลอกแรก ส่วนใหญ่จะท่วมในพื้นที่ทางภาคเหนือ ต่อมาไม่นานนัก ก็เกิดน้ำท่วมหนักขึ้นมาอีกเป็นระลอกที่สองทั้งภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคอีสาน จนกระทั่งมาถึงภาคใต้ ดั่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัด หากประเมินจากข้อความข้างต้น มีความเป็นไปได้ว่า โลกเราได้เข้าสู่ยุคภัยพิบัติในระดับเบา หรือระยะเริ่มต้นแล้ว

แม้กระทั่งภัยพิบัติจากจิตมนุษย์อันมาจากความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรงของคนไทยด้วยกันเอง ทำให้มีความโกรธ ความเกลียด ความพยาบาท บังเกิดขึ้นในจิตใจของคนไทย จนนำไปสู่การเบียดเบียน ทำร้าย ทำลายล้าง ฆ่ากันตาย ลามไปจนถึงเป็นความแตกแยกในระดับชาติเพียงเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน ช่วงเวลาแห่งความแตกต่างทางความคิดที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศชาติบ้านเมืองและผู้คนในประเทศของเราบอบช้ำทางจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ อย่างมาก การที่ทำให้คนในชาติไทยเราจะกลับมายิ้มได้อย่างมีความสุขดังเดิม คือ ความปรองดองสมัครสมานสามัคคี เริ่มต้นด้วยการให้อภัย โดยให้อภัยด้วยความจริงใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีฝ่ายเรา ไม่มีฝ่ายเขา มีแต่พวกเราชาวไทย

เราจะทำอย่างไร เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่สงบสุขร่มเย็นเหมือนดังเดิม เป็นดินแดนที่คนในชาติมีไมตรีจิตให้แก่กันเสมอในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้มาเยือน แขกบ้าน แขกเมืองที่ประทับใจตรงความดีงามนี้ การที่คนเรา ทุกเพศ ทุกวัย มีศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำใจนั้น จะลดละการเบียดเบียน ความขัดแย้ง และความแตกแยกของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการสร้างวินัยแห่งความดีประจำตัวคนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หากพวกเขามีศีล ๕ ประจำใจ อย่างน้อย ก็จะไม่สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้สังคม และจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในทางโลก และสืบสานพระพุทธศาสนาในทางธรรมต่อๆ ไป สิ่งที่จะเป็นเครื่องมืออันประเสริฐ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่มีชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ ที่ดีที่สุดอย่างยั่งยืน ก็คือ ศีล โดยมีศีล ๕ อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำใจของผู้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง นอกจากนี้แล้ว ศีลยังเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสมาธิ และปัญญาต่อไป เพื่อการปฏิบัติธรรมในระดับสูงขึ้นไปสู่มรรค ผล นิพพาน อันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง


๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

๒.๒ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๓ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒.๔ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕ อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลก และทางธรรม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๕ เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีล ให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา บรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้ว ให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

๒.๖ เพื่อเป็นโครงการความดีนำร่อง ไปสู่โครงการอื่นๆ เพื่อสังคมไทย ที่ต่อเนื่อง อันจะมีตามมาในโอกาสต่อไป


๓. กลุ่มเป้าหมาย

- สมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม จำนวน ๕๐๐ คน


๔. คำขวัญการรณรงค์โครงการเรารักศีล

“เรารักษาศีล ๕ ศีล ๕ รักษาเรา”๕. ระยะเวลาโครงการ

- ช่วงเวลารณรงค์โครงการ วันที่ ๕ มีนาคม – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔๖. วิธีดำเนินงาน

๖.๑ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม ลงชื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแบนเนอร์ในเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม เชื่อมโยงไปยังหน้ากระทู้โครงการเรารักศีล ๕ และในหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ห้องในนามเว็บพลังจิต ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๒ แจกสมุดบันทึกกรรม และหนังสือศีล ๕ จำนวน ๕๐๐ เล่ม แก่ ๕๐๐ ท่านที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ สำหรับใช้บันทึกการกระทำ เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของตนเอง ว่าได้สำรวมกาย วาจา ใจอยู่ในศีล ๕ หรือไม่ และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ ในเบื้องต้นจากหนังสือศีล ๕ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๓ เริ่มต้นดำเนินการโครงการเรารักศีล๕ ในวันที่ ๕ มีนาคม -วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๖.๔ ประเมินผลโครงการเรารักศีล ๕ จากแบบสอบถามสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม ที่เข้าร่วมโครงการผ่านทางกระทู้โครงการในเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม, พีเอ็ม หรืออีเมล์ เป็นเครื่องมือประเมินความสำเร็จของโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๙ ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน -เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๕ สรุปผลโครงการเรารักศีล ๕ ในช่วงเวลา ๙ เดือนที่ผ่านมา ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


๗. งบประมาณ

- งบประมาณเบื้องต้นตั้งไว้ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าสมุดบันทึกกรรม และหนังสือศีล ๕ จำนวน ๕๐๐ เล่ม สำหรับแจกสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Mr.Kim เป็นผู้รับผิดชอบเงินงบประมาณของโครงการ แต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด (เนื่องจากโครงการเรารักศีล ๕ นี้เป็นโครงการบุญ อันเกิดจากการรักษาศีล จึงไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมใช้กำลังทรัพย์ แต่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมใช้กำลังใจในการทำความดีครั้งนี้)


๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- นายเสรี วงษ์ทองเหลือ (Mr.Kim) และทีมงานเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม


๙. การติดตามและประเมินผล

- เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ ดูจากเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม และบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พลังจิตดอตคอม ที่เข้าร่วมโครงการเรารักศีล ๕ ว่าสามารถรักษาศีล ๕ ได้ตลอดช่วงเวลาที่รณรงค์หรือไม่ จำนวนวันไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลา ๙ เดือน และมีผู้ปฏิบัติได้นั้น เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ผู้เข้าร่วมทั้งหมด


๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ กุศลผลบุญแก่ผู้รักษาศีล ๕ อันเกิดจากการปฏิบัติบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเรารักศีล ๕ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการเรารักศีล ๕ ได้แสดงแดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการเรารักศีล ๕ มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ในกรอบศีลธรรม จนเกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้รักษาศีล ทั้งหน้าที่การงานทางโลก และการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ เจริญปัญญาต่อไปในทางธรรม

๑๐.๕ อานิสงค์จากการรวมพลังความดีงามของผู้รักษาศีลสามัคคีครั้งนี้ นำมาซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะมาถึงในอนาคต รวมถึงสร้างความสามัคคีปองดองของคนในชาติไทย ให้กลับมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบพอเพียงในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

๑๐.๖ แม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการเรารักศีล ๕ ก็ยังรักษาศีล ๕ เป็นพื้นฐานประจำใจตลอดไป


……………………………………………………………………..

ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ช่วยแนะนำโครงการบุญในครั้งนี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นอย่างสูงนะครับ

ที่มา http://board.palungjit.com/f110/โครงการเรารักศีล-๕-274075.html


ลุงแก่แล้ว  ลุยมหากุศลสุดขีดจนลมหายใจสุดท้าย

ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
 :13:   ขอบคุณมากนะครับ
 เป็นโครงการที่สร้างกุศลจิตให้กับทุกคนในโลกออนไลน์ที่ได้อย่างมากมายครับ
 ขอร่วมอนุโมทนานะครับผม

ธรรมะอวยพรครับ
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

ออฟไลน์ Siranya

 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • ***
 • กระทู้: 113
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 47
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 7.0 MS Internet Explorer 7.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
 :45: :45: :45:กราบอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ..ขอให้ประสบความสำเร็จนะค่ะ
ธรรมะเพิ่มสติ..ทุกข์คลายใจสงบ

ออฟไลน์ ผ่อนคลาย

 • เกล็ดเมล็ด
 • *
 • กระทู้: 4
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 3
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 7.0 MS Internet Explorer 7.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
 :13: :32:  เวลานี้เต็มแล้วครับ  อนุโมทนาความดีของทุกท่านครับ
ลุงแก่แล้ว  ลุยมหากุศลสุดขีดจนลมหายใจสุดท้าย

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham