ผู้เขียน หัวข้อ: รวมธรรมบทคาถา (หมวดพัน)  (อ่าน 7429 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เลดี้เบื๊อก

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • *
 • กระทู้: 165
 • กิจกรรม:
  0%
 • พลังกัลยาณมิตร 119
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.0.13 Firefox 3.0.13
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
รวมธรรมบทคาถา (หมวดพัน)
« เมื่อ: มกราคม 09, 2011, 09:40:04 PM »
 
คำเหลวไหล...
   
   สหสฺสํ อปิ เจ วาจา
   อนตฺถปทสญฺหิตา
   เอกํ อตฺถปทํ เสยฺโย
   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ . . . ฯ ๑๐๐ ฯ
   
   คำพูดที่เหลวไหนไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ
   ก็สู้คำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวไม่ได้
   เพราะฟังแล้วทำให้จิตใจสงบ
   
   Better than a thousand useless words
   Is one beneficial single word,
   Hearing which one is pacified.

   บทกวีตั้งพัน...
   
   สหสฺสํ อปิ เจ คาถา
   อนตฺถปทสญฺหิตา
   เอกํ คาถาปทํ เสยฺโย
   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ . . . ฯ ๑๐๑ ฯ
   
   บทกวีตั้งพันโศลก
   แต่ไร้ประโยชน์
   ไม่เท่าบทกวีบรรทัดเดียว
   ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบ
   
   Better than a thousand verses,
   Comprising useless words,
   Is one beneficial single line,
   Hearing which one is pacified.

   กวีบทเดียว..
   
   โย จ คาถาสตํ ภาเส
   อนตฺถปทสญฺหิตา
   เอกํ ธมฺมปทํ เสยฺโย
   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ . . . ฯ ๑๐๒ ฯ
   
   บทกวีบรรยายธรรมบทเดียว
   ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบ
   ประเสริฐกว่าบทกวีที่ท่องจำได้ตั้งร้อยโศลก
   แต่ไม่มีประโยชน์แม้แต่บทเดียว
   
   Should one recite a hundred verses,
   Comprising useless words,
   Better is one single word of the Dharma,
   Hearing which one is pacified.

   ถึงจะรบชนะ...
   
   โย สหสฺสํ สหสฺเสน
   สงฺคาเม มานุเส ชิเน
   เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ
   ส เว สงฺคามชุตฺตโม . . . ฯ ๑๐๓ ฯ
   
   ถึงจะรบชนะข้าศึกเป็นพัน ๆ ราย
   ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล
   แต่ผู้ที่เอาชนะจิตใจตน
   จึงเรียก "ยอดขุนพล" แท้จริง
   
   Though one should conquer in battle
   A thousand times a thousand men,
   Yet should one conquer just oneself
   One is indeed the greatest victor.

   เอาชนะตน...
   
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
   ยาจายํ อิตรา ปชา
   อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส
   นิจฺจํ สญฺญตจาริโน
   เนว เทโว น คนฺธพฺโพ
   น มาโร สห พฺรหฺมุนา
   ชิตํ อปชิตํ กยิรา
   ตถารูปสฺส ชนฺตุโน . . . ฯ ๑๐๔-๕* ฯ
   
   เอาชนะตนได้นั้นแล ประเสริฐ
   ผู้ที่ฝึกตนได้ ระวังระไวตลอดเวลา
   ถึงเทวดา คนธรรพ์ และพระพรหม
   ก็เอาชนะไม่ได้
   
   Better indeed is it to conquer oneself,
   Neither a god nor a Gandharva
   Neither Mara nor Brahma
   Could turn into defeat the victory of one
   Who is self-mastered and self-controlled.
   
   * โปสสฺส (โปส + สฉัฏฐีวิภัติ) ย่อมาจาก ปุริส ซึ่งยืมมาจากศัพท์
   เฉพาะในอุปนิษัทอีกที (ปุรฺษ>ปุรุษ>ปุริส>โปสฺส>โปส) คำ
   โปส นี้ มีใช้เฉพาะในภาษาร้อยกรอง ส่วนภาษาร้อยแก้วมักใช้
   ปุริส มากกว่า

   ถึงเทวดา...
   
   อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
   ยาจายํ อิตรา ปชา
   อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส
   นิจฺจํ สญฺญตจาริโน
   เนว เทโว น คนฺธพฺโพ
   น มาโร สห พฺรหฺมุนา
   ชิตํ อปชิตํ กยิรา
   ตถารูปสฺส ชนฺตุโน . . . ฯ ๑๐๔-๕* ฯ
   
   เอาชนะตนได้นั้นแล ประเสริฐ
   ผู้ที่ฝึกตนได้ ระวังระไวตลอดเวลา
   ถึงเทวดา คนธรรพ์ และพระพรหม
   ก็เอาชนะไม่ได้
   
   Better indeed is it to conquer oneself,
   Neither a god nor a Gandharva
   Neither Mara nor Brahma
   Could turn into defeat the victory of one
   Who is self-mastered and self-controlled.
   
   * โปสสฺส (โปส + สฉัฏฐีวิภัติ) ย่อมาจาก ปุริส ซึ่งยืมมาจากศัพท์
   เฉพาะในอุปนิษัทอีกที (ปุรฺษ>ปุรุษ>ปุริส>โปสฺส>โปส) คำ
   โปส นี้ มีใช้เฉพาะในภาษาร้อยกรอง ส่วนภาษาร้อยแก้วมักใช้
   ปุริส มากกว่า

   บูชาผู้ฝึก..
   
   มาเส มาเส สหสฺเสน
   โย ยเชถ สตํ สมํ
   เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ
   มุหุตฺตมปิ ปูชเย
   สาเยว ปูชนา เสยฺโย
   ยญฺเจ วสฺสตํ หุตํ . . . ฯ ๑๐๖* ฯ
   
   การบูชาท่านผู้ฝึกตน แม้เพียงหนึ่งครั้ง
   บังเกิดผลมหาศาล
   ยิ่งกว่าสละทรัพย์บูชายัญเดือนละพัน
   เป็นเวลาติดต่อกันถึงร้อยปี
   
   Though, month after month with a thousand,
   One should sacrifice for a hundred years,
   Yet, if, only for a moment,
   One should honour the self-restrained,
   That honour, indeed, is better
   Than a century of sacrifice.
   
   * คำว่า ปูชนา ไม่นิยมใช้ในที่อื่นนอกจากภาษาร้อยกรอง ที่ถูก
   ควรมีรูปเป็น ปูชา

   บูชาผู้ฝึก..
   
   โย จ วสฺสสตํ ชนฺตุ
   อคฺคึ ปริจเร วเน
   เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ
   มุหุตฺตมปิ ปูชเย
   สา เยว ปูชนา เสยฺโย
   ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ . . . ฯ ๑๐๗ ฯ
   
   การบูชาท่านผู้ฝึกตนแม้เพียงครู่เดียว
   บังเกิดผลมหาศาล
   ยิ่งกว่าการบูชาไฟในป่า
   เป็นเวลาตั้งร้อยปี
   
   Though one, for a century,
   Should tend the fire in the forest,
   Yet, if, only for a moment,
   He should honour the self-restrained,
   That honour, indeed, is better
   Than a century of sacrifice.

   ไม่ว่ายัญ...
   
   ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐํ ว หุตํ ว โลเก
   สํวจฺฉรํ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข
   สพฺพมฺปิ ตํ น จตุภาคเมติ
   อภิวาทนา อุชุคเตสุ เสยฺโย . . . ฯ ๑๐๘ ฯ
   
   ไม่ว่ายัญชนิดไหน ที่ผู้ใคร่บุญพึงบูชาตลอดปี
   การบูชายัญนั้นมีค่าไม่เท่าหนึ่งในสี่ของการยกมือไหว้
   ท่านผู้ปฏิบัติตรงตามอริยมรรคแม้เพียงครั้งเดียว
   การไหว้บุคคลเช่นนั้นประเสริฐกว่าเป็นไหน ๆ
   
   Whatever oblations and sacrifices
   One might offer for a year,
   Seeking merit thereby,
   All that is not worth a single quarter
   Of homage towards the upright
   Which is far more excellent.

   ผู้กราบไหว้...
   
   อภิวาทนสีลิสฺส
   นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
   จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ
   อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ . . . ฯ ๑๐๙* ฯ
   
   ผู้กราบไหว้ อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้ใหญ่เป็นนิจศีล
   ย่อมเจริญด้วยคุณธรรมสี่ประการคือ
   อายุ ชื่อเสียง สุข และกำลัง
   
   He who ever reverences and respects elders
   Four qualities for him increase:
   Long life, fame, happiness and strength.
   
   * วณฺโณ ธรรมบทฉบับคันธารี จัดพิมพ์โดยศาสตราจารย์
   จอห์น บราฟ เขียน กิตฺติ ซึ่งแปลว่าเกียรติ วณฺณ แปลได้หลาย
   นัยคือ ผิวพรรณ, อักษร, เกียรติ ข้าพเจ้าเห็นว่าความหมาย
   อย่างหลังนี้ เหมาะและมีเหตุผลดีกว่า จึงถือตามนี้ ซึ่งไม่ตรง
   กับมติที่ยึดถือกันมานานในประเทศนี้ ขอฝากไว้พิจารณาด้วย

   ผู้มีศีล...
   
   โย จ วสฺสสตํ ชีเว
   ทุสฺสีโล อสมาหิโต
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   สีลวนฺตสฺส ฌายิโน . . . ฯ ๑๑๐ ฯ
   
   ผู้มีศีล มีสมาธิ
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของคนทุศีล ไร้สมาธิ
   
   Though one should live a hundred years,
   Without conduct and concentration,
   Yet, better is a single day's life
   Of one who is moral and meditative.

   ผู้มีปัญญา...
   
   โย จ วสฺสสตํ ชีเว
   ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน . . . ฯ ๑๑๑ ฯ
   
   ผู้มีปัญญา มีสมาธิ
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของผู้ทรามปัญญา ไร้สมาธิ
   
   Though one should live a hundred years,
   Without wisdom and concentration,
   Yet, better is a single day's life
   Of one who is wise and meditative.

   ผู้มีวิริยะ...
   
   โย จ วสฺสสตํ ชีเว
   กุสีโต หีนวีริโย
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   วีริยํ อารภโต ทฬฺหํ . . . ฯ ๑๑๒ ฯ
   
   ผู้มีความเพียรมั่นคง
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของผู้เกียจคร้าน ไร้ความเพียร
   
   Though one should live a hundred years,
   Sluggish and inactive
   Yet, better is a single day's life
   Of one who is intensely exerts himself

   ผู้พิจารณา...
   
   โย วสฺสสตํ ชีเว
   อปสฺสํ อุทยพฺพยํ
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   ปสฺสโต อุทยพฺพยํ . . . ฯ ๑๑๓ ฯ
   
   ผู้พิจารณาเห็นความเกิด-ดับแห่งสังขาร
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของผู้ไม่พิจารณาเห็น
   
   Better is a single day's life of one
   Who discerns the rise and fall of things
   Than a hundred years' life of one
   Who is not comprehending

   ผู้พบทาง...
   
   โย จ วสฺสสตํ ชีเว
   อปสฺสํ อมตํ ปทํ
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   ปสฺสโต อมตํ ปทํ . . . ฯ ๑๑๔ ฯ
   
   ผู้พบทางอมตะ
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของผู้ไม่พบ
   
   Better is a single day's life of one
   Who see the Deathless
   Than a hundred years' life of one
   Who see not that state.

   ผู้เห็นธรรม...
   
   โย จ วสฺสสตํ ชีเว
   อปสฺสํ ธมฺมมุตฺตมํ
   เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
   ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมํ . . . ฯ ๑๑๕ ฯ
   
   ผู้เห็นพระธรรมอันประเสริฐ
   มีชีวิตอยู่วันเดียว
   ประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี
   ของผู้ไม่เห็น
   
   Better is a single day's life of one
   Who understands the truth sublime
   Than a hundred years' life of one
   Who knows not that truth, so high.
   
   http://board.srthinth.info/DhammaPhatha08.html
   http://www.tairomdham.net/index.php?action=post;board=45.0


~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: รวมธรรมบทคาถา (หมวดพัน)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2011, 12:25:08 AM »
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่สาว
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham