Forum > หลวงตามหาบัว

เห็นด้วยปัญญา หลวงตามหาบัว

(1/1)

ฐิตา:เห็นด้วยปัญญา
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
(หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

* ความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญา
ต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดิน
ความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มาก
มักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มาก ทั้งที่กำลังหลงมาก
จึงมีทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ..
ส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อม
ที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆ
อันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับ
ที่ปัญญาหยั่งถึง
ถ้าปัญญาหยั่งลงโดยทั่วถึงจริงๆ กิเลสทั้งมวล
ก็พังทลายไปหมด

* ผู้ปฏิบัติทางจิตภาวนา
จึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้ามาทำหน้าที่แทนปัญญา
โดยรู้เอาหมายเองเฉยๆ
แต่กิเลสแม้ตัวเดียวก็ไม่ถอดออกจากใจบ้างเลย
และอาจกลายเป็นทำนองว่า "ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด" ก็ได้

* เวลาสติปัญญาละเอียด ธรรมละเอียด
ส่วนกิเลสที่จะทำให้หลงก็ละเอียดไปตามๆ กัน
จึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อย
ในธรรมแต่ละขั้น กว่าจะผ่านไปได้
การทำสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทาง
ยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้ว
สติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิต

ตลอดจนการต้านทานทุกขเวทนา
ไม่ให้มาทับจิตในเวลาจวนตัว
ซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆ
ถ้าพลาดท่าขณะนั้น
ก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยภพหนึ่งชาติหนึ่ง

เช่น ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใด
ก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นๆ
ขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วย
ถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัวได้ อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์
มากกว่านั้น ก็ไปเกิดในเทวสถาน

ชมวิมานและเสวยทิพย์สมบัติอยู่นานปี
ถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรม ที่ตนเคยบำเพ็ญรักษา
มาแต่บุพเพชาติ

ทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารขึ้น
โดยลำดับ จนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้
การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่าง
จากต่ำขึ้นไปสูง จากสั้นไปหายาว จากหยาบไปหาละเอียด
จากวัฏฏจักรไปเป็นวิวัฏฏจักร

http://www.khonnaruk.com/html/phra/thera/t_boa.html
Pic by : Google
อกาลิโกโฮม * สุขใจดอทคอม
อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่แป๋ม ขอบคุณครับผม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version