ผู้เขียน หัวข้อ: ชมรมพระวังหน้า เพื่อพระวังหน้าและงานบุญต่างๆ  (อ่าน 265618 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
ช่วยภัยน้ำท่วม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปัมภ์วิธีการเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การโอนเข้าบัญชี(ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 401-636319-9

ธนาคารทหารไทย สาขาย่อย สำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 046-2-44777-2
(กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่จะออกใบเสร็จของท่าน มาทางโทรสารหรือจดหมาย ภายใน 15 วัน)

การส่งเช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
สั่งจ่าย ในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ปณ.พลับพลาไชย 10100 หรือ ปณ. จิตรลดา 10303
พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จของท่านแล้วส่งไปที่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ.22 พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร 10100

***********************************

สร้างกุศลร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

สามารถติดตาม กำหนดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับผมhttp://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=1522


อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


พระราชทานกำเนิดมูลนิธิ เมื่อได้ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้ว ยังเหลือเงินอีกสามล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เงินสามล้านบาทนี้ ควรตั้งเป็นทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็ก ซึ่งครอบครัวต้องประสบวาตภัยภาคใต้ และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งและสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศอีกประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานเงินสามล้านบาท ให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิ และพระราชทานนามว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” กับทรงดำรงตำแหน่ง พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธินี้ด้วย ชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงน้ำพระทัยว่า เวลาทำงานควรจะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์โดยได้ทรงมีพระราชดำริว่าภัยธรรมชาติหรือสาธารณ ภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีผู้ใดจะคาดหมายได้ดังที่ได้เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราช และหลายจังหวัดภาคใต้

มูลนิธิฯ ได้ทุนดำเนินงานจากเงินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาค จากทรัพย์สินซึ่งมีผู้ยกให้ และจากดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินอันเป็นทุนของมูลนิธิฯ

การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งมีการควบคุม ตรวจสอบอย่างรอบคอบ การดำเนินงานยึดมั่นในพระบรมราโชบาย “...ให้ไปให้ความอบอุ่นไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป...”

“...การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องช่วยในระยะสั้นหมายความว่า เป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้องช่วยโดยเร็ว และต่อไปก็จะต้องช่วยให้ต่อเนื่อง...ส่วนเรื่องการช่วยเหลือในระยะยาวก็มี ความจำเป็นเหมือนกัน... เป็นผลว่าเขาได้รับการดูแลเหลียวแลมาจนกระทั่งได้รับการศึกษาที่สามารถทำมา หากินได้โดยสุจริตและโดยมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ...”

คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการช่วยปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๖ ฝ่าย คือ ฝ่ายหาทุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ และฝ่ายฝึกอบรม คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครต่างๆ ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ดำเนินตามพระบรมราโชบายตามเบื้องพระยุคลบาท ออกช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วราชอาณาจักร ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรทั้งใกล้ไกล ที่ได้ทรงห่วงใยเอื้ออาทรอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะสนิทแน่นอยู่ในดวงกมลของคนไทยต่อไป


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
2. เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา

2.1 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และเด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย
2.2 บูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

3. เพื่อให้มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
4. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อนประการ อื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากนายกมูลนิธิฯ
กิจกรรมมูลนิธิ :

1. มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนกำพร้าที่ครอบครับประสบธารณภัยต่าง ๆ
2. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนที่ประสบสาธารณภัย และสร้างโรงเรียนให้สำหรับบุตรหลานที่ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ
3. สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 1,258,822 ครอบครัว จำนวน 6,630,412 คน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติงานร่วมกันที่ ตกลงไว้กับกรมประชาสงเคราะห์ ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องนอน วัสดุซ่อมแซมบ้าน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับครอบครัว ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ และความเดือนร้อนประการอื่นhttp://www.rajaprajanugroh.org/intro.aspx

-------------------------------------------------------

.
สำหรับงานบุญในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ที่ผมอัญเชิญพระพุทธรูป หน้าตัก 12 นิ้ว จำนวน 3 องค์( เชียงแสน , สุโขทัย และอู่ทอง) ที่ท่านเจ้าสัวน้อย ฝากถวายวัด โดยผมฝากให้พี่เปี๊ยก เป็นผู้ที่อัญเชิญไปถวายวัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผู้ร่วมทำบุญในงานบุญนี้

1.ท่านเจ้าสัวใหญ่ และครอบครัว
2.คุณธวัช และครอบครัว
3.คุณกุ้งมังกอนและครอบครัว
4.คุณปฐมและครอบครัว
5.ผมและครอบครัว

เงินที่ร่วมทำบุญในการถวายพระพุทธรูป หน้าตัก 12 นิ้ว จำนวน 3 องค์( เชียงแสน , สุโขทัย และอู่ทอง) ท่านเจ้าสัวน้อยแจ้งมาว่า ให้ผมดำเนินการทำบุญช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ผมจะดำเนินการโอนเงินเข้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราจะร่วมทำบุญกับในหลวงกันครับ

ทำบุญเรื่องเดียว ได้หลายต่อ แบบนี้ชอบมากที่สุดครับ

โมทนาในทุกบุญกับทุกๆท่านครับ

ร่วมกันสะสมแต้ม(กรรมดี)กันครับ

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
วันพรุ่งนี้ ผมจะนำพระพิมพ์ จำนวน 2 กล่องสเตนเลส ไปมอบให้พี่เปี๊ยก เพื่อนำไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆ เช่น ใต้ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ , ใต้ฐานชุกชี หรือพระเจดีย์ต่างๆ เป็นต้น

มาโมทนาบุญร่วมกับผมและคณะกันครับ

http://board.palungjit.com/f179/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-22445-2235.html#post4574906

.

http://board.palungjit.com/groups/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-2139-page4.html#gmessage30392


.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
นนี้, 10:33 AM      #44933
sithiphong
สมาชิก
 
sithiphong's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2005
สถานที่: ชมรมพระวังหน้า
ข้อความ: 40,504
พลังการให้คะแนน: 17025
sithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond reputesithiphong has a reputation beyond repute
   
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
.

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 9 คน ( เป็นสมาชิก 3 คน และ บุคคลทั่วไป 6 คน )    [ แนะนำเรื่องเด่น ]
sithiphong, อนัตตัง, ปฐม+วันนี้จะได้เตรียมพระวังหน้า จัดส่งให้กับทั้ง 4 ท่านครับ.
เดี๋ยวจะลืม

สำหรับพระพิมพ์สมเด็จที่ผมส่งให้นั้น เป็นพิมพ์คะแนนร้อย เนื้อผงยาจินดามณี หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 5 พระองค์ อธิษฐานจิต (คุณอนัตตัง , คุณs@n16 , และคุณซื้งบน)

ส่วนพระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ เป็นพระปิดตาของวังหน้า หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต

สำหรับคุณLee_bangkok จะได้พิมพ์หลวงปู่ทวด (สร้างสมัยรัชกาลที่ 5) 1องค์ และพิมพ์พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ 1 องค์

สำหรับคุณอนัตตัง ที่ร่วมทำบุญมา 3 ครั้ง อีก 3 องค์จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จ (รักสมุ หรือ รักพม่า สีน้ำเงิน) สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อธิษฐานจิต , พิมพ์พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีขาว หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต และ พิมพ์ต้นรังคู่ เนื้อกรมท่า หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต ครับ

ส่วนค่าจัดส่ง คุณเฉลิมพล ได้มอบเงินมาให้ผม ผมจะนำเงิน(บางส่วน)ของคุณเฉลิมพล , น้องปฐม ได้มอบเงินมาให้ผม ผมจะนำเงิน(บางส่วน)ของน้องปฐม และเงินของผม เป็นค่าจัดส่งให้ครับ

รายละเอียดตามนี้ครับ

1.คุณอนัตตัง

1.1 พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนร้อย เนื้อผงยาจินดามณี 1 องค์ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 5 พระองค์ อธิษฐานจิต

1.2 พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ เป็นพระปิดตาของวังหน้า 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต

1.3 พิมพ์พระสมเด็จ (รักสมุ หรือ รักพม่า สีน้ำเงิน) 1 องค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อธิษฐานจิต

1.4 พิมพ์พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีขาว 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต

1.5 พิมพ์ต้นรังคู่ เนื้อกรมท่า 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต ครับ

2.คุณLee_bangkok

2.1 พิมพ์หลวงปู่ทวด (สร้างสมัยรัชกาลที่ 5) 1องค์

2.2 พิมพ์พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต

3.คุณs@n16

3.1 พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนร้อย เนื้อผงยาจินดามณี 1 องค์ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 5 พระองค์ อธิษฐานจิต

3.2 พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ เป็นพระปิดตาของวังหน้า 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต

4.คุณซื้งบน

4.1 พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนร้อย เนื้อผงยาจินดามณี 1 องค์ หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 5 พระองค์ อธิษฐานจิต

4.2 พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า สีดำ เป็นพระปิดตาของวังหน้า 1 องค์ หลวงปู่อิเกสาโร อธิษฐานจิต


โมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆประการ

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ปฐม อ่านข้อความ
โมทนาบุญทุกประการครับผม ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงามจริงดังโบราณว่าไว้จริง ๆ


sithiphong

รู้สึกผิด ที่ส่งให้ช้ามากๆๆๆๆ

ตอนนี้ กำลังจัดเตรียมส่งพระวังหน้าให้ท่านน้องปฐม ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,000 องค์ จะฝากท่านน้องปฐมไปถวายพระภิกษุทางภาคใต้ ซึ่งก็แล้วแต่ท่านจะนำไปทำอะไรสุดแล้วแต่ท่านนะครับ ท่านน้องปฐม

พี่จัดเตรียม พระสมเด็จ Tott 1 และ พระสมเด็จ Tott 4 ส่งให้ด้วย

พี่อนุญาตท่านน้องปฐม หากว่าท่านน้องปฐม ต้องการพิมพ์ไหน จำนวนเท่าไหร่ สามารถเก็บไว้ได้เท่าที่้ต้องการนะครับ

เพื่อเป็นกำลังใจที่เราช่วยพี่ในงานบุญถวายพระวังหน้า

และพี่เองก็รบกวนเวลา กำลังกาย กำลังใจ และเงิน ที่ท่านน้องปฐมเสียสละในงานบุญนี้ครับ

โมทนาบุญกับท่านน้องปฐมในทุกๆบุญครับ
.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
รู้สึกผิด ที่ส่งให้ช้ามากๆๆๆๆ

ตอนนี้ กำลังจัดเตรียมส่งพระวังหน้าให้ท่านน้องปฐม ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,000 องค์ จะฝากท่านน้องปฐมไปถวายพระภิกษุทางภาคใต้ ซึ่งก็แล้วแต่ท่านจะนำไปทำอะไรสุดแล้วแต่ท่านนะครับ ท่านน้องปฐม

พี่จัดเตรียม พระสมเด็จ Tott 1 และ พระสมเด็จ Tott 4 ส่งให้ด้วย

พี่อนุญาตท่านน้องปฐม หากว่าท่านน้องปฐม ต้องการพิมพ์ไหน จำนวนเท่าไหร่ สามารถเก็บไว้ได้เท่าที่้ต้องการนะครับ

เพื่อเป็นกำลังใจที่เราช่วยพี่ในงานบุญถวายพระวังหน้า

และพี่เองก็รบกวนเวลา กำลังกาย กำลังใจ และเงิน ที่ท่านน้องปฐมเสียสละในงานบุญนี้ครับ

โมทนาบุญกับท่านน้องปฐมในทุกๆบุญครับ
.

-----------------------

ปฐมตอบ

อย่าใช้คำว่ารบกวนครับพี่ท่าน ต้องใช้คำว่าพี่ท่านให้โอกาสผมในการสร้างบุญกุศลมากกว่านะครับ สำหรับผมคิดว่ายากที่เราจะได้เอาพระวังหน้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ มันทำให้ผมอิ่มใจทุกครั้งที่เห็นครูบาอาจารย์ท่านยิ้มน้อยๆ ตอนเราไปถวาย และยังไม่รวมกับคำพูดที่ท่านพูดถึงพระที่นำมาถวาย ทำให้ผมอิ่มใจในบุญทุกครั้งที่ได้กระทำ ทำให้ในชิวีตที่ผ่านไปวันๆโดยไม่มีไรให้น่าจดจำ พอเราเอาพระไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำให้เป็นวันที่น่าจดจำและได้บันทึกไว้ในจิตในด้านกุศลที่ดี ผมจึงเข้าใจที่พี่ท่านพูดว่าให้ทำเก็บแต้มในด้านดี สำหรับผมคิดว่าพี่ๆทุกๆท่านในชมรมได้ให้โอกาสผมทำบุญกุศลมากกว่า ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเสมอมาครับ

http://board.palungjit.com/f179/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-22445-2247.html

.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
รู้สึกผิด ที่ส่งให้ช้ามากๆๆๆๆ

ตอนนี้ กำลังจัดเตรียมส่งพระวังหน้าให้ท่านน้องปฐม ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,000 องค์ จะฝากท่านน้องปฐมไปถวายพระภิกษุทางภาคใต้ ซึ่งก็แล้วแต่ท่านจะนำไปทำอะไรสุดแล้วแต่ท่านนะครับ ท่านน้องปฐม

พี่จัดเตรียม พระสมเด็จ Tott 1 และ พระสมเด็จ Tott 4 ส่งให้ด้วย

พี่อนุญาตท่านน้องปฐม หากว่าท่านน้องปฐม ต้องการพิมพ์ไหน จำนวนเท่าไหร่ สามารถเก็บไว้ได้เท่าที่้ต้องการนะครับ

เพื่อเป็นกำลังใจที่เราช่วยพี่ในงานบุญถวายพระวังหน้า

และพี่เองก็รบกวนเวลา กำลังกาย กำลังใจ และเงิน ที่ท่านน้องปฐมเสียสละในงานบุญนี้ครับ

โมทนาบุญกับท่านน้องปฐมในทุกๆบุญครับ


----------------------------------------


.
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ปฐม อ่านข้อความ
อย่าใช้คำว่ารบกวนครับพี่ท่าน ต้องใช้คำว่าพี่ท่านให้โอกาสผมในการสร้างบุญกุศลมากกว่านะครับ สำหรับผมคิดว่ายากที่เราจะได้เอาพระวังหน้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ มันทำให้ผมอิ่มใจทุกครั้งที่เห็นครูบาอาจารย์ท่านยิ้มน้อยๆ ตอนเราไปถวาย และยังไม่รวมกับคำพูดที่ท่านพูดถึงพระที่นำมาถวาย ทำให้ผมอิ่มใจในบุญทุกครั้งที่ได้กระทำ ทำให้ในชิวีตที่ผ่านไปวันๆโดยไม่มีไรให้น่าจดจำ พอเราเอาพระไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทำให้เป็นวันที่น่าจดจำและได้บันทึกไว้ใน จิตในด้านกุศลที่ดี ผมจึงเข้าใจที่พี่ท่านพูดว่าให้ทำเก็บแต้มในด้านดี สำหรับผมคิดว่าพี่ๆทุกๆท่านในชมรมได้ให้โอกาสผมทำบุญกุศลมากกว่า ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเสมอมาครับ

----------------------------------------


อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความ
สำหรับพระวังหน้า ที่พี่มอบให้น้องปฐม (เดี๋ยวลืม) มีดังนี้ครับ

1.พระวังหน้า(อยุธยา) ซุ้มไทรย้อย ที่หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร 3 องค์(หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า , หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า และ หลวงปู่พระมูนียะเถระเ้จ้า) อธิษฐานจิต

2.ลูกแก้ว (ไว้ในการทำสมาธิ) หลวงปู่เครา วัดถ้ำระฆังทองเือือมระอาศรัทธาธรรม

3.พระปิดตา (หลวงปู่อิเกสาโร และ กลุ่มหลวงปู่องค์อภิญญาใหญ่) อธิษฐานจิต หากเป็นพิมพ์พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว องค์เล็กๆ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ท่านอธิษฐานจิตด้วยนะครับ

4.พิมพ์หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน มีทั้งเนื้อปูนเพชร , เนื้อใบลาน และ เนื้อทองเหลือง

5.พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน

6.พระปิดตาวังหน้า 2 หน้า เนื้อขาว

7.พิมพ์ต้นรังคู่ เนื้อกรมท่า ลงรักจีน สีแดง

ส่วนที่พี่มอบให้นั้น หากเราจะนำไปถวายพระภิกษุหรือมอบให้ใคร แล้วแต่น้องปฐมนะครับ

ส่วนพิมพ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ไหน หากเห็นแล้วชอบ พี่อนุญาตให้หยิบได้เลยนะครับ เพื่อเห็นกำลังใจในการทำความดีครับ

สะสมแต้ม(กรรมดี)ไว้นะครับ เรื่องนี้ไม่มีใครแย่งเราไปได้ ใครทำอะไร ต้องได้เช่นนั้น

ปลูกข้าว ต้องได้ต้นข้าว ไม่เคยมีที่ปลูกข้าวแล้วต้นที่โตเป็นมะม่วง หรือ ต้นไม้ประเภทอื่น

ใครทำใครได้ ใครกินใครอิ่ม (เป็นคำสอนที่พี่ใหญ่สอนพี่มา)

โมทนาบุญทุกประการครับ


.
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong อ่านข้อความพี่ส่งเบี้ยแก้ (บุทอง 2 ตัว และ ลงรัก 4 ตัว) ถวายพระภิกษุด้วยนะครับ


จะได้เป็นสิ่งที่ช่วยท่านในหลายๆเรื่องครับ


สำหรับท่านผู้อ่าน

ท่านเลือกเองว่า พระวังหน้า ที่แก๊งบัวใต้น้ำบอกว่า เก๊ , ปลอม , ไม่มีในสารบบการซื้อขายพระของเมืองไทย หรือ คำพูด(โพส)ในลักษณะแบบนี้ ว่า พระวังหน้า มีจริงหรือไม่ อย่างไร ส่วนกรรมที่ปรามาสพระวังหน้า ผู้ที่กระทำกรรม ต้องได้รับผลกรรมเอง ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องอีก เทพเทวาที่ท่านมีหน้าที่นี้ ท่านทำหน้าที่ของท่านเอง ผมไม่เข้าไปแย่งงานท่านทำ ผมมาทำงานบุญ สะสมแต้ม(บุญ) เปลี่ยนพระวังหน้าให้เป็นอริยทรัพย์ ดีที่สุด อริยทรัพย์ที่ผมได้ ไม่มีใครที่สามารถแย่งผมไปได้ครับ

ผม , สมาชิกชมรมพระวังหน้า และ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่ผมรู้จักหลายๆท่าน ห้อยแต่พระวังหน้า ครับ

ส่วนพระวังหน้า ดีอย่างไร ผมคงไม่มาบอกอีก เนื่องจากได้บอกในกระูทู้พระวังหน้ามามากแล้ว สำหรับท่านที่มีพระวังหน้า ท่านต้องพิสูจน์เองว่า ดีหรือไม่ ลองห้อยเดี่ยวดู แต่การเลี่ยมต้องเจาะรูที่พลาสติกด้วยครับ

ทำไมถึงต้องเจาะรูที่พลาสติก เรื่องนี้ผมก็ได้เคยอธิบายในกระทู้พระวังหน้าแล้วเช่นกัน

โมทนาสาธุครับ

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ปฐม อ่านข้อความ
ขอบพระคุณพี่หนุ่มที่เมตตาน้องอย่างผมเสมอมา ขอน้อมรับคำแนะนำดีๆที่มีให้ผมเสมอมานะครับ โมทนาบุญทุกประการครับพี่ท่าน
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ปฐม อ่านข้อความ
รับทราบครับพี่ท่านผมจะทำตามเจตนาของพี่ท่านครับผม โมทนาในกุศลจิตนะครับพี่หนุ่ม


sithiphong ตอบ
กลับมาถึง ก็มาเตรียมพระที่จะถวายพระภิกษุ

1.พระกริ่งปวเรศ เนื้อสเตอร์ริงซิลเวอร์ จำนวน 5 องค์

2.น้ำประสาน จำนวน 6 เม็ด (หากน้องปฐมต้องการเม็ดไหน ก็ให้เก็บไว้ได้เลยครับ พี่อนุญาต)

3.พิมพ์หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 จำนวน 9 องค์ (หากน้องปฐม ต้องการองค์ไหน ก็ให้เก็บไว้ได้เลย พี่อนุญาต)

4.องค์มัจจุราช พี่มอบให้น้องปฐม ตามสัญญาครับ
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7389
 • กิจกรรม:
  0.4%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2675
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • MS Internet Explorer 6.0 MS Internet Explorer 6.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ sithiphong 
เมื่อสักพักนี้ ได้ไปส่งพระวังหน้า ให้กับท่านน้องปฐม เรียบร้อยแล้ว

มีจำนวน 3 กล่อง

กล่องแรก น้ำหนัก 6.538 กก.
ค่าจัดส่ง 216.-บาท

กล่องที่สอง น้ำหนัก 1.926 กก.
ค่าจัดส่ง 86.-บาท

กล่องที่ 3 น้ำหนัก 1.960 กก.
ค่าจัดส่ง 86.-บาท

ค่าจัดส่ง รวม 388.-บาท
ผู้ที่จ่ายเงินค่าจัดส่ง
1.ท่านน้องปฐม 156.-บาท
2.คุณเฉลิมพล 56.-บาท
3.sithiphong 176.-บาท

ถึงในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายครับ

พี่ใช้บริการ การจ้ดส่งไปรษณีย์เอกชน (เจ้าเดิม) ครับ

รายละเอียด พี่จะแจ้งให้ทราบทาง Email ครับ

โมทนาบุญทุกประการครับ


.

เรียน ท่านประธานชมรมพระวังหน้า
ท่านรองประธานชมรมพระวังหน้า
ท่านสมาชิกชมรมพระวังหน้า
และท่านผู้สนับสนุนชมรมพระวังหน้า

ผมได้ส่งรายละเอียด ในเรื่องของพระวังหน้า ที่ได้ส่งให้กับน้องปฐม ไปให้ทุกๆท่านทราบ ทาง Email เรียบร้อยแล้ว

โมทนาสาธุครับ

http://board.palungjit.com/f179/พระวังหน้า-ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก-ถ้าต้องการที่จะได้-22445-2251.html

.

คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham