Forum > ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์"ในหลวง"ที่ประทับในดวงใจ

(1/8) > >>

ฐิตา:
3
ฐิตา:


"การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้น จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่
ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ"-พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัสของในหลวง-
ภูผา นักเดินทาง / 3 มกราคม 2557ฐิตา:

ภาพนี้ เทคนิค สีชอลค์ ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม

ฐิตา:

เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์เดียวในโลกที่คุกเข่าตรัสกับประชาชนของพระองค์
" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา " ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบรมฉายาลักษณ์ = รูปถ่ายหรือภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ = รูปวาดจากรูปภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวบรวมข้อมูลโดย : nuzing
-http://www.baanmaha.com/community/thread4489.html
-http://www.facebook.com/pages/ทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดิน
เรียนขออนุญาตคุณ nuzing นำมาเผยแพร่ ร่วมเทอดพระเกียรติ
อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ
สุขใจดอทคอม * อกาลิโกโฮม

ฐิตา:ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุดมีพระราชปฏิสันถาร
กับนางเล็ก เปล่งเสียง ชาวบ้านตำบลสารจิต อ.ศรีสัชนาลัย
ซึ่งนำน้ำมาตั้งไว้หลายถังเผื่อผู้คนในขบวนเสด็จจะกระหาย

รับสั่งว่า "ฉันขอน้ำบ้างได้ไหม"
นางเล็ก "ไม่กล้าให้ในหลวงกิน เพราะเป็นน้ำธรรมดา"
แย้มพระสรวล"ปรกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละ""...การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี..."

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version