Forum > บทเพลงเยียวยา คีตาบำบัด

เราคือโลก โลกคือเรา ใน we are the world

(1/1)

มดเอ๊กซ:


เชิญฟังได้

We are the World - with subtitles

มดเอ๊กซ:
คำแปลเพลงwe are the world

There comes a time when we heed a certain call
ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะใส่ใจต่อเสียงเรียกร้อง
When the world must come together as one
ในยามที่ผู้คนทั้งโลกจำต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
There're people dying
ผู้คนมากมายกำลังจะตาย
Oh, and it's time to lend a hand to life
และมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยชีวิต
The greatest gift of all
เพราะชีวิตคือสิ่งอันเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด
We can't go on pretending day by day
เราไม่อาจเสแสร้งไปวันวันได้อีกต่อไปว่า
That someone, somewhere will soon make a change
จะมีใครที่ไหนสักคนเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้
We are all a part of God's great big family
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันไพศาลของพระเจ้า
And the truth, you know
และเธอก็ตระหนักถึงความเป็นจริงดีอยู่แล้วว่า
Love is all we need
สิ่งเดียวที่เรากำลังต้องการคือความรัก
We are the world
เราทั้งหมดคือเพื่อนร่วมโลก
We are the children
เราทั้งหมดคือบุตรของพระเจ้า
We are the ones who make a brighter day
เราทั้งหมดคือผู้ที่จะนำมาซึ่งวันคืนอันแจ่มกระจ่าง
So let's start giving
ดังนั้น เราจงมาเริ่มต้นด้วยการให้ซึ่งกันและกันเถอะ
There's a choice we're making
นี่คือโอกาสที่เราเลือก
We're saving our own lives
เพื่อจะปกปักรักษาชีวิตที่เป็นเสมือนหนึ่งชีวิตของเราเอง
It's true, we'll make a better day
Just you and me
ถูกต้องแล้ว เธอกับฉัน
คือผู้ที่จะสร้างสรรค์วันข้างหน้าให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
Well, send them your heart
จงมอบหัวใจของเธอให้แก่พวกเขา
So they'll know that someone cares
เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่ายังมีผูที่คอยเอื้ออาทร
And their lives will be stronger and free
อันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาแข็งแกร่งและมีอิสระยิ่งขึ้น
As God has shown us by turing stones to bread
ดุจเดียวกันที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นโดยทรงเสกก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง
And so we all must lend a helping hand
ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
When you're down and out
เมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยหน่ายและท้อแท้
There seems no hope at all
มันดูประหนึ่งว่าความหวังได้สูญสลายไปจนหมดสิ้น
But if you just believe there's no way we can fall
แต่หากเธอยังคงเชื่อมั่นว่า ไม่มีทางที่เราจะล้มเหลว
Well, let's realie that a change can only come
เธอก็ควรจะยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงได้
When we stand together as one
ก็ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของเราเท่านั้น

แปลโดย ทราย ชยา
ที่มา http://dek-d.com/board/view.php?id=1460020

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :45: ขอบคุณครับพี่มด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version