Forum > สุนทรียสนทนา - ไดอะล็อก (Dialogue)

คุณมีนิสัยคล้ายตัวอะไรที่สุด : หมี หนู อินทรี กระทิง ( ศาสตร์จากอินเดียนแดง )

<< < (3/4) > >>

สายลมที่หวังดี:
ปะปนกันไป แต่โดยรวมแล้วใกล้เคียงกับหนูที่สุดเลยค่ะ :06:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :06: ผมคุ้นๆว่าเป็นธาตุไม้นะครับ 55 ผมมิกซ์รวมได้เปล่าครับ ขอบคุณครับพี่มด

มดเอ๊กซ:
 :yoyo109:

นิสัยค่อน ไปทาง เหยี่ยว
ไม่สิ เรา นี่ มันเหยี่ยว  เต็ม ๆ ฮ่า ๆๆๆ

มดเอ๊กซ:
ผู้นำ 4 ทิศ ผู้นำทัง้ 4 ทิศ มีอะไรบ้ำง ???

ทิศเหนือ : กระทิง (ธาตุไฟ) DOMINANCE การเข้าสังคม ไหวพริบ ตรงไปตรงมา กระตือรือร้น ไม่ชอบอยู่เฉย มุ่งมัน่ ทา ตามสัญชาติญาณ มีเป้าหมายชัดเจน เน้นผลลัพธ์ รวดเร็ว กล้าเสี่ยง ท้าทาย เน้นการลงมือทา รักความยุติธรรม ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ใจร้อน ดุดัน ไม่ลงรายละเอียด ด่วนสรุป โผงผาง มักขัดจังหวะผู้อื่น โมโหง่าย เรียกร้อง คาพูดติดปาก : เป้าหมายที่ต้องการคืออะไร? Value : การลงมือทา การได้ผลลัพธ์ พลังงาน การควบคุมอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล

ทิศใต้ : หนู (ธาตุน้า) STEADINESS การเข้าสังคม ฟังมากกว่าพูด สุภาพ ถ่อมตน ใจเย็น เป็นห่วงคนรอบข้าง ชอบความมัน่คง ปลอดภัย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทา งานเป็นทีม รักษาสัมพันธ์ ประนีประนอม ตัดสินใจช้ามีความอดทนสูง ต้องการเป็นที่รักของคนรอบข้าง มีความ คิดเห็นแต่ไม่ค่อยพูด ดื้อเงียบ วิตกกังวล ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบ ฉับพลัน ขี้เกรงใจ ขี้น้อยใจ ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง เป็นผู้ประสานรอยร้าว คา พูดติดปาก : แล้วคนอื่นๆจะรู้สึกอย่างไร? Value : ความสัมพันธ์ พลังงาน การควบคุมอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล ไหวพริบ

ทิศตะวันออก : อินทรี (ธาตุลม) INFLUENCE การเข้าสังคม ไหวพริบ ช่างพูดช่างคุย เป็นที่สนใจ เก่งในการเข้าหาผู้อื่น เปิดเผยโน้มน้าวเก่ง ชอบ สื่อสาร เป็นมิตร มีแรงบันดาลใจ สร้างบรรยากาศที่ดี ชอบสิ่งแปลกใหม่ไอเดีย บรรเจิด สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ เน้นคิดมากกว่าลงมือทา สมาธิสัน้ เบื่อง่าย รับปากแต่อาจไม่ได้ทา หลีกเลี่ยงรายละเอียด ไม่ชอบวางแผนและตัง้เป้าหมาย พูดมากกว่าฟัง ละเลยกฎระเบียบ เปลี่ยนใจเร็ว คาพูดติดปาก : ทุกอย่างเป็นไปได้ Value : ความเป็นไปได้ สดใหม่ ไม่ซ้าซาก พลังงาน การควบคุมอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล

ทิศตะวันตก : หมี (ธาตุดิน) CONSCIENTIOUSNESS พลังงาน การเข้าสังคม ยึดเหตุผล เน้นความสมบูรณ์แบบ มาตรฐานสูง อนุรักษ์นิยม เที่ยงตรง เชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎ ใช้เวลาคิดและตัดสินใจ ใส่ใจรายละเอียด คิดวิเคราะห์ สุภาพ มี ชัน้เชิง เก็บอารมณ์ ชัดเจน ตัดสินใจบนข้อมูล ไม่ค่อยสร้างแรงจูงใจให้ใคร รักษาระยะห่าง ตัดสินใจช้า ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบเสี่ยง ขาวหรือดา กลัวผิดพลาด เครียด คา พูดติดปาก : ฉันขอข้อมูลเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหม? Value : การคิดวิเคราะห์ การควบคุมอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล ไหวพริบ

ภาพจาก http://www.slideshare.net/songsaes/getting-diversity

ในการอบรม ไดอาล็อก สุนทรียสนทนา
จะมีกิจกรรม อุบาย พัฒนาการเรียนรู้ เติมศักยภาพ

ในกิจกรรม การอบรมทั่วไป เขาจะเรียก คนนำว่า วิทยากร
แต่ ใน วงพลังไดอาล็อก เขาจะเรียกว่า กระบวนกร


อันนิสัย มนุษย์นั้น สามารถใช้ศาสตร์ หลาย ๆ แขนงจำแนกได้ เช่น

จริตหก ของทางเถรวาท
เบญจคุณ ของทาง วัชรยาน
แบบ 12 ราศรี แบบ 12 นักษัตร์

หรือ แบบ นพลักษณ์  ลักษณ์ 9

เป็น เทคนิกในการ เฝ้าดูตัวเอง วิปัสนาตัวเอง  ทวนจิต ทวนธรรม ทวนตัวเอง
หาข้อบกพร่อง ยอมรับข้อพกพร่อง ของตัวและคนอื่น ดูจุดเด่น

ศาสตร์การจำแนก ถ้ายากไป ไม่ดีแน่ คนอบรม จะเข้าถึงลำบาก เลยเอา
ภูมิปัญญาอินเดียนแดง พื้นเมือง มา จำแนก 4 ชนิดสัตว์

จะง่าย จำง่าย คนเข้าถึงสบาย

พอก่อน หิว

มดเอ๊กซ:
จาก https://www.gotoknow.org/posts/546796

อริยสัตว์ 4 คุณเป็นคนประเภท กระทิง-หนู-หมี-อินทรี?

วันนี้ขออนุญาตเขียนบทความแบบครู พัก ลัก จำ มาจาก "อาจารย์ประสาร มฤคพิทักษ์" เป็นหลักสูตรละลายพฤติกรรมและปรับพื้นฐานมนุษย์ทำงานที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ว่าด้วยสัตว์ 4 ประเภทที่เปรียบเทียบกับบุคลิกภาพของมนุษย์

ในที่นี้จึงขอเรียกแบบตั้งใจว่าเป็นโมเดล "อริยสัตว์ 4"

จัดระเบียบข้อมูลแบบเร็ว ๆ สัตว์ 4 ประเภท ประกอบด้วย "กระทิง-หนู-หมี-อินทรี" เริ่มจาก "กระทิง" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศเหนือ บุคลิกประจำตัว "ใฝ่สำเร็จ" ตรงไปตรงมา ลุย มุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย คิดเร็วทำเร็ว ทำก่อนคิด โกรธง่ายหายเร็ว

"หนู" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศใต้ บุคลิก "ใฝ่สัมพันธ์" สนองความต้องการของผู้อื่น ประนีประนอม ชอบทำอะไรเป็นหมู่คณะ มีความรัก มีความละเอียดอ่อน เด่นเรื่องสัมพันธภาพ ยืดหยุ่น

"หมี" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศตะวันตก บุคลิก "มองลึก" มองเป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอน วิเคราะห์เจาะลึก หลักการต้อง
มาก่อน ไม่ประนีประนอม มีเหตุผลรอบคอบ เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน เน้นวินัย

"อินทรี" เป็นตัวแทนของสัตว์ทิศตะวันออกบุคลิกคือ "มองกว้าง" มีจินตนาการ มองการณ์ไกล มีตาที่ 3 มีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเก่ง มองภาพใหญ่ ชอบความคิดใหม่ ๆ และคิดก่อนทำ เบื่อง่าย

การจัดว่าสัตว์ 4 ประเภทเป็นตัวแทนสัตว์ทิศไหน ทำให้เราจับคู่ได้ง่าย นั่นคือทิศเหนือ-ใต้ "กระทิง vs หนู" คนที่ใฝ่สำเร็จจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับคนที่ใฝ่สัมพันธ์

ดังนั้น อีกขั้วหนึ่งของบุคลิกภาพมนุษย์จึงเป็นทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก "หมี vs อินทรี" หรือคนที่มองลึกแบบหมี จะเป็นคนละขั้วกับคนที่มองกว้างแบบอินทรี

เชื่อว่า...เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นตัวเรา ลองคิดแบบไม่โกงตัวเอง

ว่าเราเป็นคนบุคลิกประเภทไหนกันแน่

เสริมข้อมูลให้อีกนิด สัตว์ทั้ง 4 ประเภท แบ่งให้เป็น "ฐานแห่งการรับรู้" ได้เป็น 3 ฐานด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง แบ่งตามแกนสมอง 3 ก้อน ดังนี้

ฐานรับรู้ตัวแรก "ฐานร่างกาย" จับคู่กับ "สมองชั้นใน" เรียกว่าเป็นฐานสัญชาตญาณ ใช้ตัวแทน "กระทิง" ธาตุประจำตัวคือ

ธาตุไฟ บุคลิกภาพเป็นคนที่มุ่งความสำเร็จเป็นตัวตั้ง เป็นผู้นำที่รักพวกพ้อง ไม่ชอบเห็นคนเสียเปรียบถูกรังแก

จุดอ่อนเป็นคนใจร้อน ต้องการผลเร็ว การทำงานมีข้ามขั้นตอน ทำให้ละเลยรายละเอียด ขาดความเป็นระบบ เก่งในการบุกเบิกเรื่องใหม่-อ่อนในการรักษาเรื่องเก่า มุ่งสู่ความสำเร็จมากไป จึงมองข้ามความรู้สึกผู้คน ดังนั้น คำพูดคำจาจึงทำร้ายคนอื่นได้เสมอ

ฐานตัวที่สอง คือ "สมองชั้นกลาง" เป็นธาตุน้ำ ใช้ตัวแทน "หนู" ซึ่งเป็นสัตว์ทิศใต้ บุคลิกจะมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนงาน จับประเด็นไม่เก่ง แต่ใช้ฐานใจไปสัมผัสเรียนรู้เหตุการณ์ได้ดี จุดเด่นของหนู คือชอบรู้รักสามัคคี และมองความรู้สึกเป็นสิ่งมีค่า

จุดอ่อนใช้ฐานใจ ถ้ามากไปก็เป็นจุดอ่อนเพราะเมื่อรับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นจะมีอารมณ์ร่วมโดยง่าย เปิดรับโดยไม่กลั่นกรอง ทำให้เป็นตัวของตัวเองน้อยไปจึงเปรียบได้กับทางสองแพร่ง ใจของหนู ถ้าใหญ่โตกว้างขวาง จะเป็นทะเล แต่ถ้าใจแคบ ก็จะเห็นแก่ตัว

ฐานตัวที่สาม คือ "สมองชั้นนอก" มี 2 ซีกซ้าย-ขวา แบ่งเป็น "สมองชั้นนอกซีกซ้าย" ใช้ตัวแทน "หมี" ที่ยึดมั่นกับเหตุผลเป็นกฎเกณฑ์หลักจะเห็นว่าหมีเชื่องช้า หวงแหน ชอบอยู่ในอาณาเขตตัวเอง ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ชอบความมีระเบียบ ใช้ชีวิตและทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอน ไม่ชอบคนไร้ระเบียบ ชอบอยู่กับงานมากกว่าอยู่กับคน ห้องทำงานของหมีจะเป็นระเบียบเรียบร้อย

จุดอ่อนของหมี ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำงานประจำได้ดี เสมอต้นเสมอปลาย งานที่อินทรีเป็นต้นคิด หากลงตัวแล้วมอบหมายให้หมีทำจะดำเนินไปได้ดี ผิดพลาดน้อย เพราะหมีลงรายละเอียดได้ดีกว่า

สุดท้าย คือ "สมองชั้นนอกซีกขวา"

ธาตุลม ใช้ตัวแทน "อินทรี" ซึ่งทำรังในที่สูง บินสูง มองกว้างไกล ในเวลาที่คนอื่นสนใจรายละเอียดเฉพาะหน้า อินทรีจะถอยออกมามองภาพกว้าง เมื่อเผชิญเหตุการณ์ อินทรีจะไม่ลงมือกระทำทันที แต่จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อต้องการเห็นภาพรวม ชอบต่อจิ๊กซอว์ และเกิดการเรียนรู้แบบผุดบังเกิด จุดอ่อน พอเข้าใจอะไรแล้วก็จะหมดสนุก จึงเป็นคนเบื่อง่าย ไม่สนใจรายละเอียด

ในชีวิตจริง คนเราทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นกระทิง หรือเริ่มต้นจากการใช้สัญชาตญาณมาก่อน ต่อมาเมื่อผ่านประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ชีวิต ทำให้เราถูกหล่อหลอมบุคลิกไปต่าง ๆ นานา และไม่จำเป็นว่าคน 1 คนจะต้องเป็นเพียงแค่กระทิง เป็นแค่หนู เป็นแค่หมี หรือเป็นแค่อินทรี เพราะเราทุกคนล้วนมีส่วนผสมของสัตว์สี่ทิศนี้อยู่ในตัว เพียงแต่เปอร์เซ็นต์บุคลิกประเภทไหนจะโดดเด่นมากกว่ากันในแต่ละช่วงเวลา

คำถามที่อยากชวนกันคิดต่อยอด เมื่อโยงเข้ากับสถานการณ์การเมืองภายในของเราในวันนี้ โมเดลอริยสัตว์ 4 ถ้านำมาปรับใช้กับประเทศไทย ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเปรียบเทียบให้เป็นบุคลิกสัตว์ทิศไหน แต่สำคัญอยู่ตรงที่พวกเราประชาชนคนไทยจะช่วยกัน "ออกแบบ" ให้ประเทศไทยเป็นอริยสัตว์แบบไหนมากกว่า

อนาคตประเทศไทยจะเป็น "กระทิง หนู หมี อินทรี" วันนี้ท่านออกแบบได้ตามใจท่านเอง โดยตัวท่านเอง และเพื่อตัวท่านเอง

จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1396886721

ผู้นำ 4 ทิศ โดย อ.บรรพต ฉายมุกดา

คลิป 1 https://youtu.be/xXfOPWjvTFg

คลิป 2 https://youtu.be/PVc9rL7d40M

คลิป 3 https://youtu.be/xDQoGxA92hc

คลิป 4 https://youtu.be/0IDxtITty4Y

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version