Forum > หยาดฝนแห่งธรรม

คนที่น่าสงสารที่สุดในโลก

(1/2) > >>

ฐิตา:

ฐิตา:
 :13: ที่มา : http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=14046

ดอกไม้ในที่ลับตา ~ ღ:
  :13: สาธุ..ขอบคุณนะคะ พี่แป๋ม สัจธรรม เตือนใจ ให้ผู้ยังคงซึ่งลมหายใจเข้า-ออก ได้คิด ก่อนที่ชีวิตจะ ..ไร้ ซึ่งลมหายใจ :19:

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่แป๋ม

rain....:

อยู่เพื่อตน  อยู่ได้แค่สิ้นลม  อยู่เพื่อสังคม  แม้สิ้นลมก็ยังอยู่ 

สาธุ  อนุโมทนามิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version