Forum > สุขกันเถอะโยม พระมหาสมปอง

ประวัติพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

(1/1)

rain....:
ชื่อ พระมหาสมปอง (ใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ฉายา ตาลปุตฺโต นามสกุล นครไธสง อายุ 32 พรรษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
การศึกษา
การศึกษา    เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัล“เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปี ๒๕๕๑
จาก..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัล “จำนง ทองประเสริฐ”
“ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาพระพุทธศาสนา” ประจำปี ๒๕๕๑
- รางวัล“คนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๐ จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ
และได้รับการยกย่องให้เป็น “50 ผู้ทรงอิทธิพล แห่งปี 2550”
จากนิตยสาร Positioning ฯลฯ

 
ผลงานผ่านสื่อ
ผลงานผ่านสื่อโทรทัศน์
พระวิทยากรประจำรายการ
- รายการ “หลวงพี่มาแล้ว” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๐๙.๕๐ น. ช่อง ๓
- รายการ "ชุมชนนิมนต์ยิ้ม" ทุกวันศุกร์ ๑๘.๐๐ น. ช่อง ๓
และเป็นพระวิทยากรในรายการ
- “ธรรมะเดลิเวอรี่”
- “คุณพระช่วย”,“ตีสิบ”,“วีไอพี”,“เจาะใจ” “สยามทูเดย์” ฯลฯ
ผลงานต่างๆ ได้แก่
วีซีดี “ธรรมะเดลิเวอรี่” ,
หนังสือ"หลวงพี่มาแล้ว"
หนังสือ"ธรรมะฮาเฮ"
หนังสือ"เย็นเถิดโยม"
หนังสือ"ธรรมะเดลิเวอรี่ Talk24ชม.
หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่”
หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับอมยิ้มอิ่มใจ”
หนังสือ “สุขกันเถอะโยม”
หนังสือ “โยมเอ้ยสิบอกไห่?”
หนังสือ “หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต(นะโยม)”
หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ แฮบปี้ 24 ชั่วโมง” ฯลฯ

 
ประสบการณ์การทำงาน
- วิทยากรบรรยายข้าราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- วิทยากรบรรยายข้าราชบริพารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- หัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต “วัดสร้อยทอง”
- อนุกรรมการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์
- ที่ปรึกษาชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน (บริษัทเวลลอย)
- วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ฯลฯ

  :13: :13: :13: :13:
พระมหาสมปอง ฉายา ตาลปุตฺโต แปลว่าบุตรของนางตาล (ที่มาของฉายานี้พระมหาสมปองขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ตั้งเอง) นามสกุล นครไธสง เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2521 ปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง

การศึกษา ระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สส.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จับพลัดจับผลูมาอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ สมัยจบชั้นประถมปีที่ 6 ที่ร.ร.บ้านป่าว่าน จ.ชัยภูมิ บังเอิญเป็นช่วงปิดเทอมจึงขออนุญาตแม่ไปเที่ยวงานบวชภาคฤดูร้อนที่วัดถ้ำประกายเพชร ต.ทุ่งลีลาย เพราะอยากเที่ยวถ้ำ เมื่อไปถึงมีคนเรียกให้ไปโกนหัวบวช ด้วยความเชื่อคนง่ายก็เลยได้บรรพชาเป็นสามเณร หลังบวชครบ 15 วัน มีหลวงพี่แนะนำให้ศึกษาพระธรรมต่อ ทีแรกตั้งใจว่าจะบวชอีก 1 ปี ค่อยลาสิกขา ปรากฏว่าล่วงเลยจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปีแล้ว 

มีแววเป็นนักเทศน์ฝีปากคม ตั้งแต่อายุย่าง 13 ปี ช่วงบรรพชาอยู่ที่วัดตาลเรียง จ.ขอนแก่น ไปเทศน์ให้ชาวบ้านฟังปรากฏว่าเป็นที่ติดอกติดใจถูกเรียกหาตั้งแต่นั้น พอย้ายมาจำพรรษาที่กรุงเทพฯ ศึกษาต่อที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียนด้านปรัชญา และเริ่มศึกษาด้านการสอน การอบรมโดยตรง จุดเด่นที่เน้นในการเทศน์คือ ต้องให้มี 5 ส คือ สนุก สาระ สงบ สติ สำนึก

เป็นเจ้าของต้นตำรับธรรมะดีลิเวอรี่ ด้วยแนวคิดที่ว่า ธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัด ธรรมะไปได้ทุกที่ ถ้าที่นั่นต้องการธรรมะ พระมหาสมปองบอกว่า การเทศน์แบบดีลิเวอรี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว จะเห็นว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ออกตามหาปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เพื่อเผยแพร่พระธรรม พระมหาสมปองจึงหาวิธีส่งธรรมะเข้าถึงประชาชนด้วยการใช้ระบบไอทีค้นหารายชื่อโรงเรียน และเสนอตัวไปเทศน์ให้เด็กนักเรียนฟัง จนเป็นที่รู้จักนับถือกันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนติดต่อให้พระมหาสมปองไปเทศน์ตกเดือนละไม่ต่ำกว่า 100 ราย

รูปแบบการเทศน์เน้นสนุกสนาน ทันกระแส บางครั้งใช้ซีรีส์เกาหลีมาเทศน์สอนใจ ไม่เน้นภาษาบาลี เพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะง่ายที่สุด เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยม เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นชอบฟังธรรมะและรู้สึกว่าการฟังเทศน์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อผลงานปัจจุบันรายการธรรมะดีลิเวอรี่ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรายการสยามทูเดย์ ช่วงตอบคำถามธรรมะ ทุกวันพุธ ทางช่อง 5 นอกจากนี้มีการออกวีซีดีจำหน่ายเพื่อนำรายได้บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ รวมทั้งออกหนังสือด้วย

ส่งจดหมายสนทนาธรรมกับพระมหาสมปองได้ที่ 1319 วัดสร้อยทอง ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 08-5805-4638 โทรสาร. 0-2848-3980 กด 9

หากจะสนทนาภาษาธรรมะดีลิเวอรี่กับพระมหาสมปองโดยตรงที่เว็บ ไซต์ www.pmsompong.com/ หรือ www.dhammadelivery2.com/ พระมหาสมปองเข้ามาตอบเองเลย
 

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับน้องฝน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version