Forum > บิดามารดาบุพการี (พระอริยะในบ้าน)

สดุดีภัทรมหาราชา

(1/2) > >>

แปดคิว:


กาพย์ยานี ๑๑


น้อมนบอภิวาท
แทบเบื้องบาทพระทรงศรี
เอกองค์วงศ์จักรี
สถิต ณ หทัยชน

ห้าธันว์มาบรรจบ
สิริภพภูมิพล
เฉลิมมิ่งมงคล
ฉลองชนม์กษัตรา

สมค่า "มหาราช"
ธ เปรื่องปราดเลิศปรีชา
รังสรรค์ศิลป์คีตา
เกียรติระบือก้องเกรียงไกร

พอเพียงเยี่ยงพ่อนี้
เป็นวิถีสู้โลกใหม่
ประทีปส่องนำไทย
พ้นมรรคาทุกขารมย์

เทิดไท้ไอศวรรย์
สุขอนันต์เกษมสม
แซ่ซ้องนโรดม
พระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์
ภาพ ฝีมือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=1193.0

Siranya:
 :13: :13:กลอนจากใจถวายในหลวง :13: :13:

ขอเดชะ ฝ่าละออง ธุลีพระบาท
ภัทร มหาราช ชาติสยาม
ทรงสถิต สฤษฏ์สุข ทุกเขตคาม
สมพระนาม พ่อหลวง ของปวงชน

ลูกกำเนิด เกิดบนดิน ถิ่นพ่อนี้
ใต้ร่มพระ บารมี ลี้ลมฝน
จนเติบใหญ่ ได้เรียนรู้ สู้เลี้ยงตน
องค์ภูมิพล คือมิ่งขวัญ มั่นแรงใจ

พอจำความ ยามเยาว์วัย ไร้เดียงสา
เกิดกังขา พางง แสนสงสัย
รูปข้างฝา แม่พากราบ ไม่ทราบใคร
แม่จึงได้ ตอบความ ที่ถามพลัน

พระคือองค์ พระทรงธรรม์ มิ่งขวัญรัฐ
บรมกษัตริย์ ขัตติยา เทวาสวรรค์
คือในหลวง ผู้ห่วงใย ไทยทุกวัน
ชนทุกชั้น จึงจงรัก และภักดี

นามพระองค์ สถิตใน กลางใจราษฎร์
ฝ่าพระบาท ยาตรเยือนย่ำ ตามวิถี
ถ้วนทุกภาค ฝากชีวา ทุกนาที
พระผู้นี้ อยู่กลาง หว่างใจคน

แม่ยังกล่าว เล่าความ ตามที่รู้
เมื่อฤดู เปลี่ยนปรับ ราษฎร์สับสน
พระติดตาม ถามไถ่ ไทยทุกคน
ร้อนหนาวฝน สนพระทัย ใจทุกดวง

พระราชทาน ฝนให้ ไทยทุกแห่ง
ยามฝนแล้ง พระองค์ ทรงเป็นห่วง
ยามน้ำท่วม ยิ่งอาทร ร้อนในทรวง
งานหนักหน่วง พระองค์สู้ ไม่ดูดาย

ทรงดำริ ตริตรอง หาช่องแก้
ปรับเปลี่ยนแปร กลวิธี ที่หลากหลาย
ย่ำพระบาท ไม่หวาดหิน เศษดินทราย
เสโทท่วม พระวรกาย ไหลหลั่งริน

 :13: :13: :13: :13: :13: :13:

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า farcram
พุดจาภาษาตลาด

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
~ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ~

อนุโมทนาครับพี่แทน พี่วี :13:

farcram:
กลอนจากใจถวายในหลวง รวม 960 บท

1. ขอเดชะ ฝ่าละออง ธุลีพระบาท
ภัทร มหาราช ชาติสยาม
ทรงสถิต สฤษฏ์สุข ทุกเขตคาม
สมพระนาม พ่อหลวง ของปวงชน

2. ลูกกกำเนิด เกิดบนดิน ถิ่นพ่อนี้
ใต้ร่มพระ บารมี ลี้ลมฝน
จนเติบใหญ่ ได้เรียนรู้ สู้เลี้ยงตน
องค์ภูมิพล คือมิ่งขวัญ มั่นแรงใจ

3. พอจำความ ยามเยาว์วัย ไร้เดียงสา
เกิดกังขา พางง แสนสงสัย
รูปข้างฝา แม่พากราบ ไม่ทราบใคร
แม่จึงได้ ตอบความ ที่ถามพลัน

4. พระคือองค์ พระทรงธรรม์ มิ่งขวัญรัฐ
บรมกษัตริย์ ขัตติยา เทวาสวรรค์
คือในหลวง ผู้ห่วงใย ไทยทุกวัน
ชนทุกชั้น จึงจงรัก และภักดี

5. นามพระองค์ สถิตใน กลางใจราษฎร์
ฝ่าพระบาท ยาตรเยือนย่ำ ตามวิถี
ถ้วนทุกภาค ฝากชีวา ทุกนาที
พระผู้นี้ อยู่กลาง หว่างใจคน

6. แม่ยังกล่าว เล่าความ ตามที่รู้
เมื่อฤดู เปลี่ยนปรับ ราษฎร์สับสน
พระติดตาม ถามไถ่ ไทยทุกคน
ร้อนหนาวฝน สนพระทัย ใจทุกดวง

7.พระราชทาน ฝนให้ ไทยทุกแห่ง
ยามฝนแล้ง พระองค์ ทรงเป็นห่วง
ยามน้ำท่วม ยิ่งอาทร ร้อนในทรวง
งานหนักหน่วง พระองค์สู้ ไม่ดูดาย

8.ทรงดำริ ตริตรอง หาช่องแก้
ปรับเปลี่ยนแปร กลวิธี ที่หลากหลาย
ย่ำพระบาท ไม่หวาดหิน เศษดินทราย
เสโทท่วม พระวรกาย ไหลหลั่งริน

9.  สรรพวิชา อันสูงส่ง
พระยิ่งทรงสามารถศาสตร์และศิลป์
พระราชนิพนธ์เพลงดีคีตจินต์   
ดั่งดนตรีมีชีวินยิ่งจินตนา....

10. เพลงของพ่อไพเราะเพราะพริ้งนัก
เพลินเพลงรักพราวเพริศเลิศคุณค่า
หลายครั้งองค์ทรงดนตรีเล่นลีลา
ใช้ชื่อว่าวง อส. ขออ้างอิง

 ฯ ล ฯ  ถึง บทที่ 960 พร้อมซีดีขับเสภา...


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า farcram
พูดจาภาษาตราด จว.ตราดดิฉัน "ฟ้าคราม" เจ้าของผลงานประพันธ์วรรณกรรม
หนังสือ "กลอนจากใจถวายในหลวง"
รวม 960 บท ที่ได้รับลิขสิทธิ์ หากลอกมาบางส่วน
กรุณาแจ้งที่มาด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ณ ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ "บ้านฟ้าคราม"
วังรี นครนายกแล้ว ท่านใดสนใจหนังสือ
เพื่อการกุศล หรือการศึกษา สังคม
ติดต่อโดยตรง  089 - 9306669

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับคุณฟ้าคราม ^^  ขอบพระคุณมากมายสำหรับผลงานประพันธ์อันล้ำค่าที่นำมาเผยแพร่ด้วยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version