Forum > หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ศิลปะแห่งความสงบ

(1/1)

lek:
ศิลปแห่งความสงบ - สุข

ศิลปะแห่งความสงบ

คนที่เข้าใจว่าได้อะไรแล้วจะมีความสุขนั้น
ยังเข้าใจไขว้เขวอยู่สักหน่อย
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
จิตใจที่สงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้
แต่ส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในแง่นี้
เพราะสิ่งยั่วยวนในโลกนี้มีมากเหลือเกิน


คอยหลอกให้เราหลงอยู่ตลอดเวลา
หลอกให้เราพลั้งเผลออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลา
ปัญญารอบรู้จึงไม่เกิดขึ้น
เราต้องทำจิตใจของเราให้มั่นคง
ไม่ให้ง่อนแง่นคลอนแคลน
เราก็จะพบความสงบที่แท้จริงได้


ศิลปะแห่งความสุข

เมื่อเราต้องการจะอยู่อย่างสงบสุขแล้ว
ทำไมเราจึงไปคิดเรื่องให้มันมีความทุกข์ใจ
คิดเรื่องให้เกิดความร้อนอกร้อนใจ
นั่งกลุ้มใจอยู่ด้วยเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา

อย่างนี้ก็เรียกว่า...
คิดเรื่องให้ตนเกิดความทุกข์นั่นเอง
ไม่มีใครมาทำให้แก่เรา แต่เราทำให้แก่ตัวเราเอง
การทำให้แก่ตัวเราเองก็คือว่า
คิดเรื่องนั้นขึ้นมาในแง่ที่ไม่ถูกต้อง
มองไม่ตรงตามสภาพที่เป็นจริง
เลยเกิดปัญหา...
จาก "ศิลปแห่งความเป็นมนุษย์"
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

 

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับพี่เล็ก^^

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version