ผู้เขียน หัวข้อ: บทเพลงคาถาชินบัญชร  (อ่าน 2614 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ mmm

 • ต้นไม้เล็กพริ้วไหวดั่งสายลม
 • ***
 • กระทู้: 206
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 109
 • <( O-O )>
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
บทเพลงคาถาชินบัญชร
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:06:13 PM »
บทเพลงคาถาชินบัญชร

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xH3wAuCecWU[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HtuSyGesi28&feature=related[/youtube]
Download บทเพลงคาถาชินบัญชร MP3 (Zip เป็น dot RAR ไว้ครับ )  http://www.ziddu.com/download/10725195/ChinBanChol.rar.html

บทสวด

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน สังโฆปะฏิฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเน โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

๕. ทักขิเน สะวะเนมัยหัง อาสุง อานันทะราหุลากัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

๖. เกสะโตปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโตมุนิปุงคะโว

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะล เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ตีละกา มะมะ

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังะมังเคสุ สัณฐิตา

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๒. ชินาณา วะระสัยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะ ปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมา นุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ ฯ

(ชินะปัญชะระคาถา นิฏฐิตา)คำแปล โดย พระเทพวิสุทธิเมธี (เที่ยง ป.ธ.๙ )  เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดระฆังโฆสิตาราม  :07:

๑. พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้ไม่ต้องกระทำชัยอาสน์ ทรงชนะมารพร้อมด้วยเสนามาร ทรงเป็นผู้องอาจแกล้วกล้าในนรชน ทรงดื่มแล้วซึ่งอมตรส

(คือความอาจหาญ ความแกล้วกล้า) อันเกิดจาก อริยสัจสี่ประการ

๒. พระพุทธเจ้า มีพระตัณหังกะระพุทธะ เป็นต้น รวมยี่สิบแปด พระองค์ ผู้เป็นนายก (โลกนายก เป็นผู้นำของโลก) ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มมุนี (ผู้รู้)

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้น โปรดมาสถตเหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า

๓. พระุทธเจ้าจงมาสถิตเหนือศีรษะของข้าพเจ้า พระธรรมจงมาสถิตอยู่ที่ดวงตาทั้งสองของข้าพเจ้า

พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งคุณทั้งปวง จงประดิษฐานที่อกของข้าพเจ้า

๔. พระอนุรุท จงประดิษฐานที่ดวงหทัยของข้าพเจ้า พระสารีบุตร จงประดิษฐาน ณ เบื้องขวาของข้าพเจ้า

พระโกณฑัญญะ จงประดิษฐาน ณ เบื้องหลังของข้าพเจ้า พระโมคคัลลานะ จงประดิษฐาน ณ เบื้องซ้ายของข้าพเจ้า

๕. พระอานนท์ และพระราหุล จงอยู่ที่หูเบื้องขวาของข้าพเจ้า พระกัสสะปะ และพระมหานามะ จงอยู่ที่หูเบื้องซ้ายของข้าพเจ้า

๖. พระโสภิตะเถระ เป็นจอมแห่งมุนี (ผู้รู้) ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ ผู้กระทำแสงสว่างหมือนพระอาทิตย์ จงประทับอยู่ที่เบื้อหลัง (ท้ายทอย) ของข้าพเจ้า

๗. พระกุมาระกัสสะปะเถระ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มีวาทะอันวิจิตรไพเราะ ผู้ทำคุณประโยชน์ จงมาอยู่ที่ริมฝีปากของข้าพเจ้าเป็นนิจ

๘. พระปุณณะเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระอุปาลีเถระ พระนันทะเถระ พระสีวะลีเถระห้าองค์เหล่านี้

จงเป็นเจิม (จุดที่แต้มหน้าผากอย่างคนอินเดีย) ที่หน้าผากของข้าพเจ้า

๙. พระเถระที่เหลือ ซึ่งชนะข้าศึกคือกิเลสแล้ว ผู้เป็นสาวกของพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า มีแปดสิบ รูป ผู้มีชัยชนะต่อข้าศึกคือกิเลส (ชนะใจตนเอง)

ผู้เป็นโอรสของพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า จงประดิษฐาน ณ อวัยวะใหญ่น้อยของข้าพเจ้า

๑๐. พระรัตนตรัย จงอยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้า พระเมตตะสูตร จงอยู่เบื้องขวาของข้าพเจ้า พระธะชัคคะสูตร จงอยู่เบื้องหลังของข้าพเจ้า

พระอังคลิมาลสูตรจงอยู่เบื้องซ้ายของข้าพเจ้า

๑๑. พระขันธะปะริตร จงเป็นผนังกั้นเบื้องบนอากาศขอข้าพเจ้า ส่วนพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่เหลือ จงสถิตอยู่รอบรอบข้าพเจ้า

๑๒. พันพระธรรมขันธทั้งหลาย ประกอบด้วย ศีลาทิคุณอันประเสริฐ ซึ่งเป็นอำนาจของพระชินเจ้าจงมาประดับเป็ฯอลังการเหมือนกำแพงเจ็ดชั้น

ป้องกันจากอุปัทวันตราย ทั้งภายนอยและภายใน อันเกิดจากสมุฎฐานคือลม และสมุฎฐานคือดี เป็นต้น (สมุฎฐานเกิดโรคมีสามอย่าง

คือ ดี,เสมหะ,และลม เป็นเหตุทำให้ตายได้)

๑๓. โรคที่เหลือทั้งหลาย จงถึงซึ่งการกำจัดไปด้วยเดชแห่งพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณหาที่สิ้นสุดมิได้

ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีกิจภายในกรงเล็บแห่งคุณ มีศีลเป็นต้น แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น

๑๔. ขอพระมหาบุรุษผู้องอาจแกล้วกล้าเหล่านั้น จงเลี้ยงรักษาซึ่งข้าพเจ้า ผู้อยู่บนผืนแผ่นดินในท่ามกลางแห่งกรงเล็บแห่งคุณ

มีศีลเป็นต้น แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น

๑๕. เป็นอันว่าข้าพเจ้ามีการคุ้มครองดีแล้ว มีการรักษาดีแล้ว เป็นผู้มีอุบัติเหตุเภทภัย อันพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้ากำจัดแล้ว

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิเลสเครื่องข้อง (กิเลสเครื่องเกาะเกี่ยว,กิเลสเครื่องผูกพัน,กิเลสเครื่องผูกโยง อัเป็นเหมือนข้าศึก ถูกอานุภาพพระธรรมกำจัดแล้ว

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายถูกอานุภาพพระสงฆ์กำจัดแล้ว เป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมอภิบาลรักษาแล้วในกรงเล็บแห่ง

ศีลาทิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยประการฉะนี้แล

คำแปลความหมาย ตามใจความอีกแบบหนึ่ง

เพลงคาถาชินบัญชร

พระพุทธะทุกพระองค์ทรงล้ำเลิศ
ทรงดื่มรสธรรมประเสริฐสัจจะสี่
ประทับเหนือบัลลังก์ชัยไล่ไพรี
คือมารร้ายใจอัปรีย์รพร้อมเสนา

พระทรงเป็นผู้นำทั้งสามโลก
ทรงดับทุกข์คลายโศกคนทั่วหล้า
นับแต่องค์ตัณหังกรเป็นต้นมา
ยี่สิบแปดมหามุนียง

อันตัวข้า ฯ ขอเคารพสักการะ
เหล่าพระสัมพุทธะผู้สูงส่ง
อัญเชิญเทอญเชิญรับประทับทรง
สถิตตรงกลางกระหม่อมน้อมบูชา

พุทธะสถิตเสถียรเหนือเศียรเกล้า
พระธรรมเนาสองเนตรวิเศษหล้า
อีกพระสงฆ์ทรงสรรพคุณา
สถิตระหว่างกลางอุราป้องกันภัย

กลางหทัยเชิญพระอนุรุทธ
สารีบุตรคู่แขนขวาอย่าสงสัย
เบื้องหลังคือโกณฑัญญะประชับชัย
โมคคัลลาน์สถิตในเบื้องแขนซ้าย

เชิญพุทธอนุชาอานนท์
สถิตบนหูขวาอย่ารู้หาย
อีกองค์พระราหุลคุณกำจาย
อัญเชิญให้สถิตอยู่คู่เคียงกัน

พระมหากัสสปะพระูธุดงค์
มหานามเถระทรงศีลขันธ์
อัญเชิญให้ประดิษฐานทุกวารวัน
โสตซ้ายให้มิ่งขวัญจำเริญนาน

ณ เบื้องหลังถัดไปแต่ปลายผม
พระโสภิตมุนีสมสุรีย์ฉาน
เชิญประทับนับนิรันดร์อนันต์กาล
ดลบันดาลศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

เชิญพระกุมารกัสสปะ
ผู้ิเชี่ยวชาญวาทะทรงคุณใหญ่
สถิตโอษฐ์ของข้าอย่ามีภัย
วาจาสิทธิ์ฤทธิไกรในธานิน

ปุณณะ,ิ องคุลิมาล,นันทะ
อุบาลีเถระผู้ทรงศีล
มาสถิตหน้าผากข้าเป็นอาจิณ
ใครยลยินเป็นเสน่ห์ทุกเวลา

พระมหาสาวกพระชินสีห์
แปดสิบมีศีลพิสุทธิ์ผุดผ่องหล้า
เชิญสถิตในตัวทั่วกายา
คุ้มครองข้าปลอดภัยไปชั่วกาล

รัตนสูตรกันภัยไว้เบื้องหน้า
ข้างขวามีเมตตาสูตรประสาน
ธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลังระวังนาน
อังคุลิมาลปริตรให้อยู่ซ้ายครัน

ขันธปริตร โมรปริตร
อฏานาฏิยะปิดเพดานกั้น
พระสูตรพระชินสีห์มีอนันต์
เป็นกำแพงเจ็ดชั้นลดหลั่นไป

ปกป้องภัยนานาบรรดามี
เช่นโรคลมโรคดีบีฑาให้
ด้วยเดชะพระชินบัญชรชัย
ขอโพยภัยจงสลายมลายพลัน

ข้า ฯ ผู้เป็นสาวกพระัสัมพุทธ
บำเพ็ญกิจบริสุทธิ์ด้วยใจมั่น
ภายในกรงทองของภควันต์
ในแผ่นพื้นใต้สวรรค์วิมานแมน

ขอพระมหาบุรุษผู้ประเสริฐ
พระผู้เลิศวิมุติพิสุทธิ์แสน
ทั้งหลายทั้งสิ้นทั่วดินแดน
ปกพื้นแผ่นปกหล้าที่ข้า ฯ เนา

พุทธมนต์ชินบัญชรกลอนเสนาะ
ข้า ฯ ได้สวดเสียงไพเราะทุกค่ำเช้า
มนต์ขลังคงความขลังไว้อย่าได้เพลา
ขอเทพไท้อย่าดูเบาจงคุ้มครอง

ขออำนาจพระสัมมาสัมพุทธะ
ขอให้ข้า ฯ จงชำนะความขัดข้อง
ด้วยอำนาจพระธรรมอันเรืองรอง
อย่าได้พ้องพานหมู่ศัตรูมาร

ด้วยอำนาจองค์พระอริยสงฆ์
ขอข้าจงเป็นสุขทุกสถาน
อันตรายใดใดไม่แผ้วพาน
พระสัทธรรมอภิบาล - ชินบัญชร

(ต้นฉบับจาก อ.เสฐียรพงษ์ )

อีกหนึ่งแบบ อ่านเข้าใจง่าย ๆ
-------------------------------------
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด ผู้ไม่ต้องทำสายธนูและลูกศร (คือไม่ใช้ศัสตราวุธ) ก็ทรงชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่นรชน ทรงดื่มรสคือ สัจจะ 4 อันเลิศ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น 28 พระองค์ มีพระตันหังกรเป็นต้น เป็นพระมุนีเจ้าผู้นำโลกทุกพระองค์ ประดิษฐานอยู่บนกระหม่อมของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะของข้าพเจ้า พระธรรมเจ้าประดิษฐานอยู่ที่ตาทั้ง 2 พระสงฆ์เจ้าผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งคุณทั้งปวง ประดิษฐานอยู่อุระของข้าพเจ้า พระอนุรุทธ์ประดิษฐานอยู่ที่หทัย พระสารีบุตรประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องขวา พระโกณฑัญญะประดิษฐานอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง พระโมคคัลลาน์ประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องซ้าย

พระอานนท์และพระราหุล ประดิษฐานอยู่ ณ หูขวาของข้าพเจ้า พระกัสสปและพระมหานามทั้ง 2 ประดิษฐานอยู่ ณ หูซ้าย พระโสภิตผู้ถึงพร้อมด้วยสิริ เป็นพระมุณีผู้ประเสริฐ เพียงดังดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่าง ประทับ ณ ที่สุดผมส่วนเบื้องหลัง พระกุมารกัสสปเถระ ผู้แสวงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ ผู้กล่าวคำอันวิจิตร เป็นบ่อเกิดแห่งคุณนั้น ประดิษฐานอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิจ

พระเถระ 5 องค์ ผู้มีคุณเด่น (เลิศ) เหล่านี้ คือ พระปุณณะ 1 พระองคุลิมาล 1 พระอุบาลี 1 พระนันทะ 1 พระสีวลี 1 อยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า พระมหาเถระ 80 องค์เศษ ผู้ชนะ เป็นโอรส(สาวก) ของพระพุทธเจ้าผู้ชนะ รุ่งเรืองด้วยเดช คือศีล สถิตอยู่ดี ณ อวัยวะใหญ่น้อย พระรัตนปริตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตสุตตปริตรอยู่เบื้องขวา พระธชัคคปริตรอยู่เบื้องหลัง พระองคุลิมารปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสุตตปริตร เป็นหลังคาเครื่องปิดกั้นในอากาศ พระปริตรที่เหลือสถิตมั่นเป็นกำแพง พระผู้ชนะทั้งหลาย ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังต่างๆ ประดับเป็นกำแพง 7 ชั้น

อาพาธทั้งหลาย เกิดแต่ลมและดีกำเริบเป็นต้น อุปัทวะทั้งภายนอกภายใน จงถึงความพินาศไปไม่เหลือด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อข้าพเจ้ากล่าวบัญชร(ระบบ)ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกิจของตนอยู่ทุกเมื่อ ขอพระพุทธเจ้าผู้มหาบุรุษอันประเสริฐเหล่านั้นทั้งหมด จงอภิบาลรักษาข้าพเจ้า ผู้อยู่ในท่ามกลางแห่งบัญชร(ระบบ) ของพระชินพุทธเจ้า(อันกว้างใหญ่)ดุจพื้นดินทุกเมื่อ

พระชินบัญชรมนต์ คุ้มครองดี รักษาดี ด้วยประการฉะนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะอุปัทวะด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้า เป็นผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส(เครื่องข้อง)ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า เป็นผู้ชนะ
อันตรายด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้า เป็นผู้มีอานุภาพแห่งพระสัทธรรมอภิบาลรักษาแลขอขอบคุณ www.larntum.in.th   :07: :07: :07: :07: :07:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2010, 08:52:07 AM โดย mmm »


กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
ผู้ก่อกรรมดี   ย่อมได้รับกรรมดี
ผู้ก่อกรรมชั่ว ย่อมใด้รับกรรมชั่ว
"ใช้ใจดู จะรู้จิต  ใช้จิตดู จะรู้ใจ"

ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: บทเพลงคาถาชินบัญชร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:11:03 PM »
 :45: อนุโมทนาครับ
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham