Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

บทเพลงแห่งซาเซน* -- ซาเซน วาซัน

(1/2) > >>

ฐิตา:
บทเพลงแห่งซาเซน* -- ซาเซน วาซัน

- ท่านฮาคุอิน อาจารย์เซน -
จากหนังสือ ดอกไม้ไม่จำนรรจ์(A Flower Does Not Talk)
โดย เซนไค ชิบายามะ


สรรพสัตว์คือองค์พระพุทธะแต่ปฐม
เปรียบประดุจน้ำและน้ำแข็ง

จะมีน้ำแข็งโดยปราศจากน้ำหาได้ไม่
จะมีองค์พุทธะโดยปราศจากสัตว์โลกหาได้ไม่

โดยมิรู้ว่าสัจธรรมนั้นอยู่แบบชิดติดตน         
จึงออกแสวงหาเสียไกลสุดหล้า ช่างน่าสงสาร

คล้ายดั่งผู้ที่อยู่ในน้ำ
และกลับร้องหาน้ำดื่มด้วยความกระหาย

คล้ายดั่งบุตรของเศรษฐี
ผู้หลงอยู่ท่ามกลางหมู่คนจน

 
เหตุที่สัตว์โลกปฏิสนธิวนเวียนอยู่ในภพทั้งหก
ก็ด้วยเหล่าสัตว์หลงอยู่ในเงามืดแห่งอวิชชา

เฝ้าสัญจรจากความมืดมนสู่ความมืดมน
เมื่อใดเล่าจึงจะหลุดพ้นจากความเกิดและความตาย

 
ดังซาเซนที่สอนอยู่ในนิกายมหายาน
แม้การสร้างกุศลอย่างอื่นก็ไม่อาจเทียบเท่า

ทั้งบารมีทั้งหก ที่เริ่มต้นด้วยการให้ทาน
ทั้งการถือศีล และการทำกุศลให้ถึงพร้อม

ทั้งการเอ่ยนามพระอมิตาภาพุทธ และการสำนึกบาป
ทั้งหมดทั้งสิ้นย่อมสรุปลงเพียงในซาเซนเท่านั้น

 
มหากุศลเพียงในการนั่งสมาธิเท่านี้
ย่อมขจัดบาปโทษทั้งปวงได้สิ้น

จะมีหนทางชั่วใดเหลืออยู่ เพื่อทำให้เราหลงทางอีกเล่า
วิสุทธิภพย่อมอยู่ไม่ห่างไกลแล้ว

*ซาเซน การปฏิบัติสมาธิภาวนา :13:  sookjai.com/

ฐิตา:
หากมีคนซึ่งกอปรด้วยความนอบน้อมถ่อมตน
สดับฟังสัจจะนี้   ศรัทธาเชื่อมั่น และประพฤติตาม  ย่อมเข้าถึงมหากุศล
 
หากเธอหันมาเพ่งมองภายใน   เพื่อสัมผัสถึงสัจจะของธรรมชาติแห่งตน
ธรรมชาติแห่งตนซึ่งปราศจากธรรมชาติ

เธอย่อมไปพ้นขอบเขตอันจำกัดของความรอบรู้ทั้งหลาย   
ประตูแห่งการรวมเป็นหนึ่งของกรรมและผลกรรมย่อมเปิดออก

หนทางแห่งเอกภาพทอดยาวไปเบื้องหน้า
รูปกายของเธอจะกลับมาเป็นรูปที่ไร้รูป

ทั้งการไป - การมาก็หยุดสนิทอยู่ในตน

ความคิดของเธอ จะแปรเปลี่ยนเป็นความคิดที่ไร้ความคิด
เมื่อเธอขับร้องและเริงรำ ก็จะประดุจเสียงของธรรม

ฟากฟ้าแห่งสมาธินั้นช่างเสรีไร้ที่ขัดขวาง
ดวงจันทร์แจ่มแห่งจตุรปรีชาญาณช่างแจ่มกระจ่างและสดชื่น

 
ณ บัดนี้ เธอยังต้องการสิ่งใดเพิ่มอีก
เมื่อนิพพานประจักษ์ชัดอยู่เบื้อหน้า

ณ ที่ที่เธอยืนอยู่คือวิสุทธิภพแห่งดินแดนสุขาวดี
ตัวเธอเอง จักปรากฏขึ้นโดยรูปกายแห่งองค์พุทธะ
 Credit by :   http://phurich360d.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=amonth%3d8%26ayear%3d2008

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: เป็นบทความที่อ่านแล้วสบายจิตสบายตาดีครับ ขอบคุณครับพี่แป๋ม

กระตุกหางแมว:
ผมชอบอ่านการ์ตูนเซนอะครับ
เอามาลงให้หน่อยสิครับพี่แป๋มที่น่าัรัก

ฐิตา:หาลิ้งค์เจอปุ๊บจะนำลงให้นะคะ ที่เจอ ภาพจะไม่ค่อยครบค่ะ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version