ผู้เขียน หัวข้อ: ห้วงแห่งการปลดปล่อย  (อ่าน 2015 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ห้วงแห่งการปลดปล่อย
« เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 01:03:45 PM »

พระราชวังเคียงบกกุง คุณจะได้ชม "พระที่นั่งคึนจองจอน,
ศาลาเคียงฮวยรู ศาลานี้จะตั้งอยู่กลางสระรูปดอกบัว, หรือศาลายางวอนจอง"
และยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อีก ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของชาวเกาหลี

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dm_tDwoTmfA&feature=related[/youtube]

ห้วงแห่งการปลดปล่อย

Peace Message for HDK 70 Days Conditions

70 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 13 เมษายน 2552

Coronation for the Realm of Liberation for God, the King of Kings
พิธีราชาภิเษกสำหรับห้วงแห่งการปลดปล่อยแก่พระเจ้าผู้ทรงเป็นราชาแห่งราชา


สาธุคุณซันเมียงมูน ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อไปนี้เนื่องในโอกาส พิธีราชาภิเษกสำหรับห้วงแห่งการปลดปล่อย
แก่พระเจ้าผู้ทรงเป็นราชาแห่งราชา ซึ่งจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์พระราชวังชอนจอง ที่ชองเพียง ประเทศสาธารณ
รัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 15 มกราคม ปีค.ศ. 2009 เวลา 10: 30 น.


วันนี้นับเป็นวันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและน่าปีติยินดีโดยแท้ ขอให้เราทุกคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง
วันแห่งแผนการของพระเจ้าและวันแห่งประวัติศาสตร์นี้อย่างเต็มที่และร่วมร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงชั่วนิรันดร์ของเราสำหรับความรุ่งเรืองและความทรงธรรมอันสูงส่งของพระองค์
ในโอกาสสำคัญเช่นนี้ ดวงวิญญาณนับแสนล้านดวง ที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ ต่างกำลังอยู่ที่นี่
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองเนื่องในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้กับเรา

วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงเฝ้ารอคอย และปราถนาที่จะพบเห็น นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอกภพขึ้นมา
เป็นเวลานับพันนับหมื่นปีนับตั้งแต่อาดัมและเอวาผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมาในฐานะบุตรของ
พระองค์ ได้ทำให้สายเลือดของสวรรค์เป็นมลทินและซุกซ่อนตัวเองอยู่ในความมืดมิด พระเจ้าทรงอดทน
และรอคอยด้วยความเจ็บปวดและทุกข์โศกอย่างที่ไม่อาจจะพรรณนาได้ พระเจ้าทรงเฝ้ารอคอยด้วยพระทัย
จดจ่อถึงวันที่พระองค์จะสามารถเถลิงถวัลย์ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ในฐานะราชาแห่งราชา เพื่อที่พระองค์จะสามารถ
สวมกอดบุตรทั้งหลายและสรรพสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ได้สูญเสียไปของพระองค์อีกครั้งและดำเนินชีวิตในความ
ปีติยินดีตลอดไปชั่วนิรันดร์ภายใต้อำนาจการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสันติภาพในอาณาจักรสันติภาพ

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี พระเจ้าทรงเป็นราชาแห่งราชามาโดยตลอดแม้กระทั่งก่อนที่พระองค์จะทรง
เริ่มต้นการสร้างสรรค์ขึ้นมาเสียอีก อย่างไรก็ตามวิถีแห่งสวรรค์ได้กำหนดไว้ว่าหลังการสร้างสรรค์สรรพ
สิ่งทั้งมวล พระเจ้าจะต้องทรงปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเป็นแก่นสารในฐานะราชาแห่งราชาผู้ซึ่งปกครอง
เหนือโลกของปรากฏการณ์ที่เป็นแก่นสารจับต้องได้อันเป็นโลกของกรรมแห่งความรักของพระเจ้า เพราะ
เหตุนี้ ด้วยความรักที่แท้จริง พระเจ้าได้ทรงเสาะแสวงหาและค้นพบพ่อแม่ที่แท้จริงในโลกฝ่ายเนื้อหนังผู้
ซึ่งจะกลายเป็นตัวแทนและเป็นทายาทสืบต่อจากพระองค์  แม้เราจะรู้สึกท่วมท้นในหัวใจที่ได้รับพระเมตตา
ให้ได้รับการประทับรับรองจากสวรรค์ ข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกปีติใจอย่างมากที่สามารถยืนอยู่ที่นี่ในฐานะ
ตัวแทนโดยตรงของพระเจ้าและได้จัดพิธีราชาภิเษกนี้ให้แก่ราชาแห่งราชา แต่ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้ารู้สึก
เสียใจอย่างลึกซึ้งต่อเบื้องหน้าสวรรค์ที่มาสู่วัยเก้าสิบของชีวิตแต่ยังไม่สามารถแก้ไขประชากรหกพัน
ห้าร้อยล้านคนบนโลกนี้ให้กลับคืนสู่พระเจ้าได้

พลเมืองแห่งอาณาจักรชอนอิลกุกที่รักในพระเจ้า สวรรค์จะไม่รั้งรออีกต่อไป พระเจ้าทรงกำลังทำงานด้วย
สิทธิอำนาจของพระองค์ในฐานะราชาแห่งราชาโดยผ่านพ่อแม่ที่แท้จริง ที่เป็นตัวแทนของพระองค์บนโลก
เพื่อก่อตั้งกฎแห่งสวรรค์และแก้ไขโลกนี้ นี่เป็นเวลาที่การปฏิวัติแห่งความรักที่แท้จริงจะถูกเร่งรีบให้เกิดขึ้น
ดังนั้น ในโอกาสสำคัญเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะประกาศแก่สวรรค์และโลกทั้งหมดถึงข้อสรุปอันเป็นแก่นที่เป็นใจ
ความสำคัญของกฎแห่งสวรรค์ที่ซึ่งมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งมวลแห่งการสร้างสรรค์ จะกลับคืนสู่ตำแหน่งที่
ชอบธรรมอีกครั้งและได้รับการดูแล


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C7ceMt7i_yc&feature=related[/youtube]ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: ห้วงแห่งการปลดปล่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 01:47:33 PM »
ประตูทางเข้าหลักของพระราชวังนี้มีชื่อว่า ประตูดอนฮวามุน (Donhwamun Gate)
ส่วนอาคารหลักที่เป็นที่ประทับของกษัตริย์มีชื่อว่า พระตำหนักอินชองชอน (Injeongieon Hall) 
ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการ
ประการแรก ยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่กำลังมุ่งสู่สหัสวรรษที่สาม จะเป็น “ยุคแห่งการปฏิวัติหลังการมาถึงของสวรรค์”
ในยุคนี้ เราจะไม่ถูกทำให้ตกอยู่ภายใต้หลักการแห่งการแก้ไขโดยผ่านการชดใช้อีกต่อไป แต่เวลานี้จะเป็น
เวลาที่ราชาแห่งราชาจะปกครองโลกฝ่ายวิญญาณและโลกฝ่ายเนื้อหนังด้วยอำนาจที่ชอบธรรมของพระองค์ได้
มันจะเป็นยุคแห่งแผนการของพระเจ้าที่จะนำโลกทั้งหมดกลับคืนสู่สถานะเริ่มแรกโดยมีห้วงของกลุ่มประเทศ
ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทำหน้าที่เป็นแกนกลางหลัก คนทั้งหลายจะไม่อาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ได้รับจากวิถีและ
กฎแห่งสวรรค์ได้อีกต่อไป ดังนั้นท่านจะต้องดำเนินชีวิตที่โปร่งใสโดยที่ทุกการกระทำของเราจะต้องชัดเจน
โปร่งใสเหมือนดั่งแก้วผลึก

ประการที่สอง เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้การศึกษาอบรมแก่มนุษย์ทุกผู้คนเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางเพศที่สัมบูรณ์โดยมีพระเจ้าเป็นประดุจดั่งแกนกลางในแนวดิ่ง นี่เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะสืบทอดสายเลือด
แห่งความดีไปสู่มนุษยชาติทั้งมวลได้ และนี่คือหนทางที่เราจะสร้างครอบครัวที่แท้จริงที่เป็นอุดมคติของพระเจ้า
ให้เกิดขึ้นได้ จากนี้ไป เรื่องของความบริสุทธิ์ทางเพศ สายเลือดที่บริสุทธิ์ และความรักที่บริสุทธิ์ จะเป็นหลักปรัชญา
ของชีวิตที่มนุษยชาติทุกคนจะต้องศึกษา

ประการที่สาม ผู้แทนของราชาแห่งสันติภาพ (บุนบงวัง) และ “สหประชาชาติแบบพ่อแม่” (Parent UN) จะถูกวาง
ให้มีบทบาทที่เป็นความพยายามหลักในการขจัดกำแพงกีดขวางและอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่รายรอบโลกใบนี้และ
นำความสามัคคีกลมเกลียวและสันติภาพในระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประเทศ
ต่างๆ ให้กลับคืนมาอีกครั้ง  สหประชาชาติที่เป็นอยู่ในเวลานี้ (ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสหประชาชาติแบบคาอิน) และ
สหประชาชาติแบบอาแบล ควรจะกลายเป็นหนึ่งเดียวและยกระดับขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้น กลายเป็นสหประชาชาติแบบ
พ่อแม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สหประชาชาติแห่งสันติภาพ (Peace UN) และโดยมีสหประชาชาติแห่งสันติภาพ
เป็นศูนย์กลาง สงคราม โรคร้าย ความหิวโหย และปัญหาต่างๆ ทั้งมวลที่โลกกำลังเผชิญอยู่ จะได้รับการคลี่
คลายให้หมดสิ้นไปได้ มนุษย์ทุกคนต้องไปในเส้นทางนี้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พวกเขาจะไม่มีทางเลือกอื่น
เพราะพระเจ้าและพ่อแม่ที่แท้จริงจะอยู่ร่วมกันกับพวกเขา ทำให้การที่เรายึดเอาตัวเองหรือกลุ่มของเราเอง
เป็นศูนย์กลางจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจดำเนินอยู่ต่อไปได้และต้องสูญสิ้นไป และโดยสิ่งนี้จะนำไปสู่การบรรลุถึง
ของโลกที่ถูกปกครองด้วยมโนธรรมและสามัญสำนึก และการเลือกตั้งเพื่อสรรหาผู้นำจะไม่มีความจำเป็นอีก
ต่อไป

ประการที่สี่ การรับพรมงคลสมรสนานาชาติข้ามวัฒนธรรมจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างครอบครัวที่แท้จริง
ซึ่งจะชำระสายเลือดของเผ่าพันธุ์ที่ตกสู่บาปของมนุษย์ให้บริสุทธิ์และสร้างอาณาจักรสันติภาพให้เกิดขึ้น
ท้ายที่สุดความปรองดองและสันติภาพจะเกิดขึ้นโดยผ่านสายเลือด เมื่อคนผิวดำ ผิวขาว คนจากตะวันออก
ตะวันตก ชาวพุทธ คริสต์ ยิว และมุสลิม ได้มาแต่งงานกันและสืบสานประเพณีการแต่งงานแห่งพรที่พ่อ
แม่ที่แท้จริงได้ก่อตั้งขึ้นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ  โลกใบนี้จะกลายเป็นครอบครัวหนึ่งเดียว และอาณาจักรสวรรค์
อุดมคติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมคติของ “ครอบครัวหนึ่งเดียวภายใต้พระเจ้า” จะเกิดขึ้น และเมื่อเราหลอม
ปืนของเราเพื่อสร้างจอบและคันไถนา โลกแห่งสันติภาพก็จะปรากฏต่อเบื้องหน้าของเรา

ประการที่ห้า พระเจ้าทรงสร้างสรรค์เราขึ้นในฐานะคู่แห่งความรักของพระองค์ และพระองค์ได้ทรง
เตรียมโลกธรรมชาติขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่เราผู้เป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งบุตรของ
พระองค์เอาไว้ในทะเลทรายอันแห้งแล้งที่ปราศจากทัศนียภาพที่สวยงาม  เพราะเหตุนี้มนุษย์ทุกคนจึงมี
หน้าที่ที่จะรักและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งโลกธรรมชาติ ข้าพเจ้ากำลังต้องการจะบอกท่านว่า ท่าน
ควรที่จะพัฒนาธรรมชาติของมนุษย์ ให้เป็นอย่างที่มันถูกมุ่งหมายเอาไว้ตั้งแต่ต้น จนกระทั่งว่าท่าน
สามารถมีประสบการณ์การตอบสนองแม้แต่กับช่อดอกไม้ป่าราวกับว่าท่านกำลังเข้าร่วมในการสนทนา
ที่จริงใจกับมัน และนั่นคือหนทางลัดที่จะแก้ไขมนุษยชาติทั้งมวลกลับคืนสู่พระเจ้า

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทุกท่านต่างได้รับพระพรจากสวรรค์โดยแท้แล้ว ท่านกำลังเข้าร่วมใน
พิธีเพื่อเริ่มพันธสัญญาแห่งแผนการของพระเจ้าภายใต้การควบคุมดูแลโดยราชาแห่งราชา ท่านกำลังร่วม
เป็นสักขีพยานด้วยตัวท่านเองถึงจุดเปลี่ยนแห่งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ท่านได้รับคำเชิญ
ให้เข้าร่วมในพิธีราชาภิเษกของพ่อแม่ที่แท้จริงผู้เป็นราชาแห่งราชาในระดับที่เป็นแนวราบและเป็นผู้
ที่จะปกครองดูแลเหนือสรรพสิ่งสร้างสรรค์ทั้งมวลในฐานะตัวแทนที่มีร่างกายของพระเจ้าผู้ทรงเป็นราชา
แห่งราชาในระดับที่เป็นแนวดิ่ง ในตลอดทั้งชีวิตของท่านท่านจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือไม่ที่จะได้เข้าร่วม
ในเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แบบนี้ บรรพบุรุษนับพันๆ ล้านของท่านต่างกำลังเปล่ง
เสียงเชียร์และเต้นรำด้วยความปีติยินดีในเวลานี้และต่างกำลังเขย่าแกนศูนย์กลางที่สุดของโลกให้สั่น
สะท้าน

ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ตาภายในของท่านจะเปิดออกและช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่พิเศษเช่นนี้จะ
ถูกประทับตราตรึงลงไปในจิตวิญญาณของท่าน เมื่อไรกันเล่าในชีวิตของท่านที่ท่านจะสามารถพบเห็นวัน
แห่งพระพรและความรุ่งเรืองเหมือนกับที่ได้พบเห็นดั่งเช่นในวันนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะใส่ใจในข่าว
สารจากสวรรค์ที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันแก่ท่านในวันนี้และใช้มันเป็นดั่งเครื่องนำทางแก่ชีวิตของท่านนับ
จากนี้ไป

ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นราชาเหนือราชาใดๆ ทั้งปวง จะมีแด่ครอบครัว
ของท่าน แก่ประเทศทั้งหลาย และแก่สวรรค์และโลกทั้งหมดอย่างมากล้นทวี

ขอบคุณมากครับ

หมายเหตุจากผู้แปล : เนื้อหานี้เพิ่งแปลเสร็จ ยังคงต้องมีการขัดเกลาเพิ่มเติม แต่ส่งมาเพื่อให้สมาชิกได้
เริ่มต้นอ่านกันก่อน หากมีความผิดพลาด หรือเนื้อหาเยิ่นเย้อ ไม่สละสลวย และสื่อความหมายของคุณพ่อ
ที่แท้จริง ยังไม่กระจ่าง ทางผู้แปลต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และด้วยความตั้งใจไว้ว่าจะพยายามเพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปhttp://www.pamame.com/magazine/all-thailand-members-peace-message.html
Pics by : Google
อนุโมทนาสาธุที่มาทั้งหมดมากมายค่ะ

ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: ห้วงแห่งการปลดปล่อย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 08:51:33 PM »
 :13: อนุโมทนาครับพี่แป๋ม ^^
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham