Forum > มโนมยิทธิ

วิธีฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

(1/2) > >>

:::เพชร::::
ผมได้พบ ได้กราบ ได้ถวายสังฆทาน ได้ทำบุญใส่ย่ามหลวงพ่อ ได้รับยันต์เกราะเพชรจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จนกระทั่งหลวงพ่อท่านได้มรณภาพลงในช่วงปลายเดือน ต.ค. ๒๕๓๕ กระนั้นผมก็ยังเอาดีไม่ได้ ทั้งที่คำสอนของสมเด็จองค์ปฐมได้ประทานให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ราวต้นเดือนพฤษภาคม คำสอนจากกรรมฐานท่านสอนเพียง ๒ คำ คือ "ละวาง" ตลอด ๑๘ ปีกว่านี้ ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าการได้พบครูบาอาจารย์ หรือไม่ได้พบก็ตาม จะพบก่อน พบหลัง ไม่มีส่วนสำคัญเท่ากับการปฏิบัติตาม "หลักธรรมคำสอน" ของที่หลวงพ่อท่านได้มอบไว้ให้ หากทำได้ก็ได้พบหลวงพ่อทุกวันตามที่ใจอยากพบ เหมือนวาระของการไปเที่ยวชมพระนิพพานนั่นแหละ ครั้งแรกของคนส่วนมาก ก็ยังเกิดความสงสัย ผมก็อยู่ในข่ายคนกลุ่มนี้เช่นกัน เหมือนเข้าใจ แต่ก็ไม่เข้าใจ มาเมื่อ ๕ ปีก่อนนี้เอง(ต้นกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)ที่เข้าใจแบบหายสงสัย ความสงสัยที่ติดมา ๑๐ กว่าปีถูกทำลายลง มั่นใจในพระนิพพานจริงๆ ครูผู้ฝึกนำสอนให้ในระดับ ๗๕% คือเกินครึ่งกำลัง แต่ยังไม่เต็มกำลัง ปัจจุบันผมรู้สึกคิดถึง และขอบพระคุณครูผู้ฝึกท่านนี้จริงๆ ผมไม่สามารถจะตามหาครูผู้ฝึกท่านนี้ได้พบอีก เหมือนเป็นวาระที่ท่านมาช่วย แล้วก็จากไปตามหน้าที่ของท่าน...

ศิษย์รุ่นหลังๆที่ได้ศึกษาธรรมจากตำรา จากสื่อเทปเสียง CD ต่างๆ มีส่วนหนึ่งก็อาจจะนึกน้อยใจที่มาไม่ทันหลวงพ่อท่าน หลวงพ่อท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า..

วิธีฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
หลวงพ่อบอกวิธีการที่ทุกท่านสามารถเป็นลูกศิษย์ของท่าน ให้ปฏิบัติตามนี้


ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกคนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

๑.ศิษย์ชั้น ๓ พยายามรักษาศีล ๕ ได้เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนมากที่สุดที่จะทำได้
อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น ๓ คือศิษย์ขนาดจิ๋ว

๒.ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้ มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ
อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

๓.ศิษย์เอก มีปฏิปทาดังนี้
(ก)รักษาศีล ๕ ครบถ้วนเป็นปกติ

(ข)เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า ถ้าตายไปจากคนชาตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้ มาพบหรือไม่มาขออนุญาตเป็นศิษย์ หรือไม่ขออนุญาตก็ตาม ให้ทราบว่าอาตมารับเป็นศิษย์แล้วด้วยความเต็มใจ

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 :13: อนุโมทนาครับ^^

แปดคิว:
สาธุ :45: :45: :45:

Siranya:
กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ  เคยไปมาแล้วค่ะ :45: :45: :45:

mmm:
 :45: :45: :45: :45: :45: :45: :45: :45: :45:


สาูธุครับ


 :07: :07: :07: :07: :07: :07: :07: :07: :07: :07:


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version