ผู้เขียน หัวข้อ: มองปัญหาด้วยปัญญา: คุณสมบัติครูสอนวิชาพุทธศาสนา  (อ่าน 1201 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
 
       ปุจฉา
       คุณสมบัติครูสอนวิชาพุทธศาสนา
        กราบนมัสการหลวงปู่ ลูกอยากทราบว่าคุณสมบัติของครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ดีควรเป็นอย่างไร
       
       วิสัชนา
        ศึกษาธรรม ปฏิบัติในพระธรรมนั้น แล้วพูดในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้
       
       ปุจฉา
       กิเลสกับตัณหา
        อยากได้คำอธิบายระหว่างคำว่า "กิเลสกับตัณหา" ที่กระชับ สามารถนำไปอธิบายให้กับเพื่อนๆเข้าใจครับ
       
       วิสัชนา
        กิเลส คือ เครื่องห่อหุ้ม เกาะกุมจิตนี้ให้เป็นมลทิน มืดบอด ตัณหา คือความทะยานอยาก ซึ่งก็มีทั้ง อยากดี และอยากเลว นี่แหละกระชับที่สุดแล้ว
       
       ปุจฉา
       ข้อควรรู้เพื่อออกธุดงค์
        กราบนมัสการหลวงปู่พุทธะอิสระที่เคารพ ผมขอเรียนถามว่า พระที่ออกธุดงค์อยู่ในป่า และมีชีวิตรอด จะต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนอย่างไรบ้าง ชีวิตความเป็นอยู่ในป่า จะอยู่อย่างไรครับ เช่น ถ้าไม่มีผู้คนใส่บาตร แล้วจะสามารถหาอะไรฉันเองได้ไหมครับ ถ้าเห็นกล้วยน้ำว้า สามารถที่จะเด็ดออกมาฉันเองได้ไหมครับ นอนในถ้ำยุงเยอะไหมครับ แล้วปักกลดได้หรือเปล่า ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ครับ
       
       วิสัชนา
        ดูท่าคุณคงจะอยากบวชออกธุดงค์กับเขาบ้างซิท่า นับว่าเป็นความคิดที่ดี อย่างน้อยก็เป็นวิถีแห่งอริยวินัย การออกธุดงค์ในป่าเริ่มต้นก็ต้องสมาทานข้อธุดงควัตร จะเลือกเอาข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายๆ ข้อใน 13 ข้อก็ได้
        ต่อมาหากลดที่สามารถอาศัยป้องกันลม ฝน แมลงได้ อีกทั้งยังต้องมีน้ำหนักเบา พาติดตัวไปได้ไม่ลำบาก ซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นชุดพร้อมทุกอย่าง
        ส่วนเรื่องอาหารการขบฉัน โดยหลักท่านสอนให้ปักกลดพักห่างจากหมู่บ้านหรือตัวบ้านที่มีคนอาศัยไม่เกิน 500 ชั่วธนู หรือไม่เกิน 5 กิโล เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ลำบากต่อการแสวงหาอาหาร แต่ถ้าจำเป็นจะต้องผ่านป่าลึก ไม่มีผู้คน ท่านก็อนุญาตให้เก็บผักผลไม้ที่มีเฉพาะหน้าขบฉันได้ โดยให้ถือเอาว่าเป็นของบังสุกุล
       
       ปุจฉา
       สงสัยสารพัดเรื่อง
        กราบนมัสการเรียนถาม หลวงปู่เจ้าคะ ดิฉันมีเรื่องจะถามหลวงปู่ดังนี้เจ้าค่ะ
       1. ภิกษุณีธัมมนันทา ท่านเป็นคนไทยหรือว่าคนชาติไหน และบวชที่ประเทศอะไร ไหนว่าเมืองไทยไม่มีการบวชภิกษุณี
       2.พระอริยสงฆ์นั้นหมายถึงพระตั้งแต่ชั้นไหนประพฤติดีประพฤติชอบ หรือว่าพระสงฆ์ทั่วไป หรือพระเกจิอาจารย์
       3. การที่อุบาสกอุบาสิการับสมาทานเอาศีลแปดแล้ว สมมติว่ามีพระสงฆ์ท่านเดินทางมา ท่านก็ให้ศีล 5 อันเป็นปกติศีลนั้น มีบางคนเข้าใจว่ารับไม่ได้ บางคนว่าไม่เป็นไร ตกลงอันไหนถูกต้องเจ้าคะ
       4.การบวชเนกขัมภาวนาคือบวชให้ใคร และบวชนานเท่าไร
        ขอให้หลวงปู่ให้ความเมตตาบอกด้วยเจ้าค่ะ
       
       วิสัชนา
       1.เป็นคนไทย ได้ยินมาว่าเป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีเดียว เป็นคนมีความรู้พอสมควร บวชที่ลังกา เขามิได้บวชที่เมืองไทย และพระสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับ ด้วยวิธีบวชของท่านพระไทยคิดว่ายังไม่สมบูรณ์
       2. พระอริยสงฆ์ มีอยู่ 4 พวกเท่านั้น คือ
       พระโสดาบัน แปลว่า ผู้ถึงกระแสแห่งนิพพาน ต้องสามารถรักษาศีลห้าสมบูรณ์ และสามารถละกิเลสที่เป็นอนุสัยนอนอยู่ในสันดาน 3 ประการ คือ สักกายทิฐ/ความถือตัวถือตน, วิจิกิจฉา /ความสงสัยต่อการปฏิบัติธรรมและผลแห่งการปฏิบัติ,สีลัพพตปรามาส/ความเชื่อผิดๆต่อศีล พรหม
       พระสกทาคามี แปลว่า ผู้ที่จะมาเกิดอีกครั้งเดียว ต้องประกอบด้วยการละกิเลสที่เป็นอนุสัยเบื้องต้นในชั้นของพระโสดาบันแล้ว ยังต้องสามารถบรรเทาอารมณ์ ราคะ โทสะ โมหะ ลงได้ด้วย
       พระอนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก ต้องสละอนุสัยกิเลสเพิ่มขึ้นอีก 2ประการ คือ กามราคะความกำหนัดยินดีในกาม, ปฏิฆะ-ความหงุดหงิดฟุ้งซ่าน
       พระอรหันต์ แปลว่า ผู้หมดกิเลส ต้องละกิเลสเพิ่มขึ้นจากพระอนาคามี อีก 5 ประการ คือ รูปราคะ/ความติดใจในรูป,อรูปราคะ/ความติดใจในอรูปธรรม เช่นสุข,มานะ/ความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่,อุทธัจจะ/ความฟุ้งซ่าน เพลิน และอวิชชา/ความไม่รู้ เมื่อละได้เช่นนี้แล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์
       3. คุณเคยได้ยินไหมว่า มีศีล 8 แล้วลืมศีล 5อยากบอกคุณว่า ไม่มีศีล 5 แล้วศีล 8 จะมาจากไหน เราท่านทั้งหลายชอบมาให้ความสำคัญต่อการรับศีล แต่ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจที่จะรักษา อานิสงส์ของศีลเราจึงไม่ค่อยจะได้กัน
       4. บวชให้ตนเองได้บำเพ็ญศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี สัจบารมี อธิษฐานบารมี และอุเบกขาบารมี บวชได้นานเท่าที่คุณศรัทธา
       
       ปุจฉา
       หมอดูทัก
        ดิฉันได้ไปดูหมอมา เขาทักว่า ดิฉันมีภวังค์ลูกอยู่ในตัว อยากทราบว่าภวังค์ลูกมาอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ใดบ้าง เพราะตัวดิฉันเองยังไม่ได้แต่งงาน และยังไม่มีแฟน และภวังค์นี้ทำไมเขาถึงเลือกตัวดิฉันเป็นแม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ้างหรือไม่ เช่นภวังค์นี้จะต้องมีการถือกำเนิดอย่างแน่นอนหรือเปล่า
       
       วิสัชนา
        เอา ... เอาเข้าไป อยู่ดีๆ ก็ไปให้หมอดูปั่นหัวเล่น ดูจะว่างมากซิท่า ถ้าไม่รู้จะทำอะไร ลองไปหาวิธี ทำให้ ใจสะอาด ฉลาดขึ้นมาบ้างซิ ถ้าจะให้ฉันดู ฉันคงจะต้องทายคุณว่า ไอ้ภวังค์ลูก ภวังค์โลกอะไรน่ะ คงไม่เกิดกับคุณหรอก ถ้าจะเกิด ก็คงเป็นภวังค์โง่ตะหากล่ะ

 
 
http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9470000078889


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
 :13: อนุโมทนาครับพี่มด ขอบคุณครับ^^
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham