Forum > รับสายลมเย็นหน้าระเบียง

กัลยาณมิตร

(1/1)

sithiphong:
.
#กัลยาณมิตร
.
โพสโดย เพจ ฟังนะ
19 เมษายน เวลา 18:01 น.  ·
.
อย่าประมาทในกัลยาณมิตร
ถ้าคุณคบคนติดยาเพียงคนเดียว
เขาจะชักพาคนติดยาอีกมากมายมารู้จักคุณ
.
ถ้าคุณคบหาผีพนันเพียงคนเดียว
ผีพนันจะนำพาผีพนันคนอื่นๆ
มาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ
.
เช่นกัน ถ้าคุณคบหาคน
ที่ตั้งใจทำมาหากิน เพียงคนเดียว
เขาจะพาพ่อค้า นักธุรกิจ มารู้จักคุณมากมาย
และชักชวนกันไปทำมาหากิน
.
ถ้าคุณคบหากับคนดีๆ แค่เพียงคนเดียว
เขาจะพาคนดีๆ มารู้จักคุณมากมาย
.
เราเลือกได้ว่า เราอยากมีสังคมแบบไหน
มีชีวิต มีอนาคตแบบไหน
และเราสามารถรู้ได้ว่า
เราเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนรอบตัวเรา
คนที่เราสนิท คนที่เราคบหาด้วย ก็รู้
.
ถ้าเราดี เราจะทนคบหาพูดคุย
หรือไปไหนมาไหนกับคนเลวๆ ไม่ได้
เช่นกัน ถ้าเราเลว คนดีๆ คนที่ดีกว่าเรา
เขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้อง ไม่อยากคบหาเรา
.
#แม่เหล็กไม่ดึงดูดกรวดทราย
.
คนถ้าไม่ศีลเสมอกัน ไม่มีความคิดเดียวกัน
ไม่ชอบเรื่องเดียวกัน มันคบกันไม่ได้
.
อยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไร หรือใครเป็นอย่างไร
ดูคนที่เขาคบ ดูคนที่เขาสนิทด้วย
ไม่มีผู้หญิงดีๆ ที่ไหน เอาคนค้ายาทำผัวหรอก
.
ถ้าไม่พวกเดียวกัน อยู่กันไม่ได้
ถ้าไม่พวกเดียวกัน เดี๋ยวก็ต้องจากกันไป
.
คบหาโจร เดี๋ยวก็ได้มีเพื่อนเป็นโจรมากขึ้น
คบหาเด็กแว้น เดี๋ยวก็ได้เพื่อนเป็นเด็กแว้นทั้งฝูง
คบหาพ่อค้า เดี๋ยวได้มีเพื่อนเป็นพ่อค้า
คบหานักธุรกิจ เดี๋ยวได้มีเพื่อนสนิทเป็นนักธุรกิจ
.
อยากมีคนแบบไหนในชีวิต
อยากเป็นคนแบบไหน
อยากมีชีวิตแบบไหน
เราต้องเป็นคนแบบนั้น
.
เกิดมาทั้งที คบหาแต่กับคนดีๆ
ให้เขาพาเราไปมีชีวิตดีๆ เถอะ
คบคนชั่วหนึ่งปี กับคบคนดีหนึ่งปี
เสียเวลาเท่ากัน แต่คุณภาพชีวิตต่างกัน
เลือกเอาเอง ว่าจะเลือกคบใคร?
.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version