Forum > บทความ (Blog)

อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ

(1/1)

होशདངພວན2017:
ลมหายใจ ออก - เข้า เฝ้าสังเกต
ให้เห็นเหตุ เกิด-ดับ สลับสาย
ทุกก้าวย่างให้รู้ทันอย่างสบาย
ใจผ่อนคลายพอเพียงไล่เรียงดู

เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่า ?
ไปต่อกลอนเอาเองน่ะ :46: :46: :46:

http://youtu.be/nhO3bZ-qhp0

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ.........นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version