Forum > หยาดฝนแห่งธรรม

ศีลเสมอกัน..จึงคบกันยืนยาว คบคนแบบไหน.. ก็เป็น คนแบบนั้น

(1/1)

sithiphong:
.
ศีลเสมอกัน..จึงคบกันยืนยาว
.
โพสโดย บุรุษ นิรนาม
โพสลงกลุ่ม ชีวิตคิดบวก แบบธรรมดา
.
30 มิถุนายน 2564 เวลา 18:11 น.  ·
.
“ #ศีลเสมอกัน..จึงคบกันยืนยาว ”
คบคนแบบไหน..
ก็เป็น “ คนแบบนั้น ”
.
...“ ผึ้ง ”... ????
ก็ไม่เคยชวนแมลงวัน
..ไปตอมดอกไม้
.
และ...“ แมลงวัน ”...
ก็ไม่เคยไปกินน้ำหวาน
..ในดอกไม้กับผึ้ง
.
.,, “ แมลงวัน ”,..
ตอมของเสีย
ก็ไม่เคยกินใบไม้
.., เหมือนผีเสื้อ ..,
.
ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนใจกว้าง ”
คุณ..จะมี “ สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น ”
.
ถ้าคุณ..อยู่กับ “ นักปราชญ์ ”
คุณ..จะมี “ ความรู้มากยิ่งขึ้น ”
.
ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนบุญ ”
คุณ..จะเกิด “ จิตเมตตามากยิ่งขึ้น ”
.
ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนกล้าหาญ ”
คุณ..จะ “ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ”
.
ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนมองโลกในแง่ดี ”
คุณ..จะ “ มีความสุขมากยิ่งขึ้น ”
.
ถ้า “ ศีล ” ไม่เสมอกัน ก็..อยู่ร่วมกันไม่ได้
ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน
.
ถึงอยู่กันได้ คนแบบเดียวกัน..
.., ดึงดูดพวกเดียวกัน .. ,
.
“ ชอบแว้น ” เขา..ก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ
“ ชอบเข้าวัด ” ก็ชวนกันไป..
นุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม
.
ทำเรื่อง .. ที่ชอบเหมือนกัน
คุยเรื่อง .. ที่ชอบเหมือนกัน
เราสนิทชิดเชื้อ.. กับคนแบบไหน..?
นั่น..!! แปลว่า “ เราเป็นคนแบบนั้น ”
เราคุย, เราคบ กับคนแบบไหน..?
แล้ว “ สบายใจ ” ไม่อึดอัดใจ ...
.
ให้รู้ไว้เลยว่า ...
เรา..กำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา
.
“ แมลงวัน ” มันไม่ชวนกัน..ไปกินน้ำหวาน
กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก ...
.
มัน..ชวนกันไปกิน แต่ของเหม็น-เน่าเสีย
พวกเดียวกัน..!! มัน..จะชวนกันทำในสิ่ง
... ที่มันชอบเหมือนกัน, คิดเหมือนกัน
ไม่มีใคร “ ตักเตือน ” กันได้
.
เพราะ... ชอบเหมือนกัน
.
ถ้าอยากรู้ว่า “ ใครเป็นคนแบบไหน..?
ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย..คบด้วยสนิทด้วยก็รู้ ”
เพราะ...ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน..!!
.
“ ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก ”
เชื่อไหมว่า .....
.
“ คุณคือค่าเฉลี่ยคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี
และ..ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด ”
.
ลองมองดู 5 คน...ในชีวิต
ที่คุณ..ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ในแต่ละวันซิ
คุณ “ ได้รับอิทธิพล” มาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย
.
ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณ..ก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
อยากเป็น “ ผึ้ง ” หรือ “ แมลงวัน ”
.
???? คุณ...เป็นคนเลือกเอง
.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version