ผู้เขียน หัวข้อ: การกระทำชั่ว กับ นรก  (อ่าน 921 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7488
 • กิจกรรม:
  0.6%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Firefox 89.0 Firefox 89.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
การกระทำชั่ว กับ นรก
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2021, 10:21:50 am »
.
เรื่องหนึ่งที่ผมโพสอยู่บ่อยๆ ก็คือ การละเว้นจากการกระทำชั่วทั้งปวง
.
เพราะหากมีการกระทำชั่ว  ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย  เช่น การทำงานที่เห็นแก่ตัว ,  การทำงานที่เอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ,  การทำงานที่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน  , การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามหลักกฎแห่งกรรม
.
จนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น การทุจริตคอร์รับชั่นในทุกระดับ  รวมทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคอร์รับชั่นไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม ที่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รับชั่นในหน่วยงานราชการ , บริษัทเอกชน  จนถึงการคอร์รับชั่นประเทศชาติ เป็นต้น
.
เรื่องต่างๆเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนได้กระทำด้วยตนเอง  เพราะหวังในลาภยศ ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ
.
อีกเรื่องก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำชั่วในเรื่องใหญ่ๆ หรือ เรื่องเล็กน้อย หากกระทำความชั่วบ่อยๆ  เรื่องที่กระทำชั่วนั้นยิ่งฝังรากลึกลงไปในจิตใจของตนเองมากขึ้น  การกระทำชั่วใน 1 เรื่อง ผลที่ได้รับก็รับไป 1 เรื่องต่อการกระทำชั่ว 1 ครั้ง ยิ่งกระทำชั่วมากเรื่องเท่าไหร่ ผลที่ได้รับก็มากตามจำนวนในการกระทำของตนเองเสมอ
.
เรื่องเหล่านี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำธรรมะมาสอนให้กับเวนัยสัตว์โลก  เรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนนั้น ถูกต้องเสมอ  ไม่เคยมีคำสอนที่ไม่ถูกต้องเลยแม้แต่เรื่องเดียว
.
อีกเรื่องที่นึกถึงก็คือ เรื่องที่ผมได้เคยไปกราบพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านสอนในเรื่อง #ต่อตีนโจร  เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ช่วยเหลือคนที่กระทำชั่ว  ให้การกระทำความชั่วนั้น บรรลุความสำเร็จในการกระทำชั่ว  ในกาลข้างหน้า  คนที่ต่อตีนโจร  ก็จะไปต่อตีนโจรต่อไปอีกหลายภพหลายชาติ  เป็นการร่วมกันกระทำความชั่วกันต่อไป และร่วมกันในการรับกรรมในการกระทำชั่วกันต่อไป
.
ผมนำเรื่อง ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาในปทุมนรก มาให้อ่านกัน เพื่อเป็นเรื่องเตือนใจว่า การกระทำความชั่วทั้งหลาย  ผู้กระทำต้องได้รับผลกรรมนั้นเสมอ ย้ำว่า ไม่ว่าเร็วหรือช้า ผู้กระทำชั่วต้องได้รับผลกรรมนั้นเสมอ ถึงแม้ว่า เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และ กฎหมาย ก็ตาม แต่หากไม่ถูกต้องตามหลักกฎแห่งกรรมแล้ว ผู้ที่กระทำความชั่วต้องได้รับผลของการกระทำของตนเองเสมอ
.
#ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
#ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
#ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
#แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
#ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม
#ของจริงต้องพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
#บุพกรรมพระพุทธเจ้า
#บุพกรรมพระพุทธองค์
.
.
.
#ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาในปทุมนรก
.
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
.
[๓๘๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ประมาณอายุในปทุมนรกนานเพียงใด พระเจ้าข้า ฯ
.
            พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ประมาณอายุในปทุมนรกนานนักการนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่า เท่านี้ปี เท่านี้ร้อยปี เท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปี ไม่ใช่ทำได้ง่าย ฯ
.
            ภ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระองค์สามารถจะทรงกระทำการเปรียบเทียบได้หรือไม่ พระเจ้าข้า ฯ
.
            พระผู้มีพระภาคทรงรับว่า สามารถ ภิกษุ ดังนี้แล้ว ตรัสว่า ดูกรภิกษุเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศล เมื่อล่วงไปได้ร้อยปี พันปี แสนปี บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกทิ้งเมล็ดหนึ่งๆ
.
ดูกรภิกษุ เกวียนที่บรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศลนั้น จะพึงถึงความสิ้นไปโดยลำดับนี้เร็วเสียกว่า แต่อัพพุทนรกหนึ่งจะไม่พึงถึงความสิ้นไปได้เลย
.
ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเป็นหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐ นิรัพพุทนรกเป็นหนึ่งอัพพนรก ๒๐ อัพพนรกเป็นหนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเป็นหนึ่งอฏฏนรก ๒๐ อฏฏนรกเป็นหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเป็นหนึ่งโสคันธิกนรก ๒๐ โสคันธินรกเป็นหนึ่งอุปลกนรก ๒๐ อุปลกนรกเป็นหนึ่งปุณฑรีกนรก ๒๐ ปุณฑรีกนรกเป็นหนึ่งปทุมนรก อย่างนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ ฯ
.
            พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้ว
จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า
.
            [๓๘๗]     ก็วาจาหยาบเช่นกับขวาน เกิดในปากของบุรุษแล้ว เป็น                         เหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพาล ผู้กล่าวคำทุพภาษิต ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา หรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญ  ผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปาก ย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้น การแพ้ด้วยทรัพย์เพราะเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อย โทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดีนี้แล เป็นโทษมากกว่า

บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไว้แล้วเป็นผู้ติเตียนพระอริยะเจ้า ย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาลประมาณด้วยการนับปี ๑๐๐,๐๐๐ นิรัพพุทะและ ๔๐ อัพพุทะ ผู้กล่าวคำเท็จย่อมเข้าถึงนรก อนึ่ง ผู้ทำกรรมอันลามกแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำ ก็ย่อมเข้าถึงนรกอย่างเดียวกัน แม้คนทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมอันเลวทราม ละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกเบื้องหน้า ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้เป็นบุรุษหมดจด ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน บาปย่อมกลับมาถึงผู้เป็นพาลนั้นเอง เหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้น ผู้ที่ประกอบเนืองๆ ในคุณคือความโลภไม่มีศรัทธา กระด้าง ไม่รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความตระหนี่ ประกอบเนืองๆ ในคำส่อเสียด ย่อมบริภาษผู้อื่นด้วยวาจา แน่ะคนผู้มีปากเป็นหล่ม กล่าวคำอันไม่จริง ผู้ไม่ประเสริฐ ผู้กำจัดความเจริญ ผู้ลามก ผู้กระทำความชั่วผู้เป็นบุรุษในที่สุด มีโทษ เป็นอวชาต ท่านอย่าได้พูดมากในที่นี้ อย่าเป็นสัตว์นรก ท่านย่อมเกลี่ยธุลี คือ กิเลสลงในตนเพื่อกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล ท่านผู้ทำกรรมหยาบยังติเตียนสัตบุรุษ ท่านประพฤติทุจริตเป็นอันมากแล้วย่อมไปสู่มหานรกสิ้นกาลนาน กรรมของใครๆ ย่อมฉิบหายไปไม่ได้เลย บุคคลมาได้รับกรรมนั้นแล เป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้น
.

                         (เพราะ) คนเขลาผู้ทำกรรมหยาบ ย่อมเห็นความทุกข์ในตนในปรโลก ผู้ทำกรรมหยาบย่อมเข้าถึงสถานที่อันนายนิรยบาลนำขอเหล็กมา ย่อมเข้าถึงหลาวเหล็กอันคมกริบและย่อมเข้าถึงก้อนเหล็กแดงโชติช่วง เป็นอาหารอันสมควรแก่กรรมที่ตนทำไว้อย่างนั้น สัตว์นรกทั้งหลายจะพูดก็พูดไม่ได้ จะวิ่งหนีก็ไม่ได้ ไม่ได้ที่ต้านทานเลย นายนิรยบาลลากขึ้นภูเขาถ่านเพลิง สัตว์นรกนั้นนอนอยู่บนถ่านเพลิงอันลาดไว้ ย่อมเข้าไปสู่กองไฟอันลุกโพลง พวกนายนิรยบาลเอาข่ายเหล็กพัน ตีด้วยฆ้อนเหล็กในที่นั้น สัตว์นรกทั้งหลายย่อมไปสู่โรรุวนรกที่มืดทึบ ความมืดทึบนั้นแผ่ไปเหมือนกลุ่มหมอก
.
                         ฉะนั้น ก็ทีนั้น สัตว์นรกทั้งหลาย ย่อมเข้าไปสู่หม้อเหล็กอันไฟลุกโพลง ลอยฟ่องอยู่ ไหม้อยู่ในหม้อเหล็กนั้นอันไฟลุกโพลงสิ้นกาลนาน ก็ผู้ทำกรรมหยาบจะไปสู่ทิศใดๆ ก็หมกไหม้อยู่ในหม้อเหล็กอันเปื้อนด้วยหนองและเลือดในทิศนั้นๆ ลำบากอยู่ในหม้อเหล็กนั้น ผู้ทำกรรมหยาบหมกไหม้อยู่ในน้ำอันเป็นที่อยู่ของหมู่หนอน ในหม้อเหล็กนั้นๆ แม้ฝั่งเพื่อจะไปก็ไม่มีเลย เพราะกระทะครอบอยู่โดยรอบมิดชิดในทิศทั้งปวง และยังมีป่าไม้มีใบเป็นดาบคม สัตว์นรกทั้งหลายย่อมเข้าไปสู่ป่าไม้ ถูกดาบใบไม้ตัดหัวขาด พวกนายนิรยบาล เอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นออกแล้ว ย่อมเบียดเบียนด้วยการดึงออกมาๆ ก็ลำดับนั้น สัตว์นรกทั้งหลายย่อมเข้าถึงแม่น้ำด่างอันเป็นหล่ม ย่อมเข้าถึงคมมีดโกนอันคมกริบ สัตว์นรกทั้งหลายผู้กระทำบาป เป็นผู้เขลา ย่อมตกลงไปบนคมมีดโกนนั้นเพราะได้กระทำบาปไว้ ก็สุนัขดำ สุนัขด่าง และสุนัขจิ้งจอก ย่อมรุมกัดกินสัตว์นรกทั้งหลาย ผู้ร้องไห้อยู่ที่นั้น ฝูงกาดำ แร้ง  นกตะกรุม และกาไม่ดำ ย่อมรุมกันจิกกิน คนผู้ทำกรรมหยาบ ย่อมเห็นความเป็นไปในนรกนี้ยากหนอ
.
เพราะฉะนั้น นรชนพึงเป็นผู้ทำกิจที่ควรทำในชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ และไม่พึงประมาท เกวียนบรรทุกงา ผู้รู้ทั้งหลายนับแล้วนำเข้าไปเปรียบในปทุมนรก เป็น ๕๑,๒๐๐ โกฏิ นรกเป็นทุกข์
.
                         เรากล่าวแล้วในพระสูตรนี้ เพียงใด สัตว์ทั้งหลายผู้ทำกรรมหยาบ พึงอยู่ในนรกแม้นั้น ตลอดกาลนานเพียงนั้น  เพราะฉะนั้น  บุคคลพึงกำหนดรักษาวาจา ใจ ให้เป็นปรกติในผู้สะอาด มีศีลเป็นที่รักและมีคุณดีงามทั้งหลาย ฯ
จบโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
นาลกสูตรที่ ๑๑
.
ที่มา เว็บไซด์ 84000
.


คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7488
 • กิจกรรม:
  0.6%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Firefox 89.0 Firefox 89.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: การกระทำชั่ว กับ นรก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2021, 10:53:10 am »
.
วันนี้ ผมได้ทำบุญแล้ว เป็นบุญ 2 วิธี ใน 10 วิธีการทำบุญที่ถูกต้องตามหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ
.
ธัมมเทสนามัย (ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ — by teaching the Doctrine or showing truth)
.
ทิฏฐุชุกัมม์ (ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง — by straightening one’s views or forming correct views)
.
โดยการนำประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาหลายสิบปีของผมเอง รวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่ผมได้เคยนำเรื่องต่างๆที่ได้เคยประสบพบเห็นมาของบุคคลต่างๆ ไปสอบถามในเรื่องของกรรม กับ พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ รวมทั้งไปสอบถามในเรื่องของกรรมกับครูบาอาจารย์(ที่ท่านเป็นฆราวาส)
.
และนำธรรมะใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต มาเผยแพร่ให้ได้อ่านกัน
.
เพื่อเป็นเรื่องเตือนใจในการละเว้นการกระทำความชั่ว
.
ผมนำไปลงในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คส่วนตัว , เพจ.หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดร & พระวังหน้า (ที่ผมเป็นแอดมิน) ,ไลน์กลุ่ม 15 กลุ่ม , ไทม์ไลน์ส่วนตัว , กระทู้พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูพระเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้ (เว็บไซด์พลังจิต) และ ตั้งกระทู้ การกระทำชั่ว กับ นรก ในเพจ.ใต้ร่มธรรม (ที่ผมเป็นทีมงาน)
.
หากมีผู้อ่านเพียง 1 คน ที่อ่านแล้วเข้าใจ อีกทั้งนำไปปฎิบัติ ผมก็มีความสุขใจแล้ว ครับ
.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

ออฟไลน์ sithiphong

 • ทีมงานก้านแก้วเกล็ดใบทอง
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7488
 • กิจกรรม:
  0.6%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2680
 • พระวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรเสก
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows NT 10.0 Windows NT 10.0
 • Browser:
 • Firefox 89.0 Firefox 89.0
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: การกระทำชั่ว กับ นรก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2021, 11:41:39 am »
.
กรรมที่มีการอโหสิกรรมกันแล้ว  นั่นหมายถึง ผลผูกพันระหว่างบุคคล 2 คน ได้ถูกตัดขาดออกจากกัน
.
แต่กรรมที่ได้กระทำกันไป  ผลยังคงมีอยู่ต่อผู้กระทำ  ผู้กระทำยังต้องไปรับผลของกรรมนั้นเสมอ
.
เมื่อรับผลของกรรมแล้ว ยังมีบางกรรมที่ยังคงมีเศษของกรรมอยู่  จึงต้องไปรับผลเศษของกรรมนั้นต่ออีกจนหมดกรรม
.
เหมือนกับเรื่องที่เคยได้ลงให้อ่านกันใน #บุพกรรมพระพุทธเจ้า
.
#ไม่ว่าใหญ่แค่ไหน
#ไม่ว่ารวยล้นฟ้าเพียงใด
#ไม่มีใครหนีกรรมพ้น
#แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่พ้น
#บุพกรรมพระพุทธเจ้า
#บุพกรรมพระพุทธองค์
#ของจริงต้องพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
#ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม
.
คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham