Forum > บทความ (Blog)

ความงดงามแห่งชีวิต

(1/1)

時々होशདང一རພຊຍ๛:ผมไม่ใช่ญาติของเขา
แต่ผมดูแล้วน้ำตาไหล
เพราะนี่ คือ
ความงดงามแห่งชีวิต
ผมนั่งดูเป็นสิบ ๆ รอบ
:24: :24: :24:

เพลงประกอบคือ นางฟ้าโปรยดอกไม้ :46: :46: :46:

http://youtu.be/cJeEY3T7xFI

ความงดงามแห่งชีวิต
กราบขอบพระคุณครอบครัว
ผู้วายชนม์ที่ให้ความรู้
ไม่มีอะไรงดงามกว่านี้อีกแล้ว

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญhttps://a.lnwpic.com/q80r8y.jpg

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version