ผู้เขียน หัวข้อ: อานุภาพธิดามังกร​ ผู้บรรลุโพธิญาณโดยฉับพลัน  (อ่าน 4455 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6723
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Linux Linux
 • Browser:
 • Chrome 79.0.3945.93 Chrome 79.0.3945.93
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


อานุภาพธิดามังกร​ ผู้บรรลุโพธิญาณโดยฉับพลัน

จากพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ในขณะนั้นพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ เสด็จขึ้นมาจากใจกลางมหาสมุทรอันเป็นที่ประทับของพระสาครนาคราช และตรงมายังเขาคิชฌกูฏ

เมื่อมาถึงพระปรัชญากูฏ จึงถามพระมัญชุศรีว่า

"ท่านสอนพระสูตรใด ในใจกลางมหาสมุทร
มีสรรพสัตว์ใดที่เข้าใจพระสูตรนี้"

พระมัญชุศรีกล่าวว่า

"เราสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร   ไม่มีอื่นใด  ในใจกลางมหาสมุทรนั่น พระธิดาของท้าวสาครนาคราชนั้นมี พระชันษา 8 ขวบ มีความฉับพลันในความคิด การพูด และการกระทำ เป็นผู้ที่เข้าใจและรักษาพระสูตรไว้และลุถึงโพธิญาณในบัดดล"

พระปรัชญากูฏกล่าวว่า

" ใครเล่าจะเชื่อว่ากุมารีน้อย วัยแปดขวบจะบรรลุถึงโพธิญาณ แม้แต่พระตถาคตยังต้องสร้างสมบารมีนานหนักหนา"

เวลานั้นพระสารีบุตรยังกล่าวว่า

"อาจเป็นไปได้ที่จะมีผู้หญิง อันไม่ถดถอยจากการสร้างกุศลกรรม เป็นเวลาหลายพันกัลป์แต่ไม่มีผู้ใด ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในอิสตรีเพศก็หาไม่"

ขณะนั้นพระธิดาแห่งสาครนาคราช ก็ปรากฏพระวรกายขึ้นเบื้องหน้า ถวายบังคมแทบพระบาทพระศาสดาเจ้าแล้วประทับในที่ระยะห่างพอควรจึงตรัสว่า

" ข้าได้ตรัสรู้ตามความปรารถนาของข้า พระตถาคตเจ้าเป็นพยานได้"

ธิดามังกรทรงมีแก้วมณีอันมีค่าเหนือจักรวาล
ขณะนั้นเองทรงถวายมณีนี้แก่พระศากยมุนี พระผู้มีพระภาค ทรงรับไว้ด้วยดีแล้ว​ ธิดามังกรจึงทรงตรัสกับพระปรัชญากูฎโพธิสัตว์และพระสารีบุตรมหาเถระว่า

"ถ้าข้ามิได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซร้ มิเช่นนี้แล้วพระตถาคตจะรับแก้วนี้ไว้ได้เช่นใดเล่า  ถ้าหากข้าทรงอภิญญา​ พวกท่านทั้งหลายคงน้อมใจเชื่อ"

ทันใดนั้นต่อหน้าผู้คนทั้งปวง  และพระสารีบุตร
เพศสตรีของพระธิดาแห่งพระสาครนาคราช ก็เปลี่ยนไป เป็นเพศชายปรากฏขึ้นมาแทน ทรงปรากฏพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ แล้วเสด็จไปยังทิศใต้

ประทับยังโคนสัปรัตนพฤกษ์ ในวิมลโลกธาตุ ได้ทรงบรรลุการตรัสรู้และประกาศพระธรรมอยู่ ขณะที่ทรงประกาศพระธรรมนั้น สรรพสัตว์ผู้ได้รับคำสอนของพระตถาคตองค์นั้น ได้บรรลุเป็นผู้ที่ไม่หวนกลับในพระโพธิญาณ

วิมลโลกธาตุและสหโลกธาตุ พสุธาต่างสนั่นหวั่นไหวสรรพสัตว์สามพันคนในธรรมสภาของพระศากยมุนีแล้วได้บรรลุถึงธรรมอันนำมาซึ่งความอดทนทั้งหลาย​ แลในขณะที่อีกสามแสนคนได้รับพยากรณ์ว่าจะสำเร็จพระโพธิญาณ

ค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง

ศักดิ์สิทธิ์​ เรียบเรียง

ภาพ​ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม​ สุธนกุมารและธิดามังกร​ อัครสาวก


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham