ผู้เขียน หัวข้อ: 般若波羅 密多心經  (อ่าน 2147 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 988
 • กิจกรรม:
  0.6%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1114
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows NT 6.2 Windows NT 6.2
 • Browser:
 • Chrome 74.0.3729.169 Chrome 74.0.3729.169
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
般若波羅 密多心經
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2019, 11:38:54 AM »

4 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันอังคาร นั่งดูสามเณร (Rerun) เป็นวันที่ 14 งานการไม่ไปถึงไหนเลย ตั้งสติใหม่

ทำตั้งนานเพิ่งได้ 2 หัวข้อ - https://drinkmecome.blogspot.com/กวน จื่อ ไจ๋ ผ่อ สัก  เห่ง ชิม ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ ซี้ * เจี่ย กี่ โหงว อุ่ง ไก่ คง * โต่ว เจ็ก เฉียก โค่ว แอะ เส หลี่ จื้อ * เส็ก ปุก อี่ คง * คง ปุก อี่ เส็ก * เส็ก เจียก สี่ คง * คง เจียก สี่ เส็ก * สิ่ว เสีย เห่ง เส็ก  เอี่ย หก อยู่ สี *เส หลี่ จื้อ * สี่ จู หวบ คง เสี่ยง * ปุก แซ ปุก มิก * ปุก โกว ปุก เจ็ง * ปุก เจ็ง ปุก เกี้ยม * สี่ กู คง ตัง บ่อ เส็ก * บ่อ สิ่ว เสีย เห่ง เสก * บ่อ งั่ง ยื่อ ผี จิ๊ ซิง อี่ * บ่อ เส็ก เซีย เฮียง บี่ ฉก หวบ * บ่อ งั่ง ไก่ * ไหน จี่ บ่อ อี่ เส็ก ไก่ * บ่อ บ่อ เม้ง * เอีย บ่อ บ่อ เม้ง จิ่ง * ไหน จี่ บ่อ เหลา ซี่ * เอี่ย บ่อ เหลา ซี่ จิ่ง * บ่อ โค่ว จิบ มิก เต๋า * บ่อ ตี่ เอี่ย บ่อ ติก * อี บ่อ สอ เต็ก กู * ผู้ ที สัก ตอ * อี ปัวะ เยียก ปอ หล่อ มิก ตอ กู * ซิม บ่อ คั่ว ไหง * บ่อ คั่ว ไหง กู * บ่อ อู่ คง ปู่ * เอี๋ยง ลี่ เตียง เต้า หมั่ง เสีย * กิว เก้ง นิบ พ้วง * ซำ สี่ จู ฮุก * อี ปัวะ เยียก ปอ ลอ มิก ตอ กู * เต็ก ออ เน่า ตอ ลอ ซำ เมี่ยว ซำ ผู่ ที * กู ไจ ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ตอ * สี่ ไต่ สิ่ง จิ่ว * สี่ ไต่ เม้งจิ่ว * สี่ บ่อ เสียง จิ่ว * สี่ บ่อ เต๋ง เต๋ง จิ่ว * เหล็ง ตื๊อ เจ็ก เฉียก โค่ว * จิง สิก ปุก ฮือ * กู ส่วย ปัว เยียก ปอ ลอ มิก ต่อ จิ่ว * เจียก ส่วย จิ่ว เยียก * กิด ตี กิด ตี * ปอ ลอ กิด ตี * ปอ ลอ เจ็ง กิต ตี * ผู่ ที สัก ผ่อ ฮอ *

ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซิม เกง กวง จือ ไจ ผู่ สัก
般 若 波 羅 密 多 心 經 觀 自 在 菩 薩,
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร พระอารยาวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ฮัง ชิม ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ ซือ เจียว เกียน อู วัน ไก คง ตู อี ไช คู งุก
行 深 般 若 波 羅 蜜 多 時, 照 見 五 蘊 皆 空 ,度一切苦厄。
เมื่อครั้งบำเพ็ญจริยาแห่งปัญญาบารมีอย่างลึกซึ้ง, ได้พบว่า เบญจขันธ์ล้วนว่างเปล่า, จึงได้ก้าวล่วงสรรพทุกข์ทั้งปวง,

แส ลี จือ เส็ก ปุก อี คง คง ปุก อี เสก เสก เจียก ซือ คง
舍 利 子, 色 不 異 空, 空 不 異 色, 色 即 是 空,
สารีบุตร, รูปไม่ต่างจากความว่าง, ความว่างก็ไม่ต่างจากรูป, รูปคือความว่าง,

คง เจียก ซือ เสก เซา เสียง ฮัง เสก ยิด ฝุก ยู่ ซือ
空 即 是 色, 受 想 行 識, 亦 復 如 是。
แลความว่างก็คือรูป, อัน เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ , ก็เป็นเช่นนี้,

แส ลี จือ ซือ จู ฝับ คง เซียง ปุก เซง ปุก มิก
舍 利 子, 是 諸 法 空 相, 不 生 不 滅,
สารีบุตร, ก็สรรพธรรมทั้งปวงมีความว่างจากลักษณะ, มิเกิดขึ้นและมิดับสูญไป,

ปุก เกียว ปุก เจง ปุก เจง ปุก กำ ซือ กู คง จง
不 垢 不 淨, 不 增 不 減。 是 故 空 中
มิแปดเปื้อนและมิบริสุทธิ์, มิเพิ่มขึ้นและมิลดลง, ด้วยเหตุฉะนี้ในความว่างนั้น,

บู เสก บู เซา เสียง ฮัง เสก บู งัน ยือ พี เสก เซง อี
無 色,無 受 想 行 識, 無 眼 耳 鼻 舌 身 意,
จึงไร้รูป, ไร้เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ, ไร้ซึ่งจักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย และมโน,

บู เสก เซง เฮียง มี ฉก ฝับ บู งัน ไก ไน จี บู อี เสก ไก
無 色 聲 香 味 觸 法, 無 眼 界,乃 至 無 意 識 界,
ไร้ซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์, ไร้ซึ่งจักษุธาตุ, ไปจนถึงไร้ซึ่งมโนวิญญาณ,

บู บู เมง หยิด บู บู เมง จิน ไน จี บู เลา ซือ
無 無 明, 亦 無 無 明 盡, 乃 至 無 老 死,
ไร้ซึ่งอวิชชาความไม่รู้, และไร้ซึ่งความสิ้นไปของอวิชชา, จนไร้ซึ่งความชรา มรณะ,

ยิด บู เลา ซือ จิน บู คู จิบ มิก เตา
亦 無 老 死 盡, 無 苦 集 滅 道,
แลไร้ซึ่งความสิ้นไปของความชราและมรณะ, ไร้ซึ่งทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, และมรรค,

บู ตี หยิด บู เตก อี บู ซอ เตก กู ผู่ ที สัก ตอ
無 智 亦 無 得, 以 無 所 得 故。 菩 提 薩 埵,
ไร้ซึ่งปัญญาญาณ และยังไร้ซึ่งการเข้าถึง ( ปัญญาญาณ )ได้, และด้วยเหตุที่มิอาจเข้าถึงได้ด้วย
ประการทั้งปวง, พระโพธิสัตว์,

อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู ซิม บู ควง ไง
依 般 若 波 羅 蜜 多 故, 心 無 罣 礙,
เพราะอาศัยปัญญาปารมิตาเป็นเหตุ, ให้ในหทัยไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลง,

บู ควง ไง กู บู เยา คง ปู
無 罣 礙 故, 無 有 恐 怖,
แลเมื่อไร้ซึ่งความสงสัยเคลือบแคลงแล้ว, จึงปราศจากความตระหนกหวาดหวั่น,

ยิน ลี ติน เตา มง เซียง กิว เกง นิบ พับ
遠 離 顛 倒 夢 想, 究 竟 涅 槃,
ไกลห่างจากความคิดและความฝันที่วิปลาสผกผัน, จนบรรลุพระนิรวาณได้ในที่สุด,

ซำ ซือ จู ฟู อี ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ กู
三 世 諸 佛, 依 般 若 波 羅 波 多 故,
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรีกาล, ด้วยเหตุที่ทรงอาศัยปัญญาปารมิตา,

เตก ออ เนา ตอ ลอ ซำ เมียว ซำ ผู่ ที กู จือ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。 故 知 般 若 波 羅 蜜 多,
จนได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ, ด้วยเหตุฉะนี้จึงสมควรทราบว่า ปัญญาปารมิตานี้

ซือ ไต เซง เจา ซือ ไต เมง เจา ซือ บู เซียง เจา ซือ บู ตัง ตัง เจา
是 大 神 咒, 是 大 明 咒, 是 無 上 咒 是 無 等 等 咒,
คือมหาศักดามนตร์, มหาวิทยามนตร์, อนุตรมนตร์, อสมมนตร์,

แนน ชี อี ไช คู จิน สิก ปุก ฮี
能 除 一 切 苦, 真 實 不 虛。
สามารถขจัดสรรพทุกข์ทั้งปวง, เป็นสัจจะที่มิผิดพลาดหลอกลวง, จึงกล่าว มนตราปารมิตาว่า

กู ส่วย ปอ แย ปอ ลอ มิก ตอ เจา เจียก ส่วย เจา หวัก
故 說 般 若 波 羅 蜜 多 咒。 即 說 咒 曰

กิด ตี กิด ตี ปอ ลอ กิด ตี ปอ ลอ เจง กิด ตี ผู่ ที สัก พอ ฮอ
揭 諦 揭 諦, 波 羅 揭 諦 波 羅 僧 揭 諦, 菩 提 薩 婆 訶。

มอ ฮอ ปอ เย ปอ ลอ มิก ตอ (3 จบ)
摩 訶 般 若 波 羅 蜜 多
<a href="http://youtu.be/4zB2jBVe6jg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/4zB2jBVe6jg</a>


มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ...............« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2019, 04:48:51 PM โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ »


ชิเน กทริยํ ทาเนน


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham