ผู้เขียน หัวข้อ: สัทธรรมปรุณฑริกสูตร - อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปริวรรค  (อ่าน 2652 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ होशདངພວན2017

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 607
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 282
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows NT 6.2 Windows NT 6.2
 • Browser:
 • Chrome 71.0.3578.98 Chrome 71.0.3578.98
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
[พระกุมารชีพมหาเถระ ตรีปิฏกธราจารย์ชาวอินเดีย ในสมัยราชวงศ์เอียวชิ้ง ประเทศจีนแปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์ปี]

[พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก 釋聖傑 วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์ เมื่อพระพุทธายุกาลล่วงแล้ว 2542 ปี]


FILE PDF.......https://k7591.blogspot.com/2019/02/blog-post.htmlสัทธรรมปุณฑริกสูตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สมันตมุขปร (จีนกลาง ดนตรี) พร้อมแปลบทสวดเป็นไทยด้านล่าง
หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ประตูพุทธะแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม

ประตูพุทธะ คือ จิตเดิมที่ดีงาม สะอาดบริสุทธิ์ ซึ้งไร้กิเลสใดๆสถิตในตัวคนเราทุกคน ใจคนเราโดนกิเลสหรือความชั่วร้ายครอบงำ หลงในสิ่งสมมติทั้งปวง ดังนั้น จงสำแดงจิตแห่งสุขาวดี หรือ พุทธเกษตรออกมา ละบาป บำเพ็ญสิ่งที่ดีงาม ก็จะพบอวโลกิเตศวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้ ณ ประตูพุทธะนี้เอง ทุกอย่าง สามโลกล้วนเกิดจาก จิต นี้ทั้งสิ้น แสวงหาพุทธะจากนอกใจเรา ก็ห่างไกลจากพุทธะ (เนื้อร้องอยู่ด้านล่าง ^..^ ) จิตคือประุตูมิติเชื่อมได้หมดทุกสามแดนโลกธาตุทั้งจักรวาลและนอกจักรวาล เราคิดอะไรดีหรือไม่ดี สามโลกรู้หมดทันที คือ จิตเรารู้ จิตสู่จิต

世尊妙相具 我今重问彼 佛子何因缘 名为观世音 具足妙相尊
shi zun miao xiang ju wo jin zhong wen bi fo zi he yin yuan ming wei guan shi yin ju zu miao xiang zun
偈答无尽意 汝听观音行 善应诸方所 弘誓深如海 历劫不思议
da wu jin yi ru ting guan yin xing shan ying zhu fang suo hong shi shen ru hai li jie bu si yi
侍多千亿佛 发大清净愿 我为汝略说 闻名及见身 心念不空过
shi duo qian yi fo fa da qing jing yuan wo wei ru lue shuo wen ming ji jian shen xin nian bu kong guo
能灭诸有苦 假使兴害意 推落大火坑 念彼观音力 火坑变成池
neng mie zhu you ku jia shi xing hai yi tui luo da huo keng nian bi guan yin li huo keng bian cheng chi
或漂流巨海 龙鱼诸鬼难 念彼观音力 波浪不能没 或在须弥峰
huo piao liu ju hai long yu zhu gui nan nian bi guan yin li bo lang bu neng mei huo zai xu mi feng
为人所推堕 念彼观音力 如日虚空住 或被恶人逐 堕落金刚山
wei ren suo tui duo nian bi guan yin li ru ri xu kong zhu huo bei e ren zhu duo luo jin gang shan
念彼观音力 不能损一毛 或值怨贼绕 各执刀加害 念彼观音力
nian bi guan yin li bu neng sun yi mao huo zhi yuan zei rao ge zhi dao jia hai nian bi guan yin li
咸即起慈心 或遭王难苦 临刑欲寿终 念彼观音力 刀寻段段坏
xian ji qi ci xin huo zao wang nan ku lin xing yu shou zhong nian bi guan yin li dao xun duan duan huai
或囚禁枷锁 手足被杻械 念彼观音力 释然得解脱 咒诅诸毒药
huo qiu jin jia suo shou zu bei 杻 xie nian bi guan yin li shi ran de jie tuo zhou zu zhu du yao
所欲害身者 念彼观音力 还着于本人 或遇恶罗刹 毒龙诸鬼等
suo yu hai shen zhe nian bi guan yin li huan zhuo yu ben ren huo yu e luo sha du long zhu gui deng
念彼观音力 时悉不敢害 若恶兽围绕 利牙爪可怖 念彼观音力
nian bi guan yin li shi xi bu gan hai ruo e shou wei rao li ya zhua ke bu nian bi guan yin li
疾走无边方 蚖蛇及蝮蝎 气毒烟火燃 念彼观音力 寻声自回去
ji zou wu bian fang ting she ji xie qi du yan huo ran nian bi guan yin li xun sheng zi hui qu
云雷鼓掣电 降雹澍大雨 念彼观音力 应时得消散 众生被困厄
yun lei gu che dian jiang bao da yu nian bi guan yin li ying shi de xiao san zhong sheng bei kun e
无量苦逼身 观音妙智力 能救世间苦 具足神通力 广修智方便
wu liang ku bi shen guan yin miao zhi li neng jiu shi jian ku ju zu shen tong li guang xiu zhi fang bian
十方诸国土 无刹不现身 种种诸恶趣 地狱鬼畜生 生老病死苦
shi fang zhu guo tu wu sha bu xian shen zhong zhong zhu e qu di yu gui xu sheng sheng lao bing si ku
以渐悉令灭 真观清净观 广大智慧观 悲观及慈观 常愿常瞻仰
yi jian xi ling mie zhen guan qing jing guan guang da zhi hui guan bei guan ji ci guan chang yuan chang zhan yang
无垢清净光 慧日破诸暗 能伏灾风火 普明照世间 悲体戒雷震
wu gou qing jing guang hui ri po zhu an neng fu zai feng huo pu ming zhao shi jian bei ti jie lei zhen
慈意妙大云 澍甘露法雨 灭除烦恼焰 诤讼经官处 怖畏军阵中
ci yi miao da yun gan lu fa yu mie chu fan nao yan song jing guan chu bu wei jun zhen zhong
念彼观音力 众怨悉退散 妙音观世音 梵音海潮音 胜彼世间音
nian bi guan yin li zhong yuan xi tui san miao yin guan shi yin yin hai chao yin sheng bi shi jian yin
是故须常念 念念勿生疑 观世音净圣 于苦恼死厄 能为作依怙
shi gu xu chang nian nian nian wu sheng yi guan shi yin jing sheng yu ku nao si e neng wei zuo yi
具一切功德 慈眼视众生 福聚海无量 是故应顶礼
ju yi qie gong de ci yan shi zhong sheng fu ju hai wu liang shi gu ying ding li[แปลไทย]


ในสมัยหนึ่ง พระอักษยมติโพธิสัตว์ ได้ลุกขึ้นจากอาสนะที่ประทับ แล้วลดผ้าเฉวียงบ่าขวา
ประคองหัตถ์ถวายอัญชุลีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค แล้วทูลถามต่อพระพุทธองค์...
世尊妙相具,我今重问彼,佛子何因缘,名为观世音?
ข้าแต่สมเด็จพระโลกนาถเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์พร้อมในศุภลักษณะอันวิเศษอัศจรรย์
ข้าพระองค์ขอทูลถามถึง(เรื่องราวของ)พุทธบุตรท่านนั้น
ว่าได้ประกอบด้วยเหตุปัจจัยเช่นใดหนอ
ถึงได้รับสมญานามว่า “อวโลกิเตศวร” พระเจ้าข้า
具足妙相尊,偈答无尽意:汝听观音行,善应诸方所。
(ครั้งนั้น)พระผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะวิเศษ
จึงทรงมีพระดำรัสตอบแก่พระอักษยมติเป็นโศลกว่า
เธอจงได้สดับฟังถึงจริยาของพระอวโลกิเตศวร
ที่ซึ่งตอบสนองได้ในสถานทั้งปวง (ดังจะกล่าวต่อไปนี้)
宏誓深如海,历劫不思议,侍多千亿佛,发大清净愿。
(พระอวโลกิเตศวร) ประกอบด้วยปฏิญญาลึกล้ำดุจห้วงมหาสมุทร
ในกัลป์ที่ยาวนานอันเกินที่จะคาดคิดได้นั้น
(พระอวโลกิเตศวร)ได้เคยเข้าเฝ้าฯพระพุทธเจ้ามามากมายจำนวนถึงพันโกฏิ
แลได้ประกาศมหาปณิธานอันบริสุทธิ์ยิ่ง(ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น)เอาไว้
我为汝略说,闻名及见身,心念不空过,能灭诸有苦。
เราตถาคตจักกล่าวแก่เธอโดยสังเขป
(หาก)ได้สดับถึงพระนามฤๅได้พบเห็นรูปกาย(ของพระอวโลกิเตศวร)
แล้วตั้งจิตระลึกถึงโดยมิว่างเว้นแล้วไซร้
ก็สามารถดับสิ้นซึ่งสรรพทุกข์ทั้งปวงได้
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
สมมติว่ามีผู้ที่จิตชั่วร้าย
ผลักให้ร่วงสู่บ่อมหาอัคคี
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
บ่อเพลิงย่อมแปรเปลี่ยนเป็นสระโบกขรณี
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
ฤๅว่าถูกพัดพาไปในมหาสมุทร
(อันเต็มไปด้วย)ภยันตรายจากพญานาค มัจฉาและปีศาจทั้งปวง
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
กระแสคลื่นลมมิอาจซัดสาดให้จมได้
或在須彌峰 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
ฤๅว่าอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ
แล้วมีบุคคลผลักดันให้ตกลงมา
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
จักยังให้สถิตอยู่กลางนภากาศดุจดวงอาทิตย์
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
ฤๅว่าถูกบุคคลผู้ชั่วร้ายไล่ล่า
จนพลัดตกจากภูเขาวัชระ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ย่อมจักมิเป็นอันตรายแม้นขนเพียงเส้นเดียว
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
ฤๅว่าถูกกลุ่มโจรผู้อำมหิตโอบล้อม
ต่างก็ถืออาวุธครบมือหวังเข้าทำร้าย
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
จักยังให้เกิดจิตเมตตาโดยทั่วกัน
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
ฤๅว่าได้รับทุกข์ทรมานจากอาญาหลวง
จวนจะถูกสำเร็จโทษประหารชีวาใกล้จะดับสิ้น
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
มีดดาบก็จักหักสะบั้นเป็นชิ้นไป
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
ฤๅว่าถูกจองจำ ต้องด้วยขื่อคา
มือแลเท้าถูกพันธนาด้วยโซ่ตรวน
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ก็จักได้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทันที
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
อีกคำสาปแช่งเวทย์มนต์และโอสถพิษทั้งปวง
อันมุ่งหมายจักให้โทษ(แก่บุคคลอื่น)
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สิ่งเหล่านี้)ย่อมหวนคืนแก่ผู้กระทำ
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
ฤาว่าได้ประสบกับรากษสชั่วร้าย
นาคที่มีพิษและเหล่าปีศาจ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ในเวลานั้นย่อมมิอาจทำร้ายได้เลย
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
หากถูกแวดล้อมด้วยสัตว์ร้าย
ที่มีเขี้ยวเล็บแหลมคมน่าพรั่นพรึงยิ่งนัก
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สัตว์เหล่านั้น)ก็จักรีบถอยหนีไปแสนไกล
蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
อสรพิษและแมลงที่มีพิษร้าย
มีไอพิษรุ่มร้อนเหมือนควันไฟ
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
เมื่อได้สดับเสียงภาวนานั้นแล้วก็จักกลับไปเอง
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
มีกลุ่มเมฆและสายฟ้ากึกก้องสะท้านสะเทือน
เกิดเป็นลูกเห็บและฝนห่าใหญ่
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
(สิ่งต่างๆข้างต้นนั้น)ก็จักมลายสูญไป
眾生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
สรรพสัตว์ที่ได้รับความทรมาน
ถูกเบียดเบียนด้วยความทุกข์ไม่มีหมดสิ้น
ด้วยอำนาจแห่งปัญญาญาณของพระอวโลกิเตศวร
ก็สามารถอนุเคราะห์ความทุกข์ของจักรวาลได้
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無剎不現身
(พระอวโลกิเตศวร)สมบูรณ์พร้อมในอำนาจแห่งอภิญญา
ทั้งได้บำเพ็ญซึ่งปัญญาญาณแห่งอุปายโกศล(กุศโลบาย)อย่างมหาศาล
บรรดาโลกธาตุในทศทิศ
มิมีภพภูมิแห่งใดที่มิปรากฏกาย
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
ในอบายภูมิต่างๆนั้น
อันมีนรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ
อีกทั้งความทุกข์ของชาติ ชราโรคาและมรณะ
ก็จักค่อยๆยังให้ดับสิ้นไป
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
(พระอวโลกิเตศวร)พิจารณา(สรรพสิ่งและสรรพสัตว์)ด้วยสัตยะ(ความจริงแท้) ด้วยความบริสุทธิ์(ไร้ซึ่งสิ่งแอบแฝง)
พิจารณาด้วยปัญญาญาณที่กว้างขวางไพบูลย์
พิจารณาด้วยความกรุณาและความเมตตา
พิจารณาด้วยความปรารถนา(ให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์) ทั้งพิจารณาด้วยความคารวะ
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
พระองค์มีวิมลประภาอันบริสุทธิ์ไร้มลทิน
พระปัญญาประดุจดวงสุริยันที่กำจัดความมืดมนอันธการทั้งปวง(เปรียบด้วยอวิชชาความไม่รู้โง่หลง)
อันสามารถสงบระงับซึ่งภัยจากลมและไฟได้
อันแสงรัศมี(แห่งปัญญา)นั้นฉายสว่างไปทั่วจักรวาล
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
พระวรกายเพรียบพร้อมด้วยความกรุณาและศีลธรรม ปานประหนึ่งฟ้าร้องสั่นสะเทือน
มีจิตที่ยิ่งด้วยเมตตาประดุจมหาเมฆาวิเศษ
(ประกอบกันแล้ว)ยังให้สายฝนแห่งอมฤตธรรมโปรยปรายสู่โลก
ดับสิ้นซึ่งความรุ่มร้อนแห่งกิเลส
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散
ในขณะเป็นความต่อหน้าราชการ
ในท่ามกลางกองทัพอันน่าเกรงขาม
แต่ด้วยอำนาจแห่งการระลึกถึงพระอวโลกิเตศวร
ยังให้ศัตรูผู้อาฆาตทั้งปวงถอยซ่านหลีกไป
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
(พระอวโลกิเตศวร)มีสำเนียงอันเป็นทิพย์ พระองค์พิจารณาเสียงสำเนียงของโลก
พระองค์มีสำเนียงประดุจเสียงพรหม แลมีเสียงดุจกระแสน้ำทะเล
อันวิเศษกว่าสรรพสำเนียงใดในจักรวาล
ด้วยเหตุฉะนี้จึงต้องน้อมระลึกถึงโดยสม่ำเสมอ
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
ระลึกถึงทุกวาระจิตมิพึงเคลือบแคลงสงสัย
พระอวโลกิเตศวรผู้เป็นพระอริยเจ้าที่บริสุทธิ์
แม้ในความทุกข์ทรมานฤๅอันตรายถึงชีวิต
ก็สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้
具一切功德 慈眼視眾生 福聚海無量 是故應頂禮
(พระอวโลกิเตศวร)สมบูรณ์พร้อมด้วยสรรพกุศลดีงามทั้งปวง
แลมองสรรพสัตว์ด้วยดวงเนตรที่เมตตา
เป็นพระผู้ประชุมอยู่ด้วยวาสนาบารมีไม่มีประมาณดุจห้วงมหาสาคร
จึงสมควรยิ่งนักในการถวายอภิวันท์ ด้วยเหตุแห่งประการฉะนี้แล<a href="http://youtu.be/rKRPHBR8yzI" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/rKRPHBR8yzI</a>

https://www.mx7.com/view2/BcvDpNjJ0A38JGFa
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2019, 01:38:19 PM โดย होशདངພວན2017 »


ตั้งมั่น แน่วแน่ แก้ไขทุกสิ่ง

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham