Forum > ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น

พระคัมภีร์ (ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ และ ตัวตาย ชื่อไม่ตาย

(1/1)

มดเอ๊กซ:


ภาพพระอรหันต์ 18 องค์ แสดงปริศนาธรรมในพุทธวิหาร-โรงเจ เป้าเก็งเต๊ง บ่อนไก่ กทม. (ความเห็นของหลวงจีนชื่อดังนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่มรณภาพไปแล้ว)

ความเห็นของ 3 นักปราชญ์. อาจารย์ตันม่อเซี้ยง. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ. พระหลวงจีนคณาณัติ เย็นบุญภิกขุ.

ประวัติพิธีกรรมกงเต๊ก-เมืองจีนและไทย สมัยต่างๆ -- บ่อเกิดโรงเจ-เป้าเก็งเต๊ง เขาช้าง. และบ่อนไก่. กทม.

พิธีกรรมกงเต๊ก-นำวิญญาณข้ามสะพานดอกบัวเทวดา. 7 ตอน (ไน่ฮวยเซียงเกี้ย-ฉิกจิว) ความลับที่ปกปิดมานานปี

https://www.youtube.com/v/SskB5f5K59s

https://www.youtube.com/v/kXr8Ca2ltJ4

https://www.youtube.com/v/gXJli8IPD3A

https://www.youtube.com/v/DSRwid3BY2o

https://www.youtube.com/v/PWM1eK4q7GM

ดูแบบ ลิ้ง

ตอน 1) https://youtu.be/SskB5f5K59s
ตอน 2) https://youtu.be/kXr8Ca2ltJ4
ตอน 3) https://youtu.be/gXJli8IPD3A
ตอน 4) https://youtu.be/DSRwid3BY2o
ตอน 5) https://youtu.be/PWM1eK4q7GM

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version