Forum > ดูหนัง ดูเรา ดูโลก ( Movie and Wisdom )

ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง มิลาเรปา กับ อ.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

(1/1)

มดเอ๊กซ:
 ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง มิลาเรปา กับ อ.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

"มิลาเรปา"  มหากาพย์ที่ตรึงใจคนธิเบตมานับพันปี ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของนักบุญ กวีและโยคี ผู้เป็นตำนานจากศตวรรษที่ 11 กลายมาเป็นภาพยนตร์ยื่งใหญ่

ชวนชมการเสวนาเกี่ยวกับข้อคิดในภาพยนตร์

เรื่องราวในครึ่งหลังของชีวิต (ที่ไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์) และคำสอนจากธรรมคีตาที่ท่านแสดง

ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
ชวนหาแก่นธรรมโดย อาจารย์ กฤษดาวรรณ (มูลนิธิพันดารา)

ในกิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่สวนโมกข์กรุงเทพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน 2560

https://www.youtube.com/v/VIzjnIwS0Hs

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version