ผู้เขียน หัวข้อ: กุศล  (อ่าน 91 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ होशདངພວན2017

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 609
 • กิจกรรม:
  2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 282
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows NT 6.2 Windows NT 6.2
 • Browser:
 • Chrome 61.0.3163.79 Chrome 61.0.3163.79
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
กุศล
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2018, 08:31:46 PM »

กุศลความดี ทั้งหมด ควรกระทำ ไม่ควรเว้นแล้วสำหรับวันนี้ มีกุศลอะไรที่ตนเองเว้นหรือเปล่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด จะเห็นได้ว่า เพราะไม่รู้ จึงไม่บำเพ็ญกุศลใครก็ตามที่เคารพในกุศล ขณะนั้น ก็จะค่อย ๆ ขจัดความไม่รู้ ความติดข้องและความเห็นผิดได้

ต้องเจริญกุศลทุกประการ(สัพพสัมภารภาวนา)เพราะขณะใดที่กุศลไม่เกิด อกุศล ก็เกิด ต้องเจริญด้วยความเคารพในกุศล(สักกัจจภาวนา)และต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนาน(จิรกาลภาวนา)และก็คือ เดี๋ยวนี้ตามเหตุปัจจัย เช่น ก่อนจะถึงวันนี้ ไม่ได้ฟังพระธรรม แต่เมื่อฟังแล้ว เห็นประโยชน์ก็ไม่ทอดทิ้ง ต้องฟังต้องศึกษาต่อไป(ก็เป็นนิรันตรภาวนา)

ความเข้าใจธรรม นำไปสู่กุศลทุกประการ ซึ่งคฤหัสถ์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นในเพศของคฤหัสถ์ที่จะอนุเคราะห์พระพุทธศาสนาได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายพระภิกษุที่เข้าใจ ก็ทำกิจของพระภิกษุเพิ่มขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธบริษัทที่เป็นพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา
ตั้งมั่น แน่วแน่ แก้ไขทุกสิ่ง

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham