ผู้เขียน หัวข้อ: วิถีชีวิตที่ถูกต้องเริ่มต้นโดยการมีปรัชญาชีวิตที่ถูกต้อง  (อ่าน 330 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 987
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1114
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 63.0.3239.108 Chrome 63.0.3239.108
  • ดูรายละเอียด
  • Awardsเข้าใจคือความกลัว คือ........เข้าใจทุกข์
ชนะความกลัวคือพ้นทุกข์
การเขาใจความกลัว
เพื่อพ้นจากความกลัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ
มากที่สุดของชีวิต


บุคคลย่อมเห็นสิ่งใด สิ่งนั้นชื่อว่าเห็นแล้วก็หาไม่ สิ่งใดอันเขาเห็นแล้ว บุคคลชื่อว่าย่อมไม่เห็นสิ่งนั้น เมื่อไม่เห็นอยู่ ย่อมติด เมื่อติดก็หลงอยู่ ย่อมพ้นไปไม่ได้

เหตุแห่งความกลัวตาย แม้ว่าเราทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าความตายเป็นของธรรมดาที่จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่วายที่หวาดกลัวต่อความตายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุที่หวาดกลัวความตายไว้ดังนี้.....

บุคคล บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความกำหนัด ยินดี ชอบใจมีตัณหาในกามทั้งหลายยังไม่หมดสิ้น เมื่อประสบกับความเจ็บไข้ป่วยหนัก บุคคลผู้นั้นก็มีควาทุกข์วิตกอย่างนี้ว่า.เราต้องจาก กามทั้งหลายอันเป็นที่รักของเราไป จึงเศร้าโศกสะดุ้งต่อความตาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความกำหนัดยินดี พอใจรักใคร่ในกายเมื่อประสบกับความเจ็บไข้ป่วยหนัก บุคคลผู้นั้นมีทุกข์วิตกอย่างนี้ว่า..เราต้องละทิ้งกายอันเป็นที่รักของ เราไป จึงเศร้าโศกสะดุ้งกลัวต่อความตาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำกรรมดีไว้ ไม่ได้สร้างกรรมอันเป็นกุศลอันเป็นที่พึ่งไว้ แต่เป็นผู้ทำกรรมชั่ว สร้างบาปอกุศลไว้ เมื่อประสบกับความเจ็บไข้ป่วยหนัก บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์

วิตกอย่างนี้ว่ากรรมดีเราไม่ได้ทำไว้ กรรมเป็นบาปเราได้ทำไว้คติที่ไปของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ทำกุศลกรรมไว้กรรม อันเป็นบาปได้กระทำไว้มากเพียงใด ตัวเราละจากโลกนี้ไปสู่ทุคติภพตามบาปกรรมที่ทำไว้ จึงเศร้าโสกสะดุ้งกลัวต่อความตายบุคคล บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระสัทธรรมเมื่อประสบกับความ เจ็บไข้ป่วยหนัก บุคคลผู้นั้นมีความทุกข์วิตกอย่างนี้ว่า.เราเป็นผู้มีความเคลือบแคลง สงสัยในพระสัทธรรมจึงสะดุ้งกลัวต่อความตายกล่าวโดยย่อเหตุที่เรากลัวต่อความตายมี 4 ประการคือ........

1.เหตุเพราะตัณหาในกามคุณ 5 (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)
2.เหตุเพราะพอใจรักใคร่ในกาย ยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเรา ของเรา
3.เหตุเพราะไม่ได้สร้างกรรมดีไว้ จึงกลัวว่าตายแล้วไม่ได้ไปสู่ภพภุมิที่ดี หรือ เพราะเหตุที่ทำกรรมชั่วไว้จึงกลัวว่าตายแล้วไปตกนรก
4.เพราะไม่มีศรัทธาในศาสนาจึงขาดที่พึ่งทางจิตใจ
ด้วยเหตุ 4 ประการนี้ทำให้บุคคลเกิดความกลัวเมื่อจะละจากโลกนี้ไป

เรียบเรียง โดยพระอาจารย์ มิตสุโอะ คเวสโก วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


วิถีชีวิตที่ถูกต้องเริ่มต้นโดยการมีปรัชญาชีวิตที่ถูกต้อง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จั้ดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ บรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหายสรรพสัตว์ผู้ ร่วมทุกข์ - เกิด - แก่เจ็บ - ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจน เจ้ากรรม - นายเวร สัมภเวสีทั้งหลายทั้งมีรูป - ไม่มีรูปพระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทวดา พระยายมราชเจ้า พระอินทร์ พระพรหม ตลอดจนเทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้ได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้ด้วยเทอญ

Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism Nichiren Buddhism
<a href="http://youtu.be/OESHqtJgTW4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/OESHqtJgTW4</a>

<a href="http://youtu.be/uJNsvQx1sbw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/uJNsvQx1sbw</a>

<a href="http://youtu.be/eAwIFnnUam8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/eAwIFnnUam8</a>จับคนมาทำเชื้อโรค

มนุษย์ชาติกำลังต่อสู้อยู่กับศัตรูที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้การทำสงครามมันเหมือนอยู่ในภาวะการณ์ไม่ปกติ(สุข)แล้วจริง ๆ ทุกหนแห่งเงียบไปหมดไร้ผู้คนสัญจรบนถนนแม้แต่ในกรุงเทพ ฯ ก็มีน้อยมาก
ตอนนีไม่มีครไว้ใจใครอีกแล้วเพราะจะไม่สามารถรู้ได้ผู้ใดมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายในที่สุดหนังที่เคยสร้างออกมาจากจินตนาการเริ่มมีเค้าโครงเป็นความจริงขึ้นมาแล้วดูภาพที่ถ่ายมาได้วันนี้มีคนน้อยมากควรทำใจไว้ล่วงหน้าถ้าภัยพิบัติมาถึงตัวเราจริง ๆ อย่าประมาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2020, 12:53:10 PM โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ »


ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham