ผู้เขียน หัวข้อ: ข้ออ้างของคนอ่อนแอ  (อ่าน 1472 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 時々होशདང一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 978
 • กิจกรรม:
  0.2%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1109
 • แสงทองส่องฟ้าคือชีวิต
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 61.0.3163.100 Chrome 61.0.3163.100
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
ข้ออ้างของคนอ่อนแอ
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 12:18:03 PM »25 ตุลาคม 2017 - 2560 เกือบถึงครึ่งทางของเทศกาลกิน เจประจำปี 2017 - 2560 ในระหว่างนี้ฝนก็ตกทุกวันเหมือนกันฝนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ(ธรรม)หรือไม่คำตอบคือไม่เลยถ้าใจเราเข้มแข็งไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น ฝนตก เดินทางระยะไกล แดดร้อน ฯลฯ เป็นข้ออ้างของคนอ่อนแอ อนึ่ง...คนที่อ่อนแอมักบ่นว่า ร้อนนัก หนาวนัก หิวนัก ยังเช้าอยู่ รอประเดี๋ยว นี่คือ ข้ออ้างของคน ย่อหย่อน - อ่อนแอ
หมายเหตุ.....สิ้นสุดเทศกาลกิน เจ วันที่ 29 ตุลาคม 2017 - 2560


http://2017th.wordpress.com

https://red-jeeeun.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

มรรรค หมายถึง ทางซึ่งเป็นคำกลางที่หมายถึงทางที่ดำเนินไปส่วน คำว่า มิจฉา

หมายถึง สิ่งที่ผิด เมื่อเป็น(มิจฉามรรค)จึงหมายถึง ทางที่ผิด หนทางที่ผิดหมายถึง

ข้อปฏิบัติที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ เป็นไปด้วยอกุศลจิตซึ่งพระผู้มีพระภาคทรง

แสดงเปรียบเทียบกับสัมมามรรคโดยนัยของพระสูตร คือ มิจฉามรรค ๘ ได้แก่....

๑. มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นที่ผิด

๒. มิจฉาสังกัปปะ ความคิดผิด

๓. มิจฉาวาจา วาจาผิด

๔. มิจฉากัมมันตะ การกระทางกายที่ผิด

๕. มิจฉาอาชีวะ อาชพีที่ผิด

๖. มิจฉาวายามะ ความเพียรผิด

๗. มิจฉาสติ ความระลึกผิด

๘. มิจฉาสมาธิ ความตั้งมั่นผิด

นรชน เหล่าใด ทำตามโอวาทอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว นรชนเหล่านั้นจักถึง ฝั่งแห่งความสวัสดี(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก วลาหกัสสชาดก)โพธิสัตว์จากพื้นโลกด้วยจิตใจที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ยังคงทำต่อเนื่องไปจนถึงที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ท้าทายเอาชนะความทุกข์ส่วนตัวของเขาเองชีวิตอันสูงส่งที่ดำเนินชีวิตโดยบรรลุปณิธานของเขาจะประดับประดาด้วยแสงแห่งความสุขอันรุ่งโรจน์
NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM NICHIREN JAPANESE BUDDHISM

บุคคลผู้ที่ยังมี[อวิชชา]เป็นเครื่องปกปิดไว้ จึงทำให้มีความยินดี พอใจ ในลาภ ยศ  สรรเสริญ สุข ทำให้ไม่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็หมดไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2019, 10:45:03 PM โดย 時々होशདང一རພຊຍ๛ »


ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham