ผู้เขียน หัวข้อ: ขีด ๆ เขียน ๆ ไปตามเรื่อง - ตามราว  (อ่าน 115 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 時々कभीकभी一རພຊຍ๛

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 846
 • กิจกรรม:
  13.4%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1038
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
 • OS:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Browser:
 • Chrome 61.0.3163.100 Chrome 61.0.3163.100
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
<a href="http://youtu.be/khojGMscWic" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://youtu.be/khojGMscWic</a>

บทความแรกสำหรับค่ำคืนนี้กำลังซ่อมคอม ฯอยู่แล้วก็แวะเข้ามาที่นี่เหลือเพียงอีก 2 เดือนกับอีก 21 วันปีแห่งความวิปโยคของคนไทยก็จะผ่านไปแล้วน่ะครับ ขอให้ตั้งสติเอาไว้ดี ๆ เศรษฐกิจกำลังดำดิ่งลงเหว ขอไปดู Fast Family ก่อนเดี๋ยวกลับมา อากาศก็ร้อนจัดทั้ง ๆ ที่ฝนตกปีนี้ไม่รู้จะได้รับลมหนาวหรือเปล่า ?
 1 ภาพ 1,000,000 คำพูด จงกราบคนที่ควรจะกราบและอย่ากราบคนที่ไร้ค่า


ชาดก...คำว่า ชาดก หมายถึง เรื่องที่เกิดแล้วนั่นก็คือ เรื่องราวหรือประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดแล้วในอดีตกาล สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง สิ่งนั้นย่อมเป็นประโยชน์และเกื้อกูลกับสัตว์โลก อันนำมาซึ่งกุศลธรรม และ ปัญญาสำหรับผู้อ่านแล้วเข้าใจดังนั้น ชาดก แม้จะดูเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่า แต่ในความเป็นจริงมีอรรถ อันลึกซึ้ง เพราะสามารถทำให้ผู้อ่าน ผู้ที่ได้ฟังในสมัยพุทธกาล เมื่อได้ฟังชาดกจบ ก็ทำให้ถอยห่าง ออกจากอกุศลธรรมในขณะนั้นได้และปัญญาเจริญในขณะนั้น จนทำให้สามารถบรรลุได้ นี่แสดงให้เห็นถึง ความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมแม้แต่ชาดกที่เป็นเรื่องราวในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นประโยชน์เสมอ สำหรับผู้ที่เข้าใจ

เรื่อง พิสูจน์ชาดก โดย หลักฐานทางโบราณคดี หากเราจะตัดสินสิ่งที่มีจริงด้วยการเห็นเท่านั้นหากไม่ได้เห็นก็บอกว่าไม่มีจริง คงตัดสินแค่นั้นไม่ได้ครับ สิ่งที่ไม่เห็นแต่มีจริงก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเหตุผล และเมื่อบุคคลเห็นด้วยตาตัวเองแล้วจึงเชื่อ แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ย่อมเชื่อในสิ่งที่แม้ไม่ได้เห็น เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เป็นไปตามความเป็นจริง

ดังนั้น ชาดก เป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ที่ ผ่านมานาน นับปีไม่ได้ ดังนั้นก็เป็นธรรมดา ที่จะไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี แต่ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ว ยังมีอยู่และไตร่ตรองด้วยเหตุผลว่าเป็นความจริง ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม คือ การเจริญขึ้นของกุศล ปัญญาและขัดเกลากิเลสเป็นสำคัญ

พระธรรมเทศนาในส่วนของชาดก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดา ๆ ทั้งหมดนั้นแสดงถึงอดีตประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ รวมไปถึงอดีตประวัติของพระสาวกทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกชาดกต่าง ๆ ขึ้นแสดงนั้น ก็มีพระสาวกสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม จากการได้ฟังพระธรรมในส่วนของชาดก มากมาย เพราะท่านเหล่านั้นมีความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรรวมถึงชาดกต่าง ๆ พระวินัย พระอภิธรรม ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตามกำลังความเข้าใจของแต่ละบุคคล แทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะศึกษาพระธรรมเข้าใจ.....
Dhammahome


http://upload.i4th.in.th/th/delete.php?id=59DF819418FEB
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 26, 2018, 03:49:16 PM โดย 時々कभीकभी一རພຊຍ๛ »


ชิเน กทริยํ ทาเนน

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham