Forum > ดูหนัง ดูเรา ดูโลก ( Movie and Wisdom )

ดูหนังหาแก่นธรรม กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ เรื่อง เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

(1/1)

มดเอ๊กซ:


https://www.youtube.com/v/dqkYiy5N6ek

ชวนดูหนังเรื่อง "เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ" และร่วมพูดคุยถึงข้อคิดแก่นธรรมที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์ กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์และ อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ในกิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ)

Aaponett:
หนังน่าดูน่ะ


ทางเข้า sbobet

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version