Forum > พุทโธโลยี - เวทีสะท้อนธรรม

Spirit of Asia : ผสานศรัทธาในจาด็อก

(1/1)

มดเอ๊กซ:

ความหลากหลายกระจุกตัวอยู่ที่เมืองพรมแดนจาด็อก ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ทั้งชาวเวียดนามเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน ชาวเขมรที่นับถือศาสนาพุทธเถรวาท และชาวจามมุสลิมซุนนี พวกเขาใช้ชีวิตบนพื้นที่ร่วมวัฒนธรรมขนาดหนึ่งร้อยตารางกิโลเมตรได้อย่างสงบสุข

https://www.youtube.com/v/3VH6H7htZTY

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version