Forum > หลวงปู่มั่น

อุ่นไอยักษ์!! ปาฏิหาริย์บนดอยมูเซอ ท้าวเวสสุวัณ เทพอาสาให้ความอบอุ่น หลวงปู่มั่น

(1/1)

มดเอ๊กซ:


อุ่นไอยักษ์!! ปาฏิหาริย์บนดอยมูเซอ ... เมื่อหลวงปู่มั่นเผชิญกับความหนาวเย็นในระดับวิกฤติ "ยักษ์เวสสุวัณ" จึงอาสามาเป็นเทพผู้ให้ความอบอุ่น!!

"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งที่ท่านมีโอกาสได้พบกับ "ท้าวเวสสุวัณ" ว่า

ครั้งหนึ่ง ท่านได้ไปพำนักอยู่บนดอยมูเซอพร้อมกับ "พระมหาทองสุก"  ซึ่งในปีนั้นอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปี (หากมีเครื่องวัดก็คงจะติดลบหลายองศา)  ขนาดชาวบ้านเองยังไม่ยอมห่างจากกองไฟ

พระทั้งสององค์รู้สึกหนาวมาก จะจุดไฟก็ไม่ค่อยจะติด น้ำค้างก็กลายเป็นน้ำแข็งไปหมด  แต่ก็ตัดสินใจแล้วว่า วันนี้จะหนาวตายก็ยอม จึงพากันกลับขึ้นไปบนกุฏิ

เมื่อหลวงปู่มั่นไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้าสมาธิทันที พอจิตสงบ ท่านก็เห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวารสี่คน  คนเป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกษัตริย์ สวมผ้าสีแดง เขาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้ท่านทั้งสี่ทิศ ทั้งข้างบนข้างล่าง!!

หลวงปู่มั่นจึงกำหนดจิตพิจารณาว่าเขาเป็นใครโดยไม่ได้ถาม เพราะเห็นว่ากำลังสาละวนอยู่กับการกางผ้าม่าน (กางถวายพระมหาทองสุกด้วย)  พลันนั้นท่านก็รู้ในใจขึ้นมาว่า เขาเป็น "ท้าวเวสสุวัณ" มาป้องกันอากาศหนาวให้ โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกั้นไว้เพื่อให้เกิดความอบอุ่น

เมื่อกางเสร็จแล้ว ท่านเหล่านั้นก็หายไปทันที โดยไม่ไหว้และไม่บอกลา ทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปเลย ... ไม่เหมือนกับเทพองค์อื่น ๆ ที่เวลาจะไปจะมาต้องมีการกล่าวขานกัน


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จวบจนรุ่งเช้า หลวงปู่มั่นตื่นแล้วก็ถามพระมหาทองสุกว่า "หนาวไหม?"

พระมหาทองสุกตอบว่า "ไม่หนาว"

พระมหาทองสุกจะรู้ว่าที่ไม่หนาวก็เพราะมีม่านกั้นหรือเปล่านั้น หลวงปู่มั่นไม่ได้ถาม  แต่ตัวท่านเองเห็นม่านกั้นพระมหาทองสุกไว้อยู่

หลวงปู่มั่นเล่าว่า ม่านนั้นค่อย ๆ จางไป พร้อมกับอากาศที่ค่อย ๆ อุ่นขึ้น ... และจนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นท้าวเวสสุวัณอีกเลย!!
ท้าวเวสสุวัณ

จาก http://panyayan.tnews.co.th/contents/220936/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version