Forum > ไหว้พระหน้าคอม

คาถาชินบัญชร : สรพงษ์ ชาตรี (รายการ พุทธบริษัท)

(1/1)

มดเอ๊กซ:
https://www.youtube.com/v/8dhtd5IzPMU

จาก http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/68/ พุทธบริษัท/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version