ผู้เขียน หัวข้อ: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6  (อ่าน 1573 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ होशདངພວན2017

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 611
 • กิจกรรม:
  1.6%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 289
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6

เริ่มจากพุทธยาน มาพลังจิต ปิดเขากะลา มาสุขใจ เข้าสู่ใต้ร่มธรรม

คุณค่าที่หาที่เปรียบเทียบมิได้


สุภูติ....ถ้าบุคคลหนึ่งเสียสละตนเองบำเพ็ญบุญกุศลมากมายในยามเช้าดุจเม็ดทรายใน
แม่น้ำคงคาและมากมายอีกเช่นกันในตอนกลางวันและตอนเย็นและกระทำาต่อเนื่องกันไปจนมิอาจนับวัน - เวลาได้ชั่วกัปล์ - ชั่วกัลป์ ส่วนอีกบุคคลหนึ่งตั้งใจฟังพระสูตรนี้ด้วยจิตศรัทธาโดยมิได้ขัด แย้งโต้เถียง
บุคคลหลังจะได้รับบุญกุศลยิ่งกว่ามาก แต่บุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นก็มิอาจเทียบกับบุคคล
ที่สามารถศึกษาจนแจ้งชัด บันทึกไว้และนำไปสอน - สาธยายต่อผู้อื่นได้เลยสุภูติ....เราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าคุณค่าทั้งหมดของคำาสอนนี้ไม่สามารถหยั่งหรือประมาณได้เลย ตถาคตได้แสดงคำาสอนนี้เพื่อประโยชน์ในการนำาไปสู่ทางอันยิ่งใหญ่บุคคลใดก็ตาม ที่สามารถเข้าใจอย่างชัดแจ้ง
ในคำาสอนนี้ ศึกษา - ท่องบ่นและเผยแพร่ออกไปก็จะถูกหยั่งรู้ได้โดยตถาคตและเขาจะลุลุถึงบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สมบูรณ์ยิ่งและมิอาจประมาณได้และถ้าบุคคลเหล่านั้น

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2017, 04:54:28 PM โดย ปู »


ตั้งมั่น แน่วแน่ แก้ไขทุกสิ่ง

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ होशདངພວན2017

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 611
 • กิจกรรม:
  1.6%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 289
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:04:00 AM »
จะได้ประจักษ์แจ้งต่อวิมุตติภาวะอันสูงสุดของตถาคตเช่นกันเพราะเหตุใด ? เพราะเหตุว่า
บุคคลที่หลงอยู่ในคำาสอนอันคับแคบอันเรื่องของการยึดติดในอัตตา-ตัวตน-บุคคลสัตว์
และภพภูมิต่าง ๆ นั้นจะไม่สามารถยอมรับเข้าใจหรือท่องจำคำสอนนี้ได้เลยสุภูติ.ในสถานที่ทุก ๆ แห่งที่พบพระสูตรนี้ เหล่าเทวดา อินทร์ พรหม มนุษย์และอมุษย์ทั้งหลายย่อมให้การสักการะบูชาสถาน
ที่นั้นก็จะกลายเป็นสถานที่ศักด์สิ ิทธ์ิที่จะได้รับการบูชาอย่างดียิ่งด้วยการกราบไหว้เวียนเทียน ดอกไม้ - รูป - เทียนของหอมมมากมายชำระบาปกรรมในอดีต


สุภูติ....หากบุคคลผู้คงศึกษาปฏิบัติตามพระสูตร นี้ต้องประสบกับชะตากรรมที่มีมาแต่ในชาติปางก่อนโชคร้ายเหล่านั้นจะได้รับการคลี่คลายแก้ไขพวกเขาจะเป็นผู้มุ่งตรงต่อการบรรลุหลุดพ้นสู่วิมุติภาวะอันยิ่งสุภูติ....เรายังระลึกได้ว่าในยุคของพระพุทธเจ้า ทีปังกร เราได้ทำาการสักการะบูชาอย่างดียิ่งต่อพระพุทธเจ้านับล้าน ๆพระองค์จนมิอาจนับได้บุคคลถ้าศึกษา -ปฏิบัติ - ท่องจำาพระสูตรนี้ในช่วง 500 ปี
สุดท้ายของพระสัทธรรมนี้เขาย่อมได้รับบุญกุศลมากมายกว่าที่เราได้ทำาไว้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับล้านเท่าอย่างไม่อาจเปรียบเทียบกันได้

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2017, 04:48:07 PM โดย ปู »
ตั้งมั่น แน่วแน่ แก้ไขทุกสิ่ง

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ होशདངພວན2017

 • ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดมั่นคงดั่งภูผา
 • ****
 • กระทู้: 611
 • กิจกรรม:
  1.6%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 289
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:24:00 AM »
สุภูติ.ถ้าเราจะสาธยายรายละเอียดทั้งหมดของบุญกุศลผู้ศึกษาจดจำ - ท่องบ่น
สาธยายพระสูตรนี้จะได้รับนั้นผู้ที่สดับรับฟั งจะรู้สึกสับสน - สงสัยและไม่อาจเชื่อถือได้เธอควรรู้ไว้เลยว่า คุณค่าความสำาคัญของพระสูตรนี้มีมากมายเหนือคำาบรรยายใด ๆ เฉกเช่นผลอานิสงส์ที่จะได้รับก็มากมายเช่นกันวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553


หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ชุดนี้ขออุทิศแด่ บิดามารดา - ครู - อาจารย์ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร พระยายมราชเจ้า พระยามัจุราชเจ้าพระแม่ธรรณี พระแม่คงคา เทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวข้าพเจ้า

จบวัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตรตอนที่ 6
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2017, 04:52:20 PM โดย ปู »
ตั้งมั่น แน่วแน่ แก้ไขทุกสิ่ง

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


ออฟไลน์ ฐิตา

 • ทีมงานดอกแก้วกลิ่นธรรม
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 7457
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 2236
 • Awards ผู้เข้าใจธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพชีวิต ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 10:44:13 AM »

http://atcloud.com/stories/76464

อนุโมทนาสาธุธรรม "วัชรเฉทิกปรัชญาปรามิตาสูตร" ตอนที่ 1 -  6
ที่เมตตาพิมพ์มาแบ่งปันน่ะค่ะ...ออฟไลน์ แก้วจ๋าหน้าร้อน

 • สิ่งใดคือธรรมะ สิ่งนั้นย่อมดีแล้วสูงสุด
 • ทีมงานกวาดลานดิน
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • กระทู้: 6499
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: th
 • พลังกัลยาณมิตร 1738
 • ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครอง
  • kaewjanaron
  • facehot
 • Awards ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก
  • ดูรายละเอียด
  • ใต้ร่มธรรม
  • Awards
Re: วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนที่ 6
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 09:43:51 PM »
 :13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่ปู พี่แป๋ม
การโพสภาพโดยใช้เว็บฝากไฟล์ภาพ imageshack.us/ (เว็บกบ)
การปรับแต่งห้องสมาชิกไร้ขีดจำกัด Ultimate Profile + ห้องเพลงส่วนตัว
การตั้งกระทู้และการโพสกระทู้ในเว็บใต้ร่มธรรมครับ
การแก้ไข้ข้อมูล ชื่อ ระหัส ส่วนตัวของสมาชิกใต้ร่มธรรมครับ
การใส่รูปประจำตัวเรา Avatar รวมทั้งลายเซ็นต์ ในกระทู้หรือโพสของเราครับ
เพิ่มไอคอน ทวิสเตอร์ เฟชบุ๊ค ยูทูบ ในโปรโปรไฟล์ของเรา
การสร้างอัลบั้มภาพส่วนตัวในห้องสมาชิก Profile Pictures
การเพิ่มเพื่อน กัลยาณมิตรใต้ร่มธรรม ในห้องสมาชิกส่วนตัว
การดูกระทู้ทั้งหมดที่เรายังไม่ได้อ่านครับ
โค้ดสี bb color code ไว้สำหรับโพสกระทู้ครับ
*วิธีเคลียร์แคชในทุกเว็บเบราว์เซอร์ครับ เมื่อคอมอืด*

ห้องประชุมของทีมงาน
~ธรรมะอวยพรความดีคุ้มครองครับ~

~กัลยาณมิตรผู้ร่วมอนุโมทนาหรือขอบคุณ~


 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham