ผู้เขียน หัวข้อ: มหากรุณาจิตรธารณีสูตร โพธิ์สัตว์กวนอิม พันกร พันเนตร ( แปลไทย)  (อ่าน 497 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.273 Chrome 50.0.2661.273
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
<a href="https://www.youtube.com/v/x0XkmIzBH4w" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/x0XkmIzBH4w</a>

เพิ่มเติม

ธารณีหรือมนต์คาถาต่างๆ เป็นคำรหัสแห่งพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้าที่ได้จากฌานสมาบัติ สำหรับหนังสือมหากรุณาจิตรธารณีมนต์ โพธิ์สัตว์กวนอิมพันกรพันเนตรที่จะปรากฎต่อจากนี้ คือ ส่วนหนึ่งของพระสูตรมหายานชื่อ “สหัสรภุชสหัสรเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวมหากรุณาจิตรธารณีสูตร” ซึ่งในพระสูตรของมหายานเล่มหนึ่งๆ ก็จะปรากฏธารณีบทหนึ่งๆขึ้นมาเป็นธารณีประจำองค์พระพุทธเจ้าบ้าง พระโพธิ์สัตว์บ้าง สำหรับมหากรุณาจิตรธารณีมนต์นี้ได้มาจากพระสูตรสหัสรภุชสหัสรเนตร อวโลกิเตศวรโพธิสัตวมหากรุณาจิตรธารณีสูตร กล่าวว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ได้ลุกขึ้นจากอาสนะจัดแต่งภูษาทรง เรียบร้อยแล้วจึงประณมกร ถวายวันทนาเฉพาะเบื้องพระพุทธพักตร์พระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้า ข้าพระองค์มี “มหากรุณาจิตรธารณีมนตร์” ณ บัดนี้ ข้าพระองค์ปรารถนาจักกล่าวแสดง ด้วยเหตุที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ยังให้ผาสุก ด้วยเหตุจะกำจัดโรคภัยต่างๆ เป็นเหตุให้มีอายุสิริวัฒนา เป็นเหตุให้ร่ำรวยมั่งคั่ง เป็นเหตุให้อกุศลกรรม-ครุกรรม ทั้งปวงได้ดับสิ้น เป็นเหตุให้ไกลห่างจากอุปสรรคและเภทภัย เป็นเหตุให้เจริญในกุศลทั้งปวงของธรรมฝ่ายขาว เป็นเหตุให้สำเร็จในกุศลมูลทั้งปวง เป็นเหตุให้ห่างไกลจากความสะดุ้งหวาดกลัวต่างๆ และเป็นเหตุให้สำเร็จสมบูรณ์ดั่งความปรารถนาทั้งปวงอย่างรวดเร็ว ขอพระสุคตเจ้าโปรดเมตตาสดับฟังด้วยเทอญ

<a href="https://www.youtube.com/v/PbFJddxQuQg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PbFJddxQuQg</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/Dy3tAST-VI4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Dy3tAST-VI4</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/shSVKRloC2k" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/shSVKRloC2k</a>

เพิ่มเติม https://www.youtube.com/channel/UCGSJOkptDbXyllitWZFZMdw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCY7vkWIkzPl0ghS5YYMJT9Q/videos" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham