Forum > ดนตรีภาวนา ธรรมคีตา นานาชาติ

บทสวดบูชา องค์พระพิฆเนศ ปาง มหาเศรษฐี

(1/1)

มดเอ๊กซ:


Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Astavinayak Namo Namah
Ganapati Babba Moraya

Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Astavinayak Namo Namah
Mangal Murti Moraya

Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Astavinayak Namo Namah
Ganapati Babba Moraya

Om Gan Ganapataye Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Shir Shidhivinayak Namo Namah
Astavinayak Namo Namah
Mangal Murti Moraya

ॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ
"โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรีสิทธิ วินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับป้า โมรียา
"โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรีสิทธิ วินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับป้า โมรียา"".
ॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐ ॐ ॐॐ ॐน้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุ ขอน้อมรับพรอันประเสริฐนี้จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเทอญและช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามั่งคั่งมั่งมีศรีสุขขอให้ได้สมดังใจปราถนาคิดหวังสิ่งใดก้อขอให้ได้สมหวังร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภก้อนใหญ่ไม่ขาดสาย มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาในเร็ววัน มีสมบัติเศรษฐีมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรติตักไม่พร่อง ร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญๆยิ่งขึ้นมีโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปทุกภพทุกชาติขอให้ลูกประสบความสำเร็จการงานเจริญก้าวหน้าความรักราบรืนมั่นคงด้วยเทอญสาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ข้าแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยจิตอัน บริสุทธิ์ด้วยเทอญ ขอผลบุญกุศลนี้จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและพ่อ แม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย เทวดารักษาตัวข้าพเจ้า.นางฟ้าสรรพสัตว์ทั้งปวงและทุกดวง จิตดวงวิญญาณมนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลายไม่มี ที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเจ้ากรรมนายเวรพวก ผีทุกๆผีทั้งได้ยินและไม่ได้ยินทุกภพทุกชาติ จงมีส่วนร่วมในบุญนี้ไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่ ค้างขอจงลุล่วงพ้นทุกข์ตามองค์พุทธพระ อรหันต์และขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิ กรรมซึ่งกันและกันด้วยเทอญอย่าได้มีเวร กรรมต่อกันและกันอีกเลยและขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความสุขสมปรารถนาทุกประการพ้น จากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งไปทั้งกลับ.พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาด้วย เทอญ.สาธุ.สาธุ.สาธุ.

https://www.youtube.com/v/iOGkLqMdX4o

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version