ผู้เขียน หัวข้อ: จาก หนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท  (อ่าน 352 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.273 Chrome 50.0.2661.273
  • ดูรายละเอียด
  • Awards
"...แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชาการต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้นก็ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถจะนำความเจริญมาสู่ตนได้ และประเทศชาติสมดังความปรารถนา..."

จากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท

<a href="https://www.youtube.com/v/XCFzDNyzxHU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/XCFzDNyzxHU</a>


"...ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ ในทางที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำเมื่อยังไม่ลงมือทำ ประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่านำมาลงมือทำก็ปราศจากประโยชน์..."

จากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท

<a href="https://www.youtube.com/v/i6RcbPTB5EY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/i6RcbPTB5EY</a>


"...การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย
ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์..."


จากหนังสือ ๑๐๘ พระบรมราโชวาท

<a href="https://www.youtube.com/v/XCFzDNyzxHU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/XCFzDNyzxHU</a>


"...ความสงบหนักแน่น เป็นเครื่อง ผ่อนปรนระงับความรุ่นแรง ความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุ ตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหา และกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล..."

จากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท

<a href="https://www.youtube.com/v/ojWMs5YywxM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/ojWMs5YywxM</a>


"...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่อง สรรเสริญจากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด..."


จากหนังสือ ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท

<a href="https://www.youtube.com/v/sHtSwNlRgxA" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/sHtSwNlRgxA</a>


มีอีก ตาม ลิ้งงงง ไปเลย https://www.youtube.com/playlist?list=PLZNdKb9vEVB4_E2wm_lshRLiys3p3HhXx


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham