Forum > ใต้ร่มบารมี สดุดีราชัน

ภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "แผ่นดินวัยเยาว์"

(1/1)

มดเอ๊กซ:
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย กับภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "แผ่นดินวัยเยาว์" แผ่นดินที่เรียนรู้ของยุวกษัตริย์พระองค์น้อย ซึ่งได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญและถ่ายทำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด จำนวน 9 ตอน

เพิ่มเติม https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8CA-SlIPTSykqQipDeX-77HdgmeCjPT

ตอน 1 ปฐมบทสู่โลซาน

https://www.youtube.com/v/jQ_vjfHTc28

ตอน 2 บ้านใหม่ที่โลซาน เลขที่16 ถนนทิสโซต์-วิลล่าวัฒนา

https://www.youtube.com/v/FsQS9Q8QV-4

ตอน 3 ปณิธานของพระราชชนนี (การศึกษาและอบรมเลี้ยงดู)

https://www.youtube.com/v/-iTJPdg5J6I

ตอน 4 ค่ายเพื่อพลานามัยในฤดูร้อน

https://www.youtube.com/v/Ut0jeg1jnJk

ตอน 5 ฤดูหนาวกับชีวิตบนภูเขา

https://www.youtube.com/v/4ohOn-7mMGY

ตอน 6 งานศิลปะประดิษฐ์สู่การทรงงาน

https://www.youtube.com/v/Sl2Bf4gjZFw

ตอน 7 ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส บุตรชายพระอาจารย์

https://www.youtube.com/v/G7LD5AnF4PY

ตอน 8 ความทรงจำของพระสหาย

https://www.youtube.com/v/fWqnagbF5AI

ตอน 9 ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์

https://www.youtube.com/v/HbsIwh_4pVY

                แผ่นดินวัยเยาว์ สารคดีเทิดพระเกียรติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ผลิตภาพยนตร์สารคดี "แผ่นดินวัยเยาว์" ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพำนักอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 แถลงรายละเอียดที่พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

                    ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลของประชาชนทั้งแผ่นดินที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์เอกกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น สถานี TNN 24 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำภาพยนตร์สารคดี "แผ่นดินวัยเยาว์" นำเสนอพระราชประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ร้อยเรียง รวบรวมคำบอกเล่าของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อย่างที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ทั้งด้านการใช้ชีวิต การศึกษา และการเรียนรู้ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                  ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้รับความร่วมมือการให้ข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ ม.ร.ว. จารุวรรณ รังสิต, ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, เฉลิมพล ทันจิตต์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สวิต เซอร์แลนด์

                  อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่าสถานทูตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้กับภาพยนตร์สารคดี "แผ่นดินวัยเยาว์" ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ทุกฉากทุกตอนสะท้อนความผูกพันระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิส ที่ยาวนานมากว่า 130 ปี

                  ม.ร.ว.จารุวรรณ รังสิต พระนัดดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (ต้นสกุลรังสิต) กล่าวว่ามีโอกาสถวายการรับใช้สมเด็จย่าอย่างใกล้ชิดในหลายๆ ครั้งขณะที่ยังเด็กและเรียนหนังสืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ จำได้ว่าสมเด็จย่าจะเสด็จมาเยี่ยมหม่อมย่า โดยทรงเก็บดอกไม้ป่าจากภูเขามาเป็นของขวัญอยู่เสมอ เรามีหน้าที่ยกน้ำชาทุกครั้งด้วยความตื่นเต้น มีรับสั่งถึงความห่วงใยเรื่องการศึกษา รวมถึงการทำงานให้ขยัน รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีครั้งนี้

                  อภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารช่องรายการ TNN กล่าวว่า ภาพยนตร์สารคดี "แผ่นดินวัยเยาว์" ใช้เวลาการผลิตนานถึง 2 ปีเต็ม ใช้สถานที่ถ่ายทำมากกว่า 30 แห่ง ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากบุคคลสำคัญกว่า 20 คน อาทิ นักประวัติศาสตร์ไทย ผู้สนองงานใกล้ชิด เจาะลึกเรื่องราวอย่างละเอียดอ่อนและถูกต้องเพื่อให้สมพระเกียรติ ถ่ายทอดเนื้อหาการใช้ชีวิตและการศึกษาครั้งทรงพระเยาว์ได้สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ ดังเช่นตอนที่ 4 กล่าวถึงการเข้าค่ายฤดูร้อนที่ทำให้พระองค์ทรงสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน้ำ และอื่นๆ

                  อภิศักดิ์กล่าวด้วยว่าภาพยนตร์สารคดีชุด "แผ่นดินวัยเยาว์" มีทั้งสิ้น 9 ตอน ประกอบด้วย 1.ปฐมบทสู่เมืองโลซานน์ 2.บ้านใหม่ที่โลซานน์ เลขที่ 16 ถนนทิสโซต์-วิลล่าวัฒนา 3.การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู 4.ค่ายเพื่อพลานามัยในฤดูร้อน 5.ฤดูหนาวกับชีวิตบนภูเขา 6.งานศิลปะประดิษฐ์สู่การทรงงาน 7.พระสหาย 8.ความทรงจำจากพระอาจารย์เกลย์อง เซ.เซไรดารีส ผ่านบุตรชาย ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส 9.ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 9 มิ.ย.นี้ เวลา 20.00 น. ทาง TNN 24 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 16 และ 777) และออกอากาศซ้ำทาง True4U (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 24)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version