ผู้เขียน หัวข้อ: หยิบมาเล่าภาคบ่าย เรื่องปลูกป่า ต แม่วิน อ แม่วาง จ เชียงใหม่ (หลวงปู่พุทธอิสระ)  (อ่าน 1304 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6738
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.273 Chrome 50.0.2661.273
  • ดูรายละเอียด
  • Awards

<a href="https://www.youtube.com/v/xWLuP4cGPJE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/xWLuP4cGPJE</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/CWZEnTW68tM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CWZEnTW68tM</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/NRFkg15Klws" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/NRFkg15Klws</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/0FIhhF43Y54" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/0FIhhF43Y54</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/2o1MhSUny3o" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/2o1MhSUny3o</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/FWz-KtaGl28" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/FWz-KtaGl28</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/HJGvqEL7euM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HJGvqEL7euM</a>

เพิ่มเติม https://www.youtube.com/user/BuddhaFollowing/videos


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6738
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.273 Chrome 50.0.2661.273
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


เมื่อวานนี้ (7 ต.ค.)  หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ "หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)" ถึงกรณีถ้าจะให้เลือกระหว่างปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ กับสร้างเจดีย์ ท่านทั้งหลายจะเลือกสร้างอะไร ซึ่งมีการระบุข้อความไว้ว่า...

ผู้มีปัญญาจะเลือกทำ พูด คิด แต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์ทุกหมู่เหล่า

สำหรับพุทธะอิสระ ตลอดชีวิตคิดอยู่เสมอว่า

ป่าและน้ำ เป็นที่ประสูติของพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะ ณ ใต้ต้นสาละ สวนลุมพินีวัน
ป่าเป็นที่องค์พระมหาโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ป่า ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม อันมีมีน้ำเนรัญชราไหลผ่าน
ป่าเป็นที่ทรงประทับของพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะ ในขณะทรงบำเพ็ญเพียรทางจิต
ป่าและน้ำเป็นที่พระมหาโพธิสัตว์ทรงประทับนั่งเพื่อทรงรับอาหารมื้อแรกก่อนวันตรัสรู้ คือข้าวมธุปายาส จากนางสุชาดา
ป่าและน้ำเป็นที่พระมหาโพธิสัตว์ทรงนำถาดทองคำที่ใส่ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดามาอธิษฐาน หากพระองค์จักทรงตรัสรู้ในคืนวันนี้ ขอให้ถาดทองคำใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำ ณ โคนต้นไทร ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา
ป่าและน้ำเป็นสถานที่ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์ ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา
ป่าและน้ำเป็นที่พระองค์ผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ ในสถานที่ทั้ง ๗ แห่ง แห่งละสัปดาห์ คือ ที่ต้นศรีมหาโพธิ ที่อนิมิสเจดีย์ ที่รัตนจงกรมเจดีย์ ที่รัตนฆรเจดีย์ ที่ต้นอชปาลนิโครธ ที่ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) และ ที่ต้นราชาตนะ (ต้นเกด) ตามลำดับ


ป่ายังเป็นที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ณ อิสิปตนะมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
ป่าเป็นที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน (ป่าสาละ) แคว้นมัลละ เมืองกุสินารา
เมื่อพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย ล้วนเกิดขึ้นจากในป่า และใกล้ชิดกับน้ำ
พุทธบริษัท ๔ ก็ควรที่จักต้องสำนึกระลึกถึงพุทธจริยาและบุญคุณของป่าและน้ำ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นไม้ ให้อยู่ควบคู่กับพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทตราบนานเท่านั้น
ให้สภาพป่าที่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ กำเนิดอากาศ กำเนินยารักษาโรค กำเนิดอาหาร กำเนิดที่อยู่อาศัย คงอยู่อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะป่าไม้ในเมืองไทย ถือเป็นแหล่งกำเนิดของต้นแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ที่มารวมตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำท่าจีน
แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา คนไทยผู้ที่เคยได้อุปการคุณของป่าและแหล่งกำเนิดน้ำ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และอากาศ
กลับช่วยกันเผาทำลายต้นไม้ จนผืนป่าโล่ง เหี้ยนเตียน อากาศร้อน น้ำแห้งแล้ง ผู้คนพากันเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า
หากวันนี้มนุษย์ยังไม่ตระหนักรู้ว่า ภัยพิบัติจากการทำลายธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กำลังย้อนมาทำลายพวกมนุษย์เองแล้วล่ะก็ วันข้างหน้าคงยากจะเยียวยาธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ สิ่งแวดล้อม ให้ฟื้นคืนกลับมาได้
พุทธะอิสระจึงอยากวิงวอนเพื่อนมนุษย์ทุกคน ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้กันวันละต้น หรือไม่ก็สัปดาห์ละต้น แต่อย่าถึงขั้นปีละต้นเลย
ไม่เช่นนั้น มนุษย์คงจะต้องถูกธรรมชาติลงโทษอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังี่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นกันทั่วโลกอยู่ทุกวันนี้
ฉะนั้น หากจะถามพุทธะอิสระว่า ระหว่างสร้างเจดีย์กับปลูกป่า ปลูกต้นไม้ พุทธะอิสระเลือกที่จะปลูกต้นไม้ ปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ เพราะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกปัจจุบันได้มากกว่า

ส่วนการสร้างเจดีย์นั้นอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ก็เป็นนามธรรม มนุษย์และสัตว์มิอาจจับต้องประโยชน์ได้ในปัจจุบันอย่างชัดเจน

พุทธะอิสระ
จาก http://headshot.tnews.co.th/contents/207634/

fb หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) : https://th-th.facebook.com/buddha.isara/
" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham