Forum > หลวงปู่พุทธอิสระ

หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพหลวงพ่อสนอง

(1/1)

มดเอ๊กซ:
องค์หลวงปู่พุทธะอิสระเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ อายุ 68 ปี 4 เดือน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน วันที่ 8 ตุลาคม 2555 และรับอาราธนาแสดงธรรม เวลา 19.00 น.

https://www.youtube.com/v/IK9eUPYiSFg

https://www.youtube.com/v/DaEif8sDGxk

https://www.youtube.com/v/veum9IvU_pA

จาก https://www.youtube.com/user/natkij1/videos

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version