ผู้เขียน หัวข้อ: เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับ เถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  (อ่าน 459 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ มดเอ๊กซ

 • ทีมงานพัฒนาข้อมูล
 • ต้นสักทองเรืองรองฤทธิ์
 • *
 • แสงธรรมนำใจแสงธรรมนำใจ
 • กระทู้: 6719
 • กิจกรรม:
  0%
 • Country: 00
 • พลังกัลยาณมิตร 1516
 • Awards ผู้มีหัวใจอ่อนละไมดั่งเสียงดนตรีธรรม ผู้ที่หัวใจเขียนไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นอกาลิโก ผู้อุทิศตนเพื่อเผยแพร่ธรรมะดั่งเข็มทิศนำธรรม ผู้ร้อยเรียงอักษรวาจาได้ไพเราะเสนาะธรรม ผู้ทรงความรู้ในหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยจิตตั้งมั่น เชิดชูผู้โพสกระทู้ธรรมะ
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 50.0.2661.273 Chrome 50.0.2661.273
  • ดูรายละเอียด
  • Awards


พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอบ ปรัปวาทะ ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เขียนวิพากษ์การศึกษาไทย แล้วสรุปหาเหตุแห่งความบกพร่องทางการศึกษาของสังคมไทยว่าคือ “วิถีเถรวาท” (ในบางครั้ง) และ “วิถีเถรวาทไทย” (ในอีกครั้ง) ดังจะยกบางส่วนมาเป็นตัวอย่าง

“เหตุที่อุดมศึกษา ‘แห่งชาติ’ ของไทยด้อยประสิทธิภาพก็เพราะมีวิถีคิดอย่าง ‘เถรวาท’  หมายถึงท่องจำตามคำสอน (วาทะ) ของครูอาจารย์ (เถระ) เป็นใหญ่สุด ใครจะละเมิดหรือสงสัยมิได้  ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนวิถีเถรวาทให้ลดลงหรือเลิกไป ก็เปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ หรือเปลี่ยนได้ลำบากมากจนไม่เปลี่ยน  วิถีเถรวาททำให้ปรัชญาการศึกษา ‘แห่งชาติ’ ของไทยทุกระดับ ตั้งแต่ประถม, มัธยม, อุดม เน้น ‘รูปแบบ’ สำคัญกว่า ‘เนื้อหา’ เห็นได้จากให้ความสำคัญกับเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา มากกว่าความคิดในสมอง และลงทุนทำรั้วทำป้ายชื่อสถาบันมากกว่าลงทุนห้องสมุด-ห้องแล็บ ฯลฯ” (บทความ “การศึกษา ‘แห่งชาติ’ ของไทย ใน ‘วิถีเถรวาท’ ท่องจำคำครูเป็นสำคัญ” มติชน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

“ระบบการศึกษาไทยไม่อยากให้คนฉลาด แล้วกลัวคนฉลาดเกินไป เลยไม่บอกเรื่องกาลามสูตร แล้วไม่ยกย่องปรัชญากาลามสูตรมาเป็นปรัญชาการศึกษาไทย... ‘วิถีเถรวาท’ ชอบอ้างอิงตำราหลวงคือพระไตรปิฎก ว่ามีมาแต่ครั้งพุทธกาล แล้วต้องยึดมั่นถือมั่นตามนั้น แต่ท่านพุทธทาสสอนว่า...” (บทความ “กาลามสูตร ไม่ให้เชื่อตำรา-พระไตรปิฎก” มติชน ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑)

“...เพราะสอนกันตาม ‘วิถีเถรวาทไทย’ คือท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง...ศิลปศาสตร์ใน มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนให้สังคมไทยมี ‘ศรัทธาปลอมๆ’ ด้วย ‘วิถีเถรวาทไทย’...” (บทความ “ของจริง – ของปลอม ในโลกของศิลปศาสตร์ไทย” มติชน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

ผู้สนใจจะอ่านบทความโดยละเอียด เพียงแต่พิมพ์ชื่อบทความ แล้วปล่อยให้เป็นภาระของ google ช่วยค้น...รับประกันคุณภาพ “ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย”!!!เชิญอ่านบทความเหล่านี้ โดยผู้เขียนคนเดียวกันให้จบ แล้วลองฟังคำตอบของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนา (เถรวาท) + ไทย ... ผู้เคยสอนฝรั่ง และมีหลายชาติ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี อินโดนีเซีย อิสราเอล ฯลฯ แปลธรรมนิพนธ์ของท่านไปเป็นภาษาเขา รวมทั้งเป็น Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World Religions, Harvard University (พ.ศ. ๒๕๒๔) แล้วอาจจะเห็นได้ว่าสุจิตต์ วงษ์เทศ รู้และเข้าใจเรื่องที่เขียนจริงหรือไม่อย่างไร (แม้จะในนามของเจตนาดีเพื่อให้สังคมเราปรับปรุงระบบการศึกษา!!!)

หมายเหตุ : เสียงที่นำมาเผยแพร่ เป็นบันทึกเสียงการพูดคุยระหว่างพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กับพระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑


<a href="https://www.youtube.com/v/hJU8SyfDS-E" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/hJU8SyfDS-E</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/AQK3Bm0qGBs" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/AQK3Bm0qGBs</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/MFI0o4Ov9dU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/MFI0o4Ov9dU</a>

<a href="https://www.youtube.com/v/qWezliJPNcg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/qWezliJPNcg</a>

จาก จาก https://www.youtube.com/channel/UCZnpckyY3Fk_ADg0wGJNR0Q/videos


" มันเป็นสัจธรรมพื้นฐาน
ความเฉยชา คือ ผู้พิฆาต ความคิดดีนับร้อยพันและแผนการอันวิเศษ
ณ บัดหนึ่ง มีผู้มุ่งมั่นตั้งใจลงมือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอำนวยชัย

มิว่าสู ทำสิ่งใด หรือ ฝันจะทำอะไร ทำ ณ บัดนี้
ความทรนงองอาจ มีพรสวรรค์ พลังอำนาจ และ มหัศจรรย์แห่งตน "

เกอเธ่...

 

+- ธาราธรรม สายธารแห่งธรรมะ (เว็บไซต์ส่งเสริมธรรมะส่งเสริมความดี)

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม | อกาลิโกโฮม | ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ | หลวงพ่อ | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์ | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น | dhamma.net | ดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com | ธรรมะไทย | บัวพ้นน้ำ |

Powered by Tairomdham